HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0205 TUỆ VINH : Hình Thầy, Điều kỳ diệu trong cơn hỏa hoạn

Monday, May 10, 20216:52 AM(View: 920)

HÌNH THẦY,

Điều kỳ diệu trong cơn hỏa hoạn
DD0205 TUỆ VINH  Hình Thầy, Điều kỳ diệu trong cơn hỏa hoạn

Ôi đêm đen! Bão bùng sóng lửa 

Chốn thị thành như tựa rừng khô

Lửa thiêu cháy rụi hết đồ *1

Hôm qua còn đó giờ vào huyễn không. 

Trong cát bụi nhìn trông để thấy 

Giữa tro tàn ai mấy quan tâm!

Hình THẦY  hiển lộ pháp âm 

Vô thường có đến, Chơn Tâm mới bền. 

Pháp hữu vi là nền tạo phước 

Cuối cùng rồi đâu được mang đi

Lửa thiêu tất cả những gì 

Thế gian chấp có, vô vi thường hằng

Điều mầu nhiệm càng tăng tự tánh

Chân dung Thầy tỏa Ánh Từ quang

Oai nghi giữa lửa lan tràn

Truyền luồng sinh khí bình an cho đời.

Y Phật Tổ, Thầy khơi nguồn đạo

Nương vô thường khai tạo pháp tu

Thầy khuyên huynh đệ lo tu

Tứ thời miên mật cho dù chướng duyên.

Nay Thiền Đường không yên vì cháy

Nhưng nhiệt tâm vẫn chảy tuôn trào

Giác tha độ chúng dâng cao

Lửa đạo bùng cháy, cùng nhau phục hồi.

Tuệ Vinh

Ngày 01/05/2021.


*1 Cơn hỏa hoạn tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali, rạng sáng 30/04/2021.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
120,472