HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0215 Thơ Diệu Như : BƯỚC CHÂN NHƯ - Diễn ngâm: Diệu Như

Tuesday, June 1, 20214:26 PM(View: 573)

BƯỚC CHÂN NHƯ

44992396314_71bb85dc53_c 

Phủi tóc Trần gian đầy hệ lụy
Cuộc đời cõi tạm chốn dung thân

Tỉnh giấc mơ say về chốn cũ

Tĩnh tịch nhất như lìa Ta Bà

Thong dong tự tại cùng mây gió

Òa lên một tiếng, chỉ là KHÔNG

Từ đây giải thoát thôi vướng bận

Thênh thang đạo lộ bước Chân Như 

                  Diệu Như 
    ( mến tặng quí sư cô đã xuất gia )

             ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ 

                 29/10/18 

Line 2

BƯỚC CHÂN NHƯ
audio-icon_thumbnail
Diệu Như diễn ngâm
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
97,378