HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0204 KHÔNG LẠC: Buông

Sunday, May 9, 20216:34 AM(View: 710)

BUÔNG

 DD0204 KHÔNG LẠC  Buông

Tại sao

không chịu Buông ?

Những hạt bụi vô thường

Làm vải Tâm ô uế

Che khuất nẻo đường về !

 

Trên cõi tạm  trần thế

Bao lũy kiếp  lê thê

Trong luân hồi lục đạo

Sinh tử vẫn theo nhau !

 

Lúc thì mang lông vũ

Có khi khoác lông mao

Lại còn thêm đội sừng

Mà ta nào có biết !

 

Tu hoài chẳng sáng  Đạo

Cũng bởi chẳng  chịu Buông !

 

Buông đi ! buông  liền đi !

Dũng cảm, đừng trì hơản

Kẻo để lỡ mất duyên

Uổng một kiếp tu Thiền !!!

 

Người!  hãy chịu khó

Vượt qua những chướng duyên

Không buông cũng “sút” liền

Tâm trơn tru phẳng lặng !


4/5/2021

Không Lạc

--

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
120,472