HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP LỢI SINH TRONG NIÊN KHÓA 2010-2011

Sunday, March 14, 201012:00 AM(View: 41152)

Thông báo

blank

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP LỢI SINH


NIÊN KHÓA 2010-2011

blank

Để hoàn thành Chương Trình Hoằng Pháp Lợi Sinh trong niên khóa 2010-2011, Hội Thiền Tánh Không Trung ương tại Nam Cali, Hoa kỳ, sẽ thực hiện những chủ điểm:

 1. I. Chuẩn bị “Đại lễ 15 năm thành lập Hội Thiền Tánh Không.”
 2. II. Chuẩn bị Đặc San “Mừng Hội Thiền Tánh Không vừa tròn 15 tuổi.”
 3. III. Chuẩn bị Ra Mắt Sách “Thiền Dưới Ánh sáng Khoa Học.”
 4. IV. Hoàn tất Kế hoạch Đệ Nhị Ngũ Niên.

Để đáp ứng 4 mục tiêu trên, Ban Tổ Chức của Hội Thiền Tánh Không Trung ương (Hoa Kỳ), thiết tha kêu gọi thiền sinh tại các Hội Thiền Tánh Không và các Đạo tràng Thiền Tánh Không trong nước và ngoài nước Mỹ hưởng ứng chương trình Hoằng pháp Lợi sinh trong niên khóa 2010-2011, bằng cách:

1. Lập danh sách Phái Đoàn Đại Diện Tham Dự Đại Lễ trong 2 ngày 12 và 13 tháng Ba 2011.

Tùy theo tình hình sinh hoạt của Đạo tràng và của Hội Thiền Tánh Không tại các địa phương, yêu cầu quí vị trong Ban Điều hành Hội và Đạo tràng:

1) Đề cử số người thay mặt Đạo Tràng hay Hội về tham dự Ngày Đại Lễ “Kỷ niệm 15 năm.”- Mỗi phái đoàn tham gia, số người tùy mỗi đạo tràng, không giới hạn số người tham dự.

2) Tham dự và đóng góp khả năng Văn nghệ vào đêm thứ Bảy, 12 tháng Ba.- Chương trình này sẽ do Ban Văn Nghệ Bắc Cali điều hợp.

3) Sinh hoạt trong ngày Đại Lễ 13/03.- Các phái đoàn nên chuẩn bị bài “Phát Biểu về Sinh hoạt của Đạo Tràng” hay của Hội trong 5 năm qua, đồng thời vạch ra chương trình hoạt động trong 2 hoặc 3 năm tới (trong nhiệm kỳ của Ban Điều Hành Đạo Tràng và của Hội) để đọc trong ngày Đại Lễ.

4) Lập danh sách ân nhân Hội.- Thầy Thiền chủ nhắc Thủ quỹ Đạo tràng và Thủ quỹ của Hội nhớ lập Danh Sách Ân Nhân Hội Thiền Tánh Không Niên Khóa 2006-2011.

Thành phần ân nhân Hội gồm:

a) Hội viên liên tiếp trong 5 năm.

b) Những vị cúng dường tịnh tài từ $1,000.00 trở lên.

c) Những vị cúng dường tịnh tài xây dựng Chánh Điện.

2. Đóng góp bài để in trong số đặc biệt “Mừng Thiền Tánh Không được tròn 15 tuổi.”

Đbuổi Lễ có thêm ý nghĩa, chúng tôi kêu gọi thiền sinh khắp các Đạo tràng trong và ngoài nước Mỹ, yêu cầu quí bạn phát tâm vì người khác viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình đóng góp vào Đặc san đặc biệt nói trên.

1) Thời hạn chót gửi bài đến Thiền viện: 30 tháng Sáu 2010.

2) Để giúp chúng tôi tiện lợi trong việc ấn hành, yêu cầu quí vị đánh máy bài theo font chữ UNICODE, cỡ chữ: 11. Bài gửi về địa chỉ e-mail <trietnhu@yahoo.com>

3) Nếu gửi bài viết tay, xin viết rõ ràng.

4) Nội dung bài đóng góp. – Bài được chọn in trong Đặc san, phải phù hợp với đường lối và chủ trương của Thiền Tánh Không. Nếu ngược lại, bài sẽ không được góp mặt trong Đặc san kỷ niệm 15 năm.

Tùy theo mức độ tiếp thukinh nghiệm của quí vị qua các Khóa Tu Học từ Căn Bản đến các Lớp Trung Cấp Bát Nhã (I, II, III, IV), Nhập Thất Chuyên Tu, và các lớp Cao Cấp về Phật học, về Tâm Lý học Phật giáo (I, II, III, IV), quí vị có thể viết bài theo khả năng lãnh hội hay khả năng nhận ra pháp học và pháp hành của quí vị qua Kinh, Luận, Giới của các Hệ Phật giáo:

(1) Nguyên Thủỵ,

(2) Trưởng Lão bộ,

(3) Phát Triển, và

(4) Thiền tông, Thiền Công Án, Thiền Thoại Đầu.

(5) Sự khác nhau giữa Như Lai Thanh tịnh Thiền và Tổ Sư Thiền.

Bài viết có thể trình bày theo những thể văn như sau:

a) Thơ hay Thi kệ.

b) Kịch ngắn hay dài.

c) Bình luận về sử liệu trong Luận thư của các Bộ Phái Phật giáo.

d) Tìm hiểu về lịch sử phân liệt các Bộ phái Phật giáo.

e) Tìm hiểu về lịch sử tư tưởng Phật giáo.

f) Tinh túy Đạo Phật.

g) Vì sao vào thời Phật, người tu ngộ đạo nhiều hơn thời kỳ Bộ phái ?

h) Nhận xét về Tâm lý học Phật giáo của 3 hệ: Nguyên Thủy, Trưởng Lão bộ, Nhất thiết hữu bộ, Câu Xá Luậnhệ thống Duy Thức.

Tất cả bài viết đều xoáy trọng tâm vào những mục tiêu nói lên hay trình bày nhũng điều quí vị đã học và kinh nghiệm, hoặc chuyển đổi nhận thức. Thí dụ:

Trình bày về những chủ đề liên hệ đến Kiến thức Phật học, Kiến thức Thiền học, Kiến thức Khoa học, và Kiến thức mới về Kỹ thuật thực hành.

3. Vận động. - Ban Tổ Chức và Thiền sinh tại các Hội Thiền và Đạo tràng: Houston (Texas), Nam Cali và Bắc Cali, ngay sau khi được thông tin này nên tiến hành chương trình cổ động bạn thiền thuộc địa phương mình tham dự Lễ Ra Mắt Sách “Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học” (bằng Anh ngữ và Việt ngữ). (Xem Chương trình Ra Mắt Sách vào tháng Tám và tháng Chín năm 2010).

  Đặc biệt, vào tháng Tư, tháng Năm, và tháng Sáu năm 2011, nếu đủ duyên, Thầy Thiền chủ sẽ tiếp tục Ra Mắt Sách tại Sydney (Úc châu), Paris và Toulouse (Pháp quốc), và Frankfurt (Đức quốc).

  4. Hoàn tất kế hoạch Ngũ Niên lần thứ hai.- Năm 2010 là năm Thầy Thiền Chủ sẽ dồn nỗ lực vào việc hoàn tất chương trình hoằng pháp lợi sinh của kế hoạch Ngũ Niên lần thứ hai.

   Chương trình này gồm những điểm:

   1) Hoàn tất Khóa I Tâm Lý Học Phật Giáo.- Trong năm 2010, thiền sinh sẽ tiếp tục học lớp Cao Cấp 5 và 6. (xem Chương trình tu học trong tháng 10 và 11).

   2) Các khóa tu học Bát nhã tiếp tục được tổ chức nếu đạt túc số 20 vị trở lên.

   3) Đưa Thiền đi vào đại chúng. Đây là giai đoạn đánh dấu bước tiến của Thiền Tánh Không trong chủ trương đưa Thiền Đi Vào Đời Sống Con Người.

   Để tạo thuận lợi cho việc tham dự khóa Thiền của tất cả thiền sinh khắp nơi, từ đầu năm 2010, tất cả Đạo tràng—theo điều kiện thuận lợi của Ban Tổ Chức Khóa Tu Học—sẽ mở khóa thực hành thiền ngắn hạn 2 ngày (Thứ Bảy và Chủ Nhật), với những chuyên đề có tác dụng điều chỉnh bệnh tâm lý, bệnh tâm thể, và phát triển trí tuệ tâm linh. Thí dụ như:

   1. Điều chỉnh bệnh tâm thể - Học những kỹ thuật thực hành cách nghe tiếng chuông và Thở (Ànapànasati-Samàdhi) để điều chỉnh các bệnh: Tim mạch, Cao máu, Cao máu mỡ, và Phục hồi ký ức, có kinh nghiệm: Định có tầm, không tứ, hỷ lạc, và làm chủ sự nói thầm trong não, tức không theo vọng tưởng…
   2. Điều chỉnh bệnh tâm lý. - Thư giãn lưỡi, thư giãn thần kinh mặt, nhìn ánh sáng nắng, nhìn bóng đen...
   3. Phát triển trí tuệ tâm linh. - Nhận ra chân tánh hiện tượng thế gian; nhận ra qui luật chi phối nhân cách con người.
   4. Tùy theo khả năng tổ chức của các Đạo tràng, hoặc của các Hôi thiền Tánh Không tại các nơi trong và ngoài nước Mỹ, Tăng đoàn và Ban Giáo thọ tại các nơi sẽ tổ chức liên tiếp 2 kỳ, hoặc 3, hay 4 kỳ của khóa tu học ngắn hạn.
   5. Miễn phí

   Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều thiền sinh có nhu cầu tham dự các khóa tu học Thiền, tất cả khóa tu ngắn hạn 2 ngày đều miễn phí.

   blank

   CÁC KHÓA TU HỌC 2010

   blank

   Tháng 1

    

   I. SINH HOẠT ĐẠO TRÀNG TÁNH KHÔNG SAN JOSE (BẮC CALI)
   1. Ngày 2: giảng pháp: - Thiền đi vào đời sống con người

   Khóa Thiền căn bản 63 gồm 3 kỳ học:

   • Kỳ 1: 2- 3;
   • Kỳ 2: 9-10;
   • Kỳ 3: 16-17

   Khóa này chuyên đề: Thiền và Sức khỏe của bạn.

   1. Ngày 3: Chủ trì lễ Khánh thành Thiền Thất Chân Không và dự Tất Niên do Đạo tràng tổ chức.
   2. Ngày 4: Bầu Đạo tràng trưởng Đạo tràng TK San Jose trong nhiệm kỳ 2 năm, niên khóa: 2010-2012. (04-01-2010 - 02-01-2012).
   3. Khóa Bát nhã 19, Lớp Trung cấp 1 (7 ngày)
   • Ngày học: 5- 6- 7- 8- 11- 12- 13
   • Đại cương Chương trình học:

   1) Kiến thức Thiền học

   • Ý nghĩa Bát Nhã
   • Sự khác nhau giữa Trí và Huệ - Trí cănHuệ căn
   • Qui luật chi phối nhân cách con người

   2) Kiến thức Phật học

   • Sơ lược về sự thành đạo của Phật
   • Chân lý qui ước - Chân lý tối hậu

   3) Kiến thức Kỹ thuật thực hành

   • Phương tiện thực hành Bát nhã: Nhận thức.
   • Huệ: Như thật
   • Định: Thở- Không nói”: bước 3

   4) Kiến thức Khoa học

   • Hệ thống Viền não
   • Vỏ não và Tâm trong đạo Phật
   • Ban tổ chức: Anh Không Lạc: ĐT: 408- 251 1680

   Email: <huylinh@gmail.com>

   • Viên Quang:

   Email: <tandiem999@yahoo.com>

   2. SINH HOẠT TẠI ĐẠO TRÀNG STUTTGART

   v Chủ đích chụp hình não bộ lần thứ tư.- Thầy Thiền Chủ đến Stuttgart ngày 14-1-2010 để chụp hình não bộ của Thầy lần thứ tư, vào ngày 16 & 17 tháng 1-2010. Mục đích chụp hình não bộ lần này, Thầy muốn có thêm tư liệu về hoạt động các định khu trên vỏ não và bên trong hệ thống viền não liên hệ đến lời Phật dạy trong kinh Nikàya (hệ Nguyên Thủy), như 2 vùng Tầm Tứ trong kinh Ànapànasati, và 4 vùng liên hệ đến 4 Tánh trong Kinh Bàhiya. Mặc dù những vùng này, trong năm 2008, Thầy đã chứng minh được rồi; tuy nhiên, vì để quyển sách “Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học” mà Thầy sẽ hợp tác cùng Giáo sư Tiến sĩ Michael Erb biên soạn có thêm giá trị, nên theo đề nghị của Giáo sư Michael Erb, Thầy sang Đại học Tuebingen chụp lại các vùng đó dưới hình thức khác hơn 3 lần trước.

   v Pháp thoại. - Sau khi chụp xong hình não bộ, chiều ngày 17 thầy sẽ gặp thiền sinh đạo tràng Stuttgart. Nhân dịp này Thầy sẽ trình bày kết quả chụp hình não bộ của Thầy và giảng thời pháp: Thiền đi vào đời sống con người. Ngày 18, Thầy sẽ giảng Bát Nhã Tâm Kinh và hướng dẫn thiền sinh thực tập.

   3. SINH HOẠT ĐẠO TRÀNG PARIS

   v Giảng pháp và hướng dẫn thực tập. - 9 giờ sáng ngày 20, Thầy sẽ khai mạc khóa chuyên tu Định trong 5 ngày: từ 20 đến 24 tháng 1-2010. Số thiền sinh đã ghi danh tham dự là 40 vị.

   v Pháp thoại. – Nhân dịp này Thầy Thiền chủ trình bày kết quả chụp hình não bộ của Thầy cho tất cả thiền sinh trong Khóa 1 Chuyên tu Định.

   4. SINH HOẠT ĐẠO TRÀNG HOUSTON

    1- Khóa Căn bản 64 (7 ngày)

    v Thời gian: - Từ ngày 24 đến ngày 30- 1- 10

    v Địa điểm: tại Trung tâm Thiền Tánh Không Texas (trên lầu 2 Thương xá Việt Hoa).

    v Chuyên đề: Làm chủ sự suy nghĩ

    Chương trình hướng dẫn trong Khóa Thiền Căn Bản:

    1) Kiến thức Phật học:

    • Giải thích Ý nghĩa niệm danh hiệu Phật.
    • Sơ lược về Tiến trình tu chứng của Đức Phật.
    • Kinh Một dính mắc may mắn (Kinh Nhất dạ hiền giả).
    • Kinh Vô ngã tướng
    • Kinh Bàhiya

    2) Kiến thức Thiền học:

    • Quan niệm mới về thực hành thiền.
    • Nghi thức tọa thiền. xả thiền, và thiền hành.
    • Đại cương 4 phương tiện thực hành trong Thiền: Quán, Chỉ, Định, Huệ.
    • Ba Sắc Thái Biết

    3) Kiến thức Khoa học:

    • Sự tương tác giữa Tâm, Pháp, Não bộ, Tuyến Nội tiết đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người.
    • Hồi đáp sinh học trong Thiền.
    • Đại cương Hệ thần kinh tự quản.

    4) Kiến thức Kỹ thuật thực hành:

    • Quán (Tam Pháp ấn)
    • Chỉ (Thư giãn lưỡi)
    • Định (Thở. "Không nói” bước 1&2)
    • Huệ (Không dán nhãn đối tượng)

    4. TẤT NIÊN TẠI HOUSTON, Texas

    1) Thời gian: - Ngày chủ nhật 31 tháng 1-2010

    2) Địa điểm: - Nhà hàng Kim Sơn.

    3) Pháp thoại: - Thầy Thiền chủ sẽ thuyết trình về chủ trương “Thiền đi vào đời sống con người” và trình bày hình ảnh về “Kết quả mới nhất của chương trình chụp hình não bộ của Thầy tại Đại học Tuebingen (Đức).”

    4) Muốn biết thêm chi tiết về tiệc vui Tất Niên:

    - Xin liên lạc Ban tổ chức:

    1) Cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

    Email: bethivo2@yahoo.com

    2) Cô An Như: ĐT: 281- 568 7070

    Email: trankimvy@aol.com

    Tháng 2

    blank

    I. SINH HOẠT TẠI THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG

    1.- TẤT NIÊN tại thiền viện Tánh Không

    • Ngày thứ bảy 6 tháng 2- 2010 từ 6:00 PM- 9:00PM : Trình diễn Văn nghệ ngoài trời do Ban văn nghệ Bắc Cali và Ban văn nghệ Nam Cali phụ trách.
    • Chủ nhật 7-2-2010 từ 9:00AM- 2:00PM

    Nội dung chương trình:

    v 9:00-9:10 AM: Lễ Phật.

    v 9:10- 9:30AM Tường trình sinh hoạt của Hội trong niên khóa 2009

    v 9:30-10:30AM:-Thầy Thiền chủ trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động trong niên khóa 2010-2011. Sau đó, bằng Video và chiếu hình, Thầy sẽ trình bày tiếp về “Kết quả chụp hình não bộ mới nhất của Thầy chụp tại Đại học Tuebingen vào 2 ngày 16 và 17 tháng 1 vừa qua.”

    v 10:30-10:40: -Thầy Thiền chủ trả lời thắc mắc của thiền sinh, sau khi nghe thuyết trình.

    v 10:40-11:40: - Lễ quy y cho thiền sinh các Đạo tràng (xin ghi danh từ bây giờ). Lễ Bái sư .

    v 11:40- 12:00PM: - Hái Lộc

    v 12:00:- Thọ trai

    2- Mùng 1 Tết - 14- 2- 2010 tại Thiền Viện:

    v 10:00AM: Lễ Phật- Tụng Bát nhã Tâm Kinh

    Toàn thể Tăng Nithiền sinh cư sĩ chúc mừng thượng thọ Thầy Thiền Chủ.

    v Pháp thoại:- Thầy Thiền Chủ thông báo về Hội Nghị Quốc Tế về Não Bộ, năm 2010 sẽ mở ra tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 11 tháng 6 năm 2010. Phái đoàn của Đại học Tuebingin, Đức quốc, do ông Erb cầm đầu, sẽ tham dự Hội nghị và ông sẽ trình bày về kết quả chụp hình hoạt động não bộ của Thầy, sau 4 năm nghiên cứu.

    II- Hành Hương Ấn Độ- Nepal lần thứ V

    Thầy Thiền chủ sẽ huớng dẫn thiền sinh các Đạo tràng trong và ngoài nước Mỹ hành hương lần thứ 5 từ ngày 22 -2 đến ngày 13- 3.

    Tháng 3

    blank

    Đoàn hành hương Ấn Độ trở về ngày 14- 3- 2010

    ĐẠO TRÀNG SAN JOSE

    Khóa Bát nhã 20 lớp trung cấp 1

    Ngày học: thứ bảy: 20 & 27, chủ nhật 21 & 28, từ: 9:00AM – 12:00PM & 2:00PM- 5:00PM

    Ngày: 22- 23- 24- 25- 26: từ 6:00PM- 9:00PM.

    Chương trình học tương tự các đạo tràng khác.

    Tháng 4

    blank

    ĐẠO TRÀNG SYDNEY- ÚC

    1. Giảng cho đại chúng
    • Thời gian: - Ngày thứ bảy 3- 4- 2010
    • Chủ đề: “Thiền và sức khỏe con người.”
    1. Khóa Thiền Căn bản 65 : (7 ngày)

    Từ ngày 4- 5- 6-7- 8- 9- 10

    Chuyên đề: Làm chủ sự suy nghĩ

    1. Khóa Bát nhã 21 lớp Trung cấp 1 (7 ngày)

    Từ ngày 11- 4 đến 17- 4- 09

    Ban tổ chức: cô Minh Đạo: ĐT: 02 97 02 17 95

    Email: tamkhongk@hotmail.com

    Minh Thường: ĐT: 04 00 22 59 59

    Email: minhthuongucchau@yahoo.com.au

    Tháng 5

    blank

    ĐẠO TRÀNG STUTTGART

    v Khóa Căn bản cho người Đức (4 ngày): từ ngày 5 đến 8 tháng 5

    v Khóa Nhập thất chuyên tu Định (10 ngày): từ ngày 10 đến 19- 5- 2010

    Chuyên đề: thực hành 4 tiến trình định

    1) Định có tầm không tứ (3 ngày).

    2) Định không tầm không tứ (3 ngày)

    3) Định chánh niệm tỉnh giác = 2 hành không động. (2 ngày)

    4) Chân như định. (2 ngày).

    Các bạn từ các Đạo tràng khác đều có thể ghi danh tham dự.

    v Kiến thức Căn bản về sự tương tác của 3 cơ chế trong Não bộ (2 ngày: từ 20 đến 21-5 2010.

    • Chức năng các định khu Vỏ não đối với các sắc thái Tâm trong đạo Phật.
    • Vai trò Hệ thống viền não trong việc biểu lộ các sắc thái Tâm và trí tuệ tâm linh con người.
    • Hệ thống Tuyến Nội tiết.

    v Thầy Thiền chủ chủ tọa Lễ Phật Đản.

    Ngày 22- 5 -20, tại AWO, Đạo tràng Tánh Không Đức cùng các Hội Thiền của nhiều tông phái khác trong Đạo Phật cùng đứng ra tổ chức lễ Phật

    Ban tổ chức: anh Quang Chiếu: ĐT: 1-49 70 31 67 17 90

    Email: tanh_khong.stuttgart@web.de

    Tháng 6

    blank

    I. TOULOUSE

    1. Khóa Thin 2 Ngày (5 và 6 tháng 6) cho người Pháp và Việt tại Toulouse .
    • Ban tổ chức: Cô Minh Anh

    ĐT: 33 5 61 44 33 46

    Email: hnhanh@hotmail.com

    ĐẠO TRÀNG PARIS
     1. 1. Khóa Căn bản 66 (7 ngày)

     Từ 7 đến 12 tháng 6

     Chuyên đề: Làm chủ sự suy nghĩ

     Chương trình tương tự các đạo tràng khác.

     1. 2. Khóa Bát nhã 22 lớp Trung cấp 1 (7 ngày)

     Từ 13 đến 18 tháng 6

     1. 3. Khóa ngắn hạn : cho người Pháp tại Paris

     Ngày 19 và 20 tháng 6

     1. 4. Khóa Bát nhã lớp Trung cấp 4 (9 ngày)

     Từ 21 đến 29 tháng 6 .

     Chương trình: gồm các chuyên đề:

     • Khai triển: Tiến trình thành đạo của Đức Phật
     • Chủ trương của Tổ Bồ đề Đạt ma
     • Vô tâm trong Thiền
     • Phật tánh- Tánh giác
     • Tổ sư Thiền
     • Tinh túy trong đạo Phật
     • Củng cố Chân như định

     Ban tổ chức: cô Minh Y

     Email: vtranhong@free.fr

     Tháng 7

     blank

     I- THỤY SĨ – LAUSANNE

     Khóa tu học ngắn hạn 2 ngày – 1 & 2 tháng 7

     Ban tổ chức: cô Bùi Mai Hương <mbui@romandie.com>

     II- SACRAMENTO

     1. Khóa Thiền Căn bản 67

      Từ ngày 5 đến 16

      Chuyên đề: - Làm chủ sự suy nghĩ

      Chương trình hướng dẫn trong Khóa Thiền Căn Bản:

      1) Kiến thức Phật học:

      • Giải thích Ý nghĩa niệm danh hiệu Phật.
      • Sơ lược về Tiến trình tu chứng của Đức Phật.
      • Kinh Một dính mắc may mắn (Kinh Nhất dạ hiền giả).
      • Kinh Vô ngã tướng
      • Kinh Bàhiya

      2) Kiến thức Thiền học:

      • Quan niệm mới về thực hành thiền.
      • Nghi thức tọa thiền, xả thiền và thiền hành.
      • Đại cương 4 phương tiện thực hành trong Thiền: Quán, Chỉ, Định, Huệ.
      • Ba Sắc Thái Biết

      3) Kiến thức Khoa học:

      • Sự tương tác giữa Tâm, Pháp, Não bộ, Tuyến Nội tiết đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người.
      • Hồi đáp sinh học trong Thiền.
      • Đại cương Hệ thần kinh tự quản.

      4) Kiến thức Kỹ thuật thực hành:

      • Quán (Tam Pháp ấn)
      • Chỉ (Thư giãn lưỡi)
      • Định (Thở. "Không nói” bước 1&2)
      • Huệ (Không dán nhãn đối tượng)

      2-Khóa Bát nhã 23 lớp Trung cấp 1

      Từ ngày 17 đến ngày 25

      Thời khóa học: Thứ bảy & chủ nhật: 9:00 AM- 12:00PM và 2:00PM- 5:00PM

      Thứ 2, 3, 4, 5, 6 : 6:00PM- 9:00PM

      Ban tổ chức:

      Ông Chí Hải: 530- 758 7410

      Email:<chuongvphan@yahoo.com>

      II. ĐẠO TRÀNG HOUSTON

      1. Khóa Thiền cho tuổi trẻ (2 ngày)

      Từ ngày 30 đến ngày 31- 7- 2010

      Chuyên đề: Vài phương thức thực hành Thiền đơn giản để giảm stress…

      Ban tổ chức: cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

      Email: bethivo2@yahoo.com

      Cô An Như: ĐT: 281- 568 7070

      Email: trankimvy@aol.com

      Tháng 8

      blank

      ĐẠO TRÀNG HOUSTON

      1. Khóa Căn Bản 68 (7 ngày)

      Từ ngày 1-8 đến ngày 7-8

      Chuyên đề: Làm chủ sự suy nghĩ

      Chương trình hướng dẫn trong Khóa Thiền Căn Bản:

      5) Kiến thức Phật học:

      • Giải thích Ý nghĩa niệm danh hiệu Phật.
      • Sơ lược về Tiến trình tu chứng của Đức Phật.
      • Kinh Một dính mắc may mắn (Kinh Nhất dạ hiền giả).
      • Kinh Vô ngã tướng
      • Kinh Bàhiya

      6) Kiến thức Thiền học:

      • Quan niệm mới về thực hành thiền.
      • Nghi thức tọa thiền, xả thiền và thiền hành.
      • Đại cương 4 phương tiện thực hành trong Thiền: Quán, Chỉ, Định, Huệ.
      • Ba Sắc Thái Biết

      7) Kiến thức Khoa học:

      • Sự tương tác giữa Tâm, Pháp, Não bộ, Tuyến Nội tiết đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người.
      • Hồi đáp sinh học trong Thiền.
      • Đại cương Hệ thần kinh tự quản.

      8) Kiến thức Kỹ thuật thực hành:

      • Quán (Tam Pháp ấn)
      • Chỉ (Thư giãn lưỡi)
      • Định (Thở. "Không nói” bước 1&2)
      • Huệ (Không dán nhãn đối tượng, Chú ý trống rỗng)

      1. 2. Khóa Bát nhã 24 lớp Trung cấp 1 (7 ngày)

      Từ ngày 8- 8 đến ngày 14 – 8- 2010

      1. 3. Lên Đài truyền hình ngày 27 hay 28- 8- 2010

      Thầy Thiền chủ và Tiến sĩ Erb.

      4. Ra Mắt Sách: “Thiền dưới ánh sáng khoa học”

      Chủ nhật 29- 8- 2010

      Ban tổ chức: cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

      Email: bethivo2@yahoo.com

      Cô An Như: ĐT: 281- 568 7070

      Email: trankimvy@aol.com

      Ông Giác Tấn: 281- 948 2060

      Email: <danhtruongk23@yahoo.com>

      Tháng 9

      blank

      1. Ra mắt sách tại NAM CALI

      Chiều thứ bảy 4-9- 2010 (sẽ thông báo chi tiết sau)

      1. Ra mắt sách tại SAN JOSE

      Chiều chủ nhật 5-9- 2010

      3. ĐẠO TRÀNG TORONTO

      v Chủ nhật 12-9: Giảng cho Đại chúng

      v Chủ đề: “Thiền và sức khỏe con người.”

      Lớp tăng cường Bát nhã (7 ngày)

      Từ ngày 13- 9 đến 19- 9- 2010

      • Thực hành Chân Như Định qua 4 giai đoạn.
      • Tánh giác và Phật tánh.
      • Bổ túc những chủ đề chưa học

      Khóa Căn bản 69 (7 ngày)

      Từ 20-9 đến 26-9-2010

      Chuyên đề: - Làm chủ sự suy nghĩ

      Chương trình hướng dẫn trong Khóa Thiền Căn Bản:

      1) Kiến thức Phật học:

      • Giải thích Ý nghĩa niệm danh hiệu Phật.
      • Sơ lược về Tiến trình tu chứng của Đức Phật.
      • Kinh Một dính mắc may mắn (Kinh Nhất dạ hiền giả).
      • Kinh Vô ngã tướng.
      • Kinh Bàhiya.

      2) Kiến thức Thiền học:

      • Quan niệm mới về thực hành thiền.
      • Nghi thức tọa thiền, xả thiền, và thiền hành.
      • Đại cương 4 phương tiện thực hành trong Thiền: Quán, Chỉ, Định, Huệ.
      • Ba Sắc Thái Biết

      3) Kiến thức Khoa học:

      • Sự tương tác giữa Tâm, Pháp, Não bộ, Tuyến Nội tiết đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người.
      • Hồi đáp sinh học trong Thiền.
      • Đại cương Hệ thần kinh tự quản.

      4) Kiến thức Kỹ thuật thực hành:

      • Quán (Tam Pháp ấn)
      • Chỉ (Thư giãn lưỡi)
      • Định (Thở. "Không nói” bước 1&2)
      • Huệ (Không dán nhãn đối tượng)
       • Ban tổ chức: cô Minh Hải: ĐT: 905- 764 6765

      Email: grene_thumb35@yahoo.com

      Tháng 10

      blank

      Thông báo có thay đổi ngày học (cập nhật 18/7/2010)

      Thiền viện Tánh Không

       

      Khóa An Cư 3 tháng: 10, 11, 12 dành cho Tăng Ni

       

      1- Lớp trung cấp 3 Bát Nhã

      Theo thỉnh cầu của thiền sinh đã hoàn tất lớp trung cấp 2 Bát Nhã, Hội Thiền Tánh Không trung ương sẽ tổ chức lớp trung cấp 3 Bát Nhã.

      Thời gian: từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10- 2010 (8 ngày)

      Địa điểm: Thiền viện

      Thành phần khuyến khích tham gia: tất cả thiền sinh đã hoàn tất lớp trung cấp 2 Bát Nhã của 3 đạo tràng: Houston, San Jose và Nam Cali.

      Lý do: Thầy Thiền Chủ không có nhiều thời gian để hướng dẫn tại 3 nơi khác nhau. Chúng tôi không thể tổ chức lớp trung cấp 3 trở lại trong năm 2011, vì Thầy Thiền Chủ dành nhiều thời gian hơn để viết sách, từ năm 2011 trở về sau.

      Như kế hoạch đã công bố từ đầu năm 2009 và đầu năm 2010, từ năm 2011, những khóa tu học do Thầy Thiền Chủ hướng dẫn sẽ giới hạn, nếu có cùng nhu cầu, thì chúng tôi sẽ gom lại và sẽ tổ chức tại 2 nơi: Nam Cali hay Houston mà thôi . Tất cả thiền sinh thực sự có nhu cầu tâm linh sẽ thu xếp để tham gia khi có tổ chức khóa thich hợp với nhu cầu của minh.

      Hạn chót ghi danh: 15 thang 8. Nếu tạm trú tại thiền viện xin cho biết trước để tiện thu xếp .

      Lệ phí ủng hộ: 240 $

      Xin liên lạc:

      Trưởng ban tu học Hội: cô Kim Chung <kimchung_nguyen11@yahoo.com>

      Trưởng ban tu học đạo tràng Nam Cali: cô Huệ Tuyền<thuvanduong@sbcglobal.net>

       

      2- Khóa II nhập thất chuyên tu Thiền Định (10 ngày)

      tại 1 địa điểm khác tùy số thiền sinh tham gia. Sẽ có thông báo sau.

      Thời gian: Từ thứ sáu 15 đến Chủ nhật 24- 10- 2010

      Thời hạn chót ghi danh: 30 tháng 7

      Chuyên đề Định. 4 giai đoạn thực hành:

      • Định có tầm không tứ
      • Định không tầm không tứ
      • Định chánh niệm tỉnh giác
      • Thể nhập chân như.

      3- Khóa III Tâm lý học Phật giáo, lớp Cao cấp 5 (15 ngày) tại Thiền viện.

      Thời gian: Từ ngày thứ ba 26 tháng 10 đến thứ ba 9 tháng 11- 2010

      Thời hạn chót ghi danh: 1- 10- 2010

      Chi phí ủng hộ: 400$

      Ban tổ chức:

      * Cô Kim Chung, Email: kimchung_nguyen11@yahoo.com
      * Anh Tuệ Ngộ, Email: willieduong30475@verizon.net

      Tháng 11

      blank

      ĐẠO TRÀNG NAM CALI

      Khóa Bát nhã 25, lớp Trung cấp 1 (7 ngày)

      Từ thứ hai 15 đến chủ nhật 21 tháng 11- 2010)

      hay khóa căn bản 7 ngày ( hay 4 kỳ cuối tuần) sẽ thông báo sau .

      Ban tổ chức:

      Trưởng ban tu học Hội: cô Kim Chung: <kimchung_nguyen11@yahoo.com>

      Trưởng ban tu học đạo tràng: cô Thu Vân <thuvanduong@sbcglobal.net>

      Tháng 12

      blank

      Khóa giáo thọ 2 ngày: thứ bảy 4 và chủ nhật 5 từ 9:00AM- 5:00PM

      Mãn An cư vào cuối tháng 12.

      Send comment
      Off
      Telex
      VNI
      Your Name
      Your email address
      Sunday, May 12, 2024(View: 308)
      Khoá nhập thất của Hội Thiền Tánh Không Toulouse ở thị xã Moissac của miền tây nam nước Pháp đã qua, chúng tôi trở về lại với cuộc sống đời thường và xem lại những hình ảnh của những ngày an bình, thanh thản, hạnh phúc chan hoà cùng các bạn thiền sinh xa gần này, mà trong lòng không khỏi gợi lên vài luyến lưu, kỷ niệm.
      Tuesday, April 9, 2024(View: 682)
      Hướng hoạt động sắp tới của chúng ta sẽ là: - Tiếp tục củng cố đội ngũ ban điều hành và ban giáo thọ về pháp học và hành. - Khởi xướng sinh hoạt sống động hơn trong phạm vi địa phương của mình. - Mở các buổi giới thiệu Thiền phổ thông cho đại chúng, trực tiếp. - Tăng thêm các sinh hoạt trực tiếp trong đạo tràng (thay vì chỉ qua zoom). - Củng cố Giới- Định- Tuệ cho chính mình. Từ từ áp dụng qua chân đế: quan sát tâm của mình, nhận rõ tâm đang trong sạch, tĩnh lặng, khách quan, dù tâm đang suy nghĩ, đang tiếp xúc với người khác v.v…
      Wednesday, January 3, 2024(View: 1643)
      Hình Ảnh Tưởng Niệm Ân Sư Tại Thiền Viện Chân Như
      Sunday, October 29, 2023(View: 2164)
      Thời gian ở đây thật ngắn, mà lại có nhiều việc khiến mình ghi nhớ, là ngày đánh dấu sự phát tâm dũng mãnh của 3 cô tỳ kheo ni và 3 cô sa di ni, chung quanh lại là những thiện tri thức chung sức ủng hộ hết lòng, việc lớn mới hoàn mãn.
      Thursday, October 26, 2023(View: 1872)
      Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại Thiền Đường Tánh Không Hoặc có thể tham dự trên ZOOM theo Link
      Tuesday, October 24, 2023(View: 1934)
      Khóa tu bắt đầu từ ngày thứ bảy 23 tới ngày thứ bảy 30- 9- 2023 (8 ngày). Khóa tu năm nay khoảng 40 thiền sinh
      Tuesday, October 3, 2023(View: 2167)
      NGÀY KHAI GIẢNG 1: Từ Thứ Sáu 3 đến 5 tháng 11, 2023. NGÀY KHAI GIẢNG 2: Từ Thứ Sáu 24 đến 26 tháng 11, 2023.
      Saturday, September 9, 2023(View: 2105)
      Stuttgart là một thành phố nhỏ ở nam Đức. Khóa tu ở đây song ngữ Việt Đức, ông Tường Bách, cô Minh Tuyền và Minh Kiến thay nhau thông dịch. Thiền sinh khoảng 25 người, từ nhiều nơi tới, ở Paris đi xe lửa qua, ở Berlin rủ nhau lái xe tới, ở Goslar thì lái xe khoảng 8 tiếng về. Vì thiền viện ở vùng núi cao, đồi thông, rừng thông, cây cối xanh um, không gian tĩnh mịch, xa thành phố, nên tất cả thiền sinh đều ở rất xa thiền viện.
      Monday, September 4, 2023(View: 1805)
      Trung tâm Vaumarcus hằng năm đã tổ chức đều đều các khóa nhập thất, dành cho các đạo tràng Âu châu. Khóa tu năm nay khoảng 33 thiền sinh tham gia, có người Thụy Sỹ nên cô Huệ Thông của đạo tràng Paris cũng được mời qua phụ trách thông dịch sang tiếng Pháp. Cô chuyển ngữ trực tiếp nên không làm gián đoạn bài giảng. Đặc biệt năm nay cô Trưởng đạo tràng Sài gòn dẫn thêm 4 bạn trẻ qua tham gia trọn khóa.
      Monday, August 14, 2023(View: 1816)
      Sau mỗi Khoá Nhập Thất Chuyên Tu, khi thiền sinh trở về trú xứ đã mang theo nhiều năng lượng được thọ nhận qua những ngày thành tâm và tinh tấn tu tập tại Bản môn – Thiền viện Tánh Không. Lần này cũng vậy. Thiền sinh Chúng con Xin CẢM TẠ NI SƯ, đã hoan hỉ tổ chức – tạo duyên cho chúng con có dịp trui rèn thêm và siêng năng tu tập hơn để tiến bộ hơn trên con đường thoát khổ trong đời này.
      Wednesday, August 2, 2023(View: 2193)
      Ngày bế giảng khóa tu Giới-Định-Huệ Đồng Thời là một buổi trưa hè, nắng gắt. Trời nóng đến độ mà vừa đi trên sân, mình vừa cảm nhận được hơi nóng cứ hừng hực từ chân lên mặt, tuy có vài cơn gió thổi nhẹ qua, nhưng những chiếc lá bên trong sân cũng không chịu nổi cái nóng đều rủ xuống. Thế nhưng lòng mình chẳng có cảm giác bực bội khó chịu trong cái nắng chói chan, mà lúc đó chỉ có cảm giác phấn khích, nó thôi thúc mình mau chóng bước vào trong chánh điện.
      Friday, April 12, 2024(View: 255)
      BTC is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Đêm Hoa Đăng Zoom Meeting Time: Apr 12, 2024 07:00 PM Pacific Time (US and Canada)
      Saturday, March 30, 2024(View: 403)
      Trong khi chờ đợi ngày TRUYỀN THỐNG để gặp lại các huynh tỷ thân quý ngày xưa, thôi thì giở chồng ảnh củ thấy ảnh như thấy người
      Tuesday, February 27, 2024(View: 757)
      ẢNH CHÂN DUNG HUYNH ĐỆ TÁNH KHÔNG mùng 2 TẾT Giáp Thìn 2024 - TẬP 3/3 do MINH ĐỨC thực hiện
      Monday, February 19, 2024(View: 1235)
      Hình chụp trước màn xanh được ghép vào các cảnh được ưa thích. Một hình biến hóa thành muôn hình.
      Monday, December 11, 2023(View: 1028)
      Ngày 20 tháng 11, mình trở về lại Saigon, tới phi trường Tân Sơn Nhất, chuyển máy bay đi Nha Trang ngay. Đoàn mình nghỉ ngơi 2 ngày tại bãi biển Nha Trang, không khí trong lành, gió mát, nắng ấm. Sau đó tất cả đi xe về Tuy Hòa. Đây là năm thứ 2 mình trở lại Tuy Hòa và khóa tu cũng tổ chức tại chùa An Ninh của quý sư cô theo hệ phái Khất sĩ.
      Saturday, December 2, 2023(View: 1031)
      Cựu Đạo tràng trưởng đao tràng Toronto Thiền sinh: Nga Nathalie Berglas Pháp danh Minh Hải Sinh ngày 18 tháng 3, 1944 tại VN Mất ngày 1 tháng 12, 2023 tai Toronto Hướng thọ 79 tuổi
      Tuesday, November 21, 2023(View: 683)
      HAPPY THANKSGIVING KÍNH CHÚC NI SƯ, TĂNG ĐOÀN cùng QUÝ HUYNH ĐỆ MỘT MÙA LỄ TẠ ƠN NHIỀU AN LẠC
      Tuesday, November 21, 2023(View: 1269)
      Buổi Phỏng Vấn Ni sư Triệt Như và Dr Michael Erb trên SBTN (trong chương trình VITORIA Tố Quyên SHOW) về NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC THỬ NGHIỆM TẠI ĐẠI HỌC TUBINGEN, Germany SBTN là Kênh TRUYỀN HÌNH TIẾNG VIỆT đầu tiên và lớn nhất tại Hoa Kỳ phát sóng qua hệ thống cable, trên Direct TV khắp toàn nước Mỹ và phát trực tuyến qua SBTN Go trên toàn thế giới
      Tuesday, November 14, 2023(View: 1059)
      Năm nay lần đầu đạo tràng Sydney tổ chức tại địa điểm mới, là tư gia của 2 thiền sinh kỳ cựu: Chúc Khương- Tâm Như. Ngôi nhà ở vùng ngoại ô, đất rất rộng, sau nhà, là rừng cây cổ thụ. Trước nhà một bãi đậu xe, cây cối xanh tươi mát rượi, nhiều bụi hoa quỳnh đang nở, đủ loại, có màu trắng, màu hồng, có màu đỏ thắm.
      Tuesday, November 14, 2023(View: 974)
      Canberra cách thành phố Adelaide 958 km (595 mi) về phía đông, khá xa nên mình và cô Như Minh đi máy bay. Thầy Quang Dũng và nhóm thiền sinh nữa cũng đáp máy bay qua, còn nhóm thiền sinh Melbourne thì hôm sau nữa mới lái xe từ Melbourne tới. Khóa học năm nay tổ chức tại tư gia cô Trưởng đạo tràng Như Linh và ông Cần.
      Monday, October 30, 2023(View: 1720)
      Stuttgart ist eine kleine Stadt im Süden Deutschlands. Das Retreat findet hier zweisprachig auf Vietnamesisch und Deutsch statt, wobei Herr Tuong Bach, Frau Minh Tuyen und Minh Kien abwechselnd dolmetschen. Es waren etwa 25 Meditierende, die aus vielen Orten kamen. In Paris reisten sie mit dem Zug. In Berlin luden sie sich gegenseitig ein, dorthin zu fahren. In Goslar fuhren sie etwa 8 Stunden zurück. Da das Zen-Kloster in einem Hochgebirgsgebiet liegt, mit Pinienhügeln, Pinienwäldern, üppigen grünen Bäumen, einem ruhigen Ort, weit weg von der Stadt, leben alle Zen-Schüler sehr weit vom Zen-Kloster entfernt.
      Wednesday, September 27, 2023(View: 1297)
      Hội Thiền Tánh Không Nam Cali sẽ CÙNG CHUNG LỄ VIẾNG TANG lúc 1 pm ngày thứ hai 2 tháng 10, 2023 Xin quý anh chị dự lễ tang nhớ mang theo áo tràng và đến đúng giờ
      Friday, September 8, 2023(View: 1549)
      Retraite méditative bouddhique bilingue et QiCong sous la direction de la Vénérable Bhikkhuni Triet Nhu. Du dimanche 6 au dimanche 13 août 2023.
      Monday, July 10, 2023(View: 1628)
      Bế giảng khóa tu ở Berlin xong, ngày hôm sau, 19- 5- 2023 ni đoàn, có cô ni Như Minh, cô ni Như Sen và mình, bay về Paris. Sáng hôm sau, 20, khai giảng khóa tu ngắn hạn, chỉ có 3 ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Khóa này cũng song ngữ Việt- Pháp vì có một số ít người nói tiếng Pháp, các em thông dịch trực tiếp qua các máy nghe cá nhân, nên không ảnh hưởng gì tới người khác.
      Saturday, June 10, 2023(View: 1729)
      Năm 2022, nhân khóa tu ở Thụy Sỹ, có hai thiền sinh mới, từ Berlin sang tham gia. Nhận thấy hai cô năng động, có quyết tâm, vui vẻ, nên mình đã gợi ý về Berlin thử tổ chức khóa tu cho năm 2023. Hai cô đã nhiệt tâm hứa nhận. Năm nay, khóa tu đã thành hình, mặc dù không đông, nhưng tinh thần tu học nghiêm túc, cũng an lạc như các khóa tu khác.
      Thursday, June 1, 2023(View: 1663)
      Ngày 4 tháng 5 năm 2023 là khai giảng khóa tu tại một trung tâm của thành phố Moissac. Nơi này đã mấy lần tổ chức khóa tu, khi xưa là của một dòng tu kín, bây giờ làm nơi nghĩ dưỡng cho khách du lịch, tọa lạc trên một ngọn đồi cao, yên tĩnh. Đạo tràng Toulouse xưa nay vẫn nhiều người Pháp hơn người Việt Nam, nên khóa tu nào cũng phải song ngữ. Tất cả đều phải nội trú vì nơi này cách xa thành phố Toulouse.
      Monday, May 29, 2023(View: 1770)
      Khóa tu tại đạo tràng Toronto kéo dài 6 ngày, từ thứ bảy 14 tới thứ năm 19 tháng 4. Năm nay khóa tu tổ chức cả 6 ngày đều tại chùa Tích Lan thành phố Mississauga. Chùa này rất khang trang tĩnh lặng mặc dù tọa lạc ngay giữa thành phố do chư Tăng người Tích Lan trụ trì. Đạo tràng Toronto hằng năm đều được chư Tăng hoan hỷ cho phép tổ chức các khóa tu tại đây, cũng như đạo tràng hằng tháng vẫn họp mặt sinh họat.
      Wednesday, May 24, 2023(View: 1721)
      Khóa tu năm nay ngoài những thiền sinh cũ đã tu học nhiều năm rồi cũng có một số thiền sinh mới. Nội dung tu tập nghiêng về thực hành nhiều hơn, về phần giáo pháp và khoa học cũng không được thiếu sót, nên mình cũng giảng cốt lõi của tâm, tâm đời và chân tâm, và giải đáp tất cả thắc mắc của thiền sinh trong việc tu học.
      Monday, May 8, 2023(View: 2224)
      Ngày 08/04/2023 Tăng đoàn Tánh Không bao gồm: Sa di Thich Không Tuệ ( Thiền Viện Tánh Không CA), Sa di Thích Quang Dũng (DT Adelaide), Ni cô Thích Nữ Tĩnh Như (Thiền Viện Chân Như TX), Ni cô Thích Nữ Như Minh (DT Adelaide), Ni cô Thích Nữ Như Sen (DT San Jose), Ni cô Thích Nữ Như Tâm (DT Sacramento) đã về TRÚC LÂM ĐẠI ĐĂNG để thọ giới Tỳ Kheo / Tỳ Kheo Ni / Thức Xoa Ma Na
      Friday, April 14, 2023(View: 2477)
      CÁO BẠCH: Tỳ Kheo ni THÍCH NỮ HIỀN ĐỨC Thế danh NGUYỄN THỊ HỶ Đã thuận thế vô thường xả bỏ huyễn thân vào lúc: 5:29 chiều ngày 12 tháng 4 năm 2023 tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ
      Sunday, March 26, 2023(View: 1612)
      HỌP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG 2023 Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2023 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG và trên MẠNG ZOOM toàn cầu
      Wednesday, January 18, 2023(View: 1932)
      tất cả sống bình an, tùy duyên thuận pháp, hài hòa trong nhịp điệu sống động chuyển hóa của thiên nhiên. Thì lúc nào cũng là mùa Xuân, vì Tâm mình đã là mùa Xuân rồi.
      Tuesday, January 3, 2023(View: 1675)
      HÌNH ẢNH Lễ Tưởng Niệm Thầy Thiền Chủ Thiền Viện Chân Như, 26 tháng 12 năm 2022 Hình Ảnh: Hoàng Tiến Nhạc: Không Giác – Trình bày: Tuệ Đạo Slide show & Guitar: Tâm Chiếu
      Wednesday, November 16, 2022(View: 3344)
      Với Đạo Phật thì lễ Tạ Ơn không ngoài tinh thần lễ Tứ Ân mà người con Phật phải luôn nhớ tưởng và báo đền: ơn Cha Mẹ, ơn Tam Bảo, ơn Chúng Sanh, ơn Quốc Gia Xã Hội - Hình ảnh Tạ ơn trong Đạo Phật sẽ không có bữa tiệc nào để làm vui khẩu vị và cũng không có chúng sanh nào bị giết để đưa lên bàn tiệc
      Thursday, November 10, 2022(View: 2020)
      THƯ MỜI THAM GIA khoá NHẬP THẤT tại chùa Từ Ân BERLIN từ 15 tháng 5, đến 18 tháng 5, 2023 qua sự hướng dẩn của Ni sư TRIỆT NHƯ
      Monday, November 7, 2022(View: 1952)
      Ni sư TRIỆT NHƯ HÌNH ẢNH Chuyến Du Hóa SYDNEY Thiền Đường Như Huyễn 18-10-2022 - 22-10-2022 Thực hiện Video: Kim Doan
      Wednesday, October 26, 2022(View: 3384)
      Khóa tu khai giảng ngày 1- 10- 2022 và bế giảng ngày 10- 10- 2022 tại chùa Quang Minh (Melbourne)
      Tuesday, October 11, 2022(View: 2117)
      Ni sư TRIỆT NHƯ Chuyến Du Hóa MONTREAL Chùa Địa Tạng và lễ Quy Y 21 tháng 8, 2023 Thực hiện Video: Long Phạm
      Wednesday, October 5, 2022(View: 2087)
      https://meditation-sunyata.paris Email liên hệ : contact@meditation-sunyata.paris
      Tuesday, September 27, 2022(View: 2510)
      EXCURSIONS LAUSANNE & ENVIRONS - DU NGOẠN LAUSANNE VÀ VÙNG LÂN CẬN
      Tuesday, September 27, 2022(View: 2686)
      RETRAITE MÉDITATIVE VAUMARCUS 09.2022 - KHÓA TU THIỀN TẠI VAUMARCUS THÁNG 09 NĂM 2022
      Thursday, September 15, 2022(View: 2017)
      HÌNH ẢNH Lễ TIỂU TƯỜNG Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali 10 sáng Thứ Bảy 10 tháng 9, 2022
      Thursday, September 15, 2022(View: 1787)
      HÌNH ẢNH LỄ VU LAN 2022 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali 10 sáng Thứ Bảy 13 tháng 8, 2022 Photos by Tuệ Vinh
      Wednesday, September 7, 2022(View: 2175)
      Lễ Tiểu Tường Tỳ kheo THÍCH KHÔNG CHIẾU Tổ chức Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ Bảy 10 Tháng 9, 2022 Tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhrust St, #197 Garden Grove, CA 92843 và trên mang Zoom toàn cầu
      Wednesday, August 24, 2022(View: 2164)
      Hình ảnh minh họa: Diệu Phương
      Saturday, May 21, 2022(View: 3183)
      Thiền sinh TRẦN TẤT THIỆN BILLY Pháp danh: KHÔNG QUÁN Sinh ngày: 21 tháng 12 năm 1958 Tạ thế ngày 12 tháng 5 năm 2022 Tại California
      Saturday, April 9, 2022(View: 2652)
      NHẠC THIỀN TÁNH KHÔNG CD 1 Chủ đề NHỚ THẦY CD 2 Chủ đề DÃ TRÀNG CD 3 Chủ đề THIỀN TRĂNG HÌNH THỨC PHÁT HÀNH: Bạn có thể chọn 1 Bộ gồm 3 CD Hoặc chọn 1 USD gồm 30 bản nhạc Giá ủng hộ là $20 cho USB ; hoặc $20 cho 1 bộ 3 CD – FREE SHIPPING
      Sunday, May 12, 20245:31 PM(View: 308)
      Khoá nhập thất của Hội Thiền Tánh Không Toulouse ở thị xã Moissac của miền tây nam nước Pháp đã qua, chúng tôi trở về lại với cuộc sống đời thường và xem lại những hình ảnh của những ngày an bình, thanh thản, hạnh phúc chan hoà cùng các bạn thiền sinh xa gần này, mà trong lòng không khỏi gợi lên vài luyến lưu, kỷ niệm.
      Tuesday, April 9, 20246:20 PM(View: 682)
      Hướng hoạt động sắp tới của chúng ta sẽ là: - Tiếp tục củng cố đội ngũ ban điều hành và ban giáo thọ về pháp học và hành. - Khởi xướng sinh hoạt sống động hơn trong phạm vi địa phương của mình. - Mở các buổi giới thiệu Thiền phổ thông cho đại chúng, trực tiếp. - Tăng thêm các sinh hoạt trực tiếp trong đạo tràng (thay vì chỉ qua zoom). - Củng cố Giới- Định- Tuệ cho chính mình. Từ từ áp dụng qua chân đế: quan sát tâm của mình, nhận rõ tâm đang trong sạch, tĩnh lặng, khách quan, dù tâm đang suy nghĩ, đang tiếp xúc với người khác v.v…
      Wednesday, January 3, 20247:58 PM(View: 1643)
      Hình Ảnh Tưởng Niệm Ân Sư Tại Thiền Viện Chân Như
      Sunday, October 29, 202312:21 PM(View: 2164)
      Thời gian ở đây thật ngắn, mà lại có nhiều việc khiến mình ghi nhớ, là ngày đánh dấu sự phát tâm dũng mãnh của 3 cô tỳ kheo ni và 3 cô sa di ni, chung quanh lại là những thiện tri thức chung sức ủng hộ hết lòng, việc lớn mới hoàn mãn.
      Thursday, October 26, 20239:31 AM(View: 1872)
      Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại Thiền Đường Tánh Không Hoặc có thể tham dự trên ZOOM theo Link
      Tuesday, October 24, 202312:32 PM(View: 1934)
      Khóa tu bắt đầu từ ngày thứ bảy 23 tới ngày thứ bảy 30- 9- 2023 (8 ngày). Khóa tu năm nay khoảng 40 thiền sinh
      Wednesday, May 22, 202411:25 AM(View: 110)
      MONTREAL Khóa tu cuối tuần: 3 ngày TORONTO Khóa tu tại chùa Tích Lan Thứ năm 20- thứ năm 27 (7 ngày)
      Wednesday, May 1, 20249:53 AM(View: 486)
      TOULOUSE Khóa nhập thất song ngữ Việt- Pháp tại Moissac PARIs:Khóa song ngữ Việt- Pháp BERLIN Khóa nhập thất:
      Wednesday, March 6, 20244:33 PM(View: 1393)
      Ban điều hành các Đạo tràng hiện tại sẽ đứng ra thành lập, điều hành Ban tổ chức bầu cử và ra thông báo cụ thể các chi tiết bầu cử cho đạo tràng mình.
      Sunday, November 26, 20236:09 PM(View: 1499)
      1. Khóa tu 7 ngày Thứ Sáu 15 tháng 12 năm 2023 đến thứ Năm 21 tháng 12 năm 2023 2. Khóa tu 5 ngày Thứ Sáu 29 tháng 12 năm 2023 đến thứ Ba 2 tháng 1 năm 2024
      Thursday, November 16, 20234:18 PM(View: 1894)
      BERLIN Khóa nhập thất: Từ Chủ nhật 19 (chiều )- đến Thứ sáu 24 (5 ngày)
      Tuesday, May 14, 20246:31 PM(View: 247)
      Kính mời quý anh chị Thiền sinh Tánh KhôngThân Hữu cùng tham dự ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 18 tháng 5, 2024 Tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG
      69,256