HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0207 Tuệ Huy: Nhân Vụ Hỏa Hạn Tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali, đọc lại bài KINH LỬA CHÁY (Tương Ưng Bộ Kinh)

Wednesday, May 12, 20215:11 PM(View: 712)

Nhân Vụ Hỏa Hạn Tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali,
đọc lại bài KINH LỬA CHÁY (Tương Ưng Bộ Kinh)

 

Cuối tháng Tư 2021,  Thiền Đường Tánh Không trụ sở sinh hoạt chính thức của Hội Thiền Tánh Không Nam Cali đã bị một cơn hỏa hoạn làm cho chấm dứt các hoạt động, nguyên nhân là do lửa bén từ nhà hàng xóm và cháy lan sang Thiền Đường.  Lửa và khói đã làm thiệt hại hơn 90% và Thiền Đường phải chính thức đóng cửa chờ sửa chữa.

Sự hiện hữu về phương diện vật chất của “Mái Ấm Tâm Linh” của Đạo Tràng Tánh Không coi như đã hoàn tất chu kỳ “sinh trụ hoại diệt” của chính nó. Ngọn lửa đốt cháy Thiền Đường cũng đã được sở cứu hỏa địa phương dập tắt ngay trong đêm cuối tháng tư đó. Tuy nhiên còn có ngọn lửa nào vẫn đang cháy và chưa bị dập tắt hay không?

Nhân Vụ Hỏa Hoạn Tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali, chúng ta hãy cùng đọc lại bài Kinh Lửa Cháy, Tương Ưng Bộ Kinh được Thế Tôn giảng dạy cho 1000 chúng tỳ kheo (đoạn kết của bài kinh này  có ghi rằng, sau khi nghe bài này, tâm của một ngàn Tỳ-khưu ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, tức là  đắc quả A-la-hán)

 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Gāya, tại Gāyasisa (đỉnh Gayā) cùng với một ngàn Tỳ-khưu.

2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỳ-khưu:

–Tất cả, này các Tỳ-khưu, đều bị bốc cháy. Và này các Tỳ-khưu, tất cả cái gì đều bị bốc cháy?

3) Mắt, này các Tỳ-khưu, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc nên khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.

4..8) Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý này các Tỳ-khưu, bị bốc cháy. (như trên)

9) Thấy vậy, này các Tỳ-khưu, vị Đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy.

Nhàm chán đối với tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý (như trên)

Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí hiểu biết rằng: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui với trạng thái này nữa".

10) Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỳ-khưu ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy.

11) Và trong khi lời giảng giải này được nói lên, tâm của một ngàn Tỳ-khưu ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.

Dưới Phật Nhãn đầy đủ Trí Tuệ của Thế Tôn, qua bài kinh này Thế Tôn phơi bày một sự thật cho chúng ta thấy rằng:

  1. Tất cả (6 căn + 6 trần + 6 thức + 6 xúc  + 18 thọ) đang bị bốc cháy!
  2. Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, và lửa si
  3. Thấy vậy (nhận rõ 1 và 2 ở trên) đa văn thánh đệ tử cần xác lập việc cần làm:
    1. Nhàm chán đối với tất cả, tức là 6 căn + 6 trần + 6 thức + 6 xúc  + 18 thọ
    2. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy được giải thoát
    3. Trong sự giải thoát, khởi lên trí hiểu biết rằng: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui với trạng thái này nữa".

Đây là một ngọn lửa không có khói, và sức thiêu đốt thì còn gấp trăm ngàn lần ngọn lửa thế gian, nhưng không có đội cứu hỏa nào đến giải cứu.

Không giải cứu vì chúng ta không hay do chưa nhìn ra sự thật này: “Tất cả đều bị bốc cháy”.

“Tam giới như nhà lửa” hay là “xem việc sanh tử như cứu lửa cháy đầu” cũng là những ẩn dụ tương tự trong văn học Đại Thừa.

Việc Thiền Đường Tánh Không Nam Cali bị bốc cháy chỉ là một Sắc trong cái khối Sắc Uẩn vô cùng to lớn đang bị bốc cháy. Kéo theo nó là nhãn thức, nhãn xúc, và bao nhiêu cảm thọ cũng bốc cháy và âm ỉ trong tâm thức các Thiền sinh chúng ta. Hãy là người lính cứu hỏa của chính mình. Hãy tinh tấn hơn nữa để cùng nhau tu học theo lời Phật dạy.

Cơ sở vật chất (một pháp hữu vi) của Thiền Đường Tánh Không đã hoàn tất chu kỳ sanh trụ hoại diệt của một pháp hữu vi. Tuy vậy lòng quyết tâm dõng mãnh hướng tới tu giải thoát theo lời Phật dạy của các Thiền sinh dòng Thiền Tánh Không vẫn không bị diệt.  Chúng ta vẫn kiên trì ngày đêm chú tâm cảnh giác để là người lính cứu hỏa cho chính mình, để dập tắt ba ngọn lửa tham sân si thiêu đốt thế gian đã hơn bốn A-Tăng-Tỳ Kiếp này.

Một khi ngọn lửa này bị cạn kiệt vì cháy hết nhiên liệu, sự thiêu đốt sẽ chấm dứt, nó sẽ trả lại cho một khoảng không mát lạnh thanh lương – Niết Bàn!

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tuệ Huy 

DD0206 Khanh Thanh TDTK
Thiền Đường Tánh Không - lễ Khánh Thành  19/3/2016


DD0206 TDTK 30-4-2021
Thiền Đường Tánh Không - Sau hỏa hoạn 30/4/2021
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
99,926