HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 1

Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 16620)
KHÓA BÁT NHÃ
LỚP TRUNG CẤP 1:

1- Khai triển tiến trình tu chứng của Đức Phật

2- Khai triển Tánh Giác

3- Khai triển hồi đáp sinh học trong Thiền

4- Thực hành Thiền Huệ: ( Vipassanà) Như Thật

5- Thực hành Thiền Định: Định niệm hít vào thở ra bước 3, Không nói, bước 3

6- Thiền Quán: vô thường, khổ/ xung đột, vô ngã/ không thực chất tính

7- Thuật ngữ: Niệm- Chánh Niệm- Chánh niệm tỉnh giác

8- Tập khí/ lậu hoặc, kiết sử, tùy miên.

9- Khái quát về Nhận thức.


Reader's Comment
Sunday, July 7, 20193:31 PM
Guest
Con ở Việt nam. Vô tình nghe được những bài giảng của ni sư. Bây giờ con muốn nghe và xem tuần tự thì làm thế nào ạ. Tuần tự từ bài 1.
Monday, December 25, 20173:57 PM
Member
Kính chào,

Tôi mới vừa gia-nhập hội nhưng vẩm không có links cho những tiết mục nầy. Xin vui lòng chỉ dẩn.

Thiện
Monday, December 25, 20173:51 PM
Guest
Kính chào,

Xin cho links nói về những đề tài nầy vì đây chỉ là nội dung của lớp. Thí dụ link nói về 1- Khai triển tiến trình tu chứng của Đức Phật, link nói về 2- Khai triển Tánh Giác, v.v
Hay là những link nầy chỉ có khi nhập hội?

Kính,

Thiện
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, June 5, 2010(View: 13921)
NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 2
69,256