HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 1

  Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 13755)
  KHÓA BÁT NHÃ
  LỚP TRUNG CẤP 1:

  1- Khai triển tiến trình tu chứng của Đức Phật

  2- Khai triển Tánh Giác

  3- Khai triển hồi đáp sinh học trong Thiền

  4- Thực hành Thiền Huệ: ( Vipassanà) Như Thật

  5- Thực hành Thiền Định: Định niệm hít vào thở ra bước 3, Không nói, bước 3

  6- Thiền Quán: vô thường, khổ/ xung đột, vô ngã/ không thực chất tính

  7- Thuật ngữ: Niệm- Chánh Niệm- Chánh niệm tỉnh giác

  8- Tập khí/ lậu hoặc, kiết sử, tùy miên.

  9- Khái quát về Nhận thức.


  Reader's Comment
  Sunday, July 7, 20193:31 PM
  Guest
  Con ở Việt nam. Vô tình nghe được những bài giảng của ni sư. Bây giờ con muốn nghe và xem tuần tự thì làm thế nào ạ. Tuần tự từ bài 1.
  Monday, December 25, 20173:57 PM
  Member
  Kính chào,

  Tôi mới vừa gia-nhập hội nhưng vẩm không có links cho những tiết mục nầy. Xin vui lòng chỉ dẩn.

  Thiện
  Monday, December 25, 20173:51 PM
  Guest
  Kính chào,

  Xin cho links nói về những đề tài nầy vì đây chỉ là nội dung của lớp. Thí dụ link nói về 1- Khai triển tiến trình tu chứng của Đức Phật, link nói về 2- Khai triển Tánh Giác, v.v
  Hay là những link nầy chỉ có khi nhập hội?

  Kính,

  Thiện
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Saturday, June 5, 2010(View: 11086)
  NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 2
  1,258,936