HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0209 Thơ Diệu Như : LỚP THIỀN TRÊN ZOOM

Wednesday, May 19, 202110:49 AM(View: 674)

LỚP THIỀN TRÊN ZOOM

DD0209 Thơ Diệu Như  LỚP THIỀN TRÊN ZOOM 

Thật lành thay! Ni Sư tụ hội

Các thiền sinh  bốn bể năm châu

Trở về học lớp thiền căn bản

Mở trên Zoom diệu dụng đi thôi!

Ơn thầy khai sáng Tông thiền

Ni Sư Giáo Thọ triển khai tuyệt vời!

Bấy lâu tập khí nhiều đời

Chưa được khai thị, thiệt thời vô minh

Tâm đời - tâm đạo -tâm linh

Tâm linh là chốn Quang Minh hiển bày

Tánh Không triệt ngộ từ đây!

Thong dong , tự tại thảnh thơi cuộc đời.

                  Diệu Như 6/2/21
________________________________________

LỚP THIỀN TRÊN ZOOM

audio-icon_thumbnail
Diệu Như diễn ngâm

Đạo tràng Houston- Texas thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
97,362