HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP LỢI SINH TRONG NIÊN KHÓA 2010-2011

Sunday, March 14, 201012:00 AM(View: 39068)

Thông báo

blank

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP LỢI SINH


NIÊN KHÓA 2010-2011

blank

Để hoàn thành Chương Trình Hoằng Pháp Lợi Sinh trong niên khóa 2010-2011, Hội Thiền Tánh Không Trung ương tại Nam Cali, Hoa kỳ, sẽ thực hiện những chủ điểm:

 1. I. Chuẩn bị “Đại lễ 15 năm thành lập Hội Thiền Tánh Không.”
 2. II. Chuẩn bị Đặc San “Mừng Hội Thiền Tánh Không vừa tròn 15 tuổi.”
 3. III. Chuẩn bị Ra Mắt Sách “Thiền Dưới Ánh sáng Khoa Học.”
 4. IV. Hoàn tất Kế hoạch Đệ Nhị Ngũ Niên.

Để đáp ứng 4 mục tiêu trên, Ban Tổ Chức của Hội Thiền Tánh Không Trung ương (Hoa Kỳ), thiết tha kêu gọi thiền sinh tại các Hội Thiền Tánh Không và các Đạo tràng Thiền Tánh Không trong nước và ngoài nước Mỹ hưởng ứng chương trình Hoằng pháp Lợi sinh trong niên khóa 2010-2011, bằng cách:

1. Lập danh sách Phái Đoàn Đại Diện Tham Dự Đại Lễ trong 2 ngày 12 và 13 tháng Ba 2011.

Tùy theo tình hình sinh hoạt của Đạo tràng và của Hội Thiền Tánh Không tại các địa phương, yêu cầu quí vị trong Ban Điều hành Hội và Đạo tràng:

1) Đề cử số người thay mặt Đạo Tràng hay Hội về tham dự Ngày Đại Lễ “Kỷ niệm 15 năm.”- Mỗi phái đoàn tham gia, số người tùy mỗi đạo tràng, không giới hạn số người tham dự.

2) Tham dự và đóng góp khả năng Văn nghệ vào đêm thứ Bảy, 12 tháng Ba.- Chương trình này sẽ do Ban Văn Nghệ Bắc Cali điều hợp.

3) Sinh hoạt trong ngày Đại Lễ 13/03.- Các phái đoàn nên chuẩn bị bài “Phát Biểu về Sinh hoạt của Đạo Tràng” hay của Hội trong 5 năm qua, đồng thời vạch ra chương trình hoạt động trong 2 hoặc 3 năm tới (trong nhiệm kỳ của Ban Điều Hành Đạo Tràng và của Hội) để đọc trong ngày Đại Lễ.

4) Lập danh sách ân nhân Hội.- Thầy Thiền chủ nhắc Thủ quỹ Đạo tràng và Thủ quỹ của Hội nhớ lập Danh Sách Ân Nhân Hội Thiền Tánh Không Niên Khóa 2006-2011.

Thành phần ân nhân Hội gồm:

a) Hội viên liên tiếp trong 5 năm.

b) Những vị cúng dường tịnh tài từ $1,000.00 trở lên.

c) Những vị cúng dường tịnh tài xây dựng Chánh Điện.

2. Đóng góp bài để in trong số đặc biệt “Mừng Thiền Tánh Không được tròn 15 tuổi.”

Đbuổi Lễ có thêm ý nghĩa, chúng tôi kêu gọi thiền sinh khắp các Đạo tràng trong và ngoài nước Mỹ, yêu cầu quí bạn phát tâm vì người khác viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình đóng góp vào Đặc san đặc biệt nói trên.

1) Thời hạn chót gửi bài đến Thiền viện: 30 tháng Sáu 2010.

2) Để giúp chúng tôi tiện lợi trong việc ấn hành, yêu cầu quí vị đánh máy bài theo font chữ UNICODE, cỡ chữ: 11. Bài gửi về địa chỉ e-mail <trietnhu@yahoo.com>

3) Nếu gửi bài viết tay, xin viết rõ ràng.

4) Nội dung bài đóng góp. – Bài được chọn in trong Đặc san, phải phù hợp với đường lối và chủ trương của Thiền Tánh Không. Nếu ngược lại, bài sẽ không được góp mặt trong Đặc san kỷ niệm 15 năm.

Tùy theo mức độ tiếp thukinh nghiệm của quí vị qua các Khóa Tu Học từ Căn Bản đến các Lớp Trung Cấp Bát Nhã (I, II, III, IV), Nhập Thất Chuyên Tu, và các lớp Cao Cấp về Phật học, về Tâm Lý học Phật giáo (I, II, III, IV), quí vị có thể viết bài theo khả năng lãnh hội hay khả năng nhận ra pháp học và pháp hành của quí vị qua Kinh, Luận, Giới của các Hệ Phật giáo:

(1) Nguyên Thủỵ,

(2) Trưởng Lão bộ,

(3) Phát Triển, và

(4) Thiền tông, Thiền Công Án, Thiền Thoại Đầu.

(5) Sự khác nhau giữa Như Lai Thanh tịnh Thiền và Tổ Sư Thiền.

Bài viết có thể trình bày theo những thể văn như sau:

a) Thơ hay Thi kệ.

b) Kịch ngắn hay dài.

c) Bình luận về sử liệu trong Luận thư của các Bộ Phái Phật giáo.

d) Tìm hiểu về lịch sử phân liệt các Bộ phái Phật giáo.

e) Tìm hiểu về lịch sử tư tưởng Phật giáo.

f) Tinh túy Đạo Phật.

g) Vì sao vào thời Phật, người tu ngộ đạo nhiều hơn thời kỳ Bộ phái ?

h) Nhận xét về Tâm lý học Phật giáo của 3 hệ: Nguyên Thủy, Trưởng Lão bộ, Nhất thiết hữu bộ, Câu Xá Luậnhệ thống Duy Thức.

Tất cả bài viết đều xoáy trọng tâm vào những mục tiêu nói lên hay trình bày nhũng điều quí vị đã học và kinh nghiệm, hoặc chuyển đổi nhận thức. Thí dụ:

Trình bày về những chủ đề liên hệ đến Kiến thức Phật học, Kiến thức Thiền học, Kiến thức Khoa học, và Kiến thức mới về Kỹ thuật thực hành.

3. Vận động. - Ban Tổ Chức và Thiền sinh tại các Hội Thiền và Đạo tràng: Houston (Texas), Nam Cali và Bắc Cali, ngay sau khi được thông tin này nên tiến hành chương trình cổ động bạn thiền thuộc địa phương mình tham dự Lễ Ra Mắt Sách “Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học” (bằng Anh ngữ và Việt ngữ). (Xem Chương trình Ra Mắt Sách vào tháng Tám và tháng Chín năm 2010).

  Đặc biệt, vào tháng Tư, tháng Năm, và tháng Sáu năm 2011, nếu đủ duyên, Thầy Thiền chủ sẽ tiếp tục Ra Mắt Sách tại Sydney (Úc châu), Paris và Toulouse (Pháp quốc), và Frankfurt (Đức quốc).

  4. Hoàn tất kế hoạch Ngũ Niên lần thứ hai.- Năm 2010 là năm Thầy Thiền Chủ sẽ dồn nỗ lực vào việc hoàn tất chương trình hoằng pháp lợi sinh của kế hoạch Ngũ Niên lần thứ hai.

   Chương trình này gồm những điểm:

   1) Hoàn tất Khóa I Tâm Lý Học Phật Giáo.- Trong năm 2010, thiền sinh sẽ tiếp tục học lớp Cao Cấp 5 và 6. (xem Chương trình tu học trong tháng 10 và 11).

   2) Các khóa tu học Bát nhã tiếp tục được tổ chức nếu đạt túc số 20 vị trở lên.

   3) Đưa Thiền đi vào đại chúng. Đây là giai đoạn đánh dấu bước tiến của Thiền Tánh Không trong chủ trương đưa Thiền Đi Vào Đời Sống Con Người.

   Để tạo thuận lợi cho việc tham dự khóa Thiền của tất cả thiền sinh khắp nơi, từ đầu năm 2010, tất cả Đạo tràng—theo điều kiện thuận lợi của Ban Tổ Chức Khóa Tu Học—sẽ mở khóa thực hành thiền ngắn hạn 2 ngày (Thứ Bảy và Chủ Nhật), với những chuyên đề có tác dụng điều chỉnh bệnh tâm lý, bệnh tâm thể, và phát triển trí tuệ tâm linh. Thí dụ như:

   1. Điều chỉnh bệnh tâm thể - Học những kỹ thuật thực hành cách nghe tiếng chuông và Thở (Ànapànasati-Samàdhi) để điều chỉnh các bệnh: Tim mạch, Cao máu, Cao máu mỡ, và Phục hồi ký ức, có kinh nghiệm: Định có tầm, không tứ, hỷ lạc, và làm chủ sự nói thầm trong não, tức không theo vọng tưởng…
   2. Điều chỉnh bệnh tâm lý. - Thư giãn lưỡi, thư giãn thần kinh mặt, nhìn ánh sáng nắng, nhìn bóng đen...
   3. Phát triển trí tuệ tâm linh. - Nhận ra chân tánh hiện tượng thế gian; nhận ra qui luật chi phối nhân cách con người.
   4. Tùy theo khả năng tổ chức của các Đạo tràng, hoặc của các Hôi thiền Tánh Không tại các nơi trong và ngoài nước Mỹ, Tăng đoàn và Ban Giáo thọ tại các nơi sẽ tổ chức liên tiếp 2 kỳ, hoặc 3, hay 4 kỳ của khóa tu học ngắn hạn.
   5. Miễn phí

   Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều thiền sinh có nhu cầu tham dự các khóa tu học Thiền, tất cả khóa tu ngắn hạn 2 ngày đều miễn phí.

   blank

   CÁC KHÓA TU HỌC 2010

   blank

   Tháng 1

    

   I. SINH HOẠT ĐẠO TRÀNG TÁNH KHÔNG SAN JOSE (BẮC CALI)
   1. Ngày 2: giảng pháp: - Thiền đi vào đời sống con người

   Khóa Thiền căn bản 63 gồm 3 kỳ học:

   • Kỳ 1: 2- 3;
   • Kỳ 2: 9-10;
   • Kỳ 3: 16-17

   Khóa này chuyên đề: Thiền và Sức khỏe của bạn.

   1. Ngày 3: Chủ trì lễ Khánh thành Thiền Thất Chân Không và dự Tất Niên do Đạo tràng tổ chức.
   2. Ngày 4: Bầu Đạo tràng trưởng Đạo tràng TK San Jose trong nhiệm kỳ 2 năm, niên khóa: 2010-2012. (04-01-2010 - 02-01-2012).
   3. Khóa Bát nhã 19, Lớp Trung cấp 1 (7 ngày)
   • Ngày học: 5- 6- 7- 8- 11- 12- 13
   • Đại cương Chương trình học:

   1) Kiến thức Thiền học

   • Ý nghĩa Bát Nhã
   • Sự khác nhau giữa Trí và Huệ - Trí cănHuệ căn
   • Qui luật chi phối nhân cách con người

   2) Kiến thức Phật học

   • Sơ lược về sự thành đạo của Phật
   • Chân lý qui ước - Chân lý tối hậu

   3) Kiến thức Kỹ thuật thực hành

   • Phương tiện thực hành Bát nhã: Nhận thức.
   • Huệ: Như thật
   • Định: Thở- Không nói”: bước 3

   4) Kiến thức Khoa học

   • Hệ thống Viền não
   • Vỏ não và Tâm trong đạo Phật
   • Ban tổ chức: Anh Không Lạc: ĐT: 408- 251 1680

   Email: <huylinh@gmail.com>

   • Viên Quang:

   Email: <tandiem999@yahoo.com>

   2. SINH HOẠT TẠI ĐẠO TRÀNG STUTTGART

   v Chủ đích chụp hình não bộ lần thứ tư.- Thầy Thiền Chủ đến Stuttgart ngày 14-1-2010 để chụp hình não bộ của Thầy lần thứ tư, vào ngày 16 & 17 tháng 1-2010. Mục đích chụp hình não bộ lần này, Thầy muốn có thêm tư liệu về hoạt động các định khu trên vỏ não và bên trong hệ thống viền não liên hệ đến lời Phật dạy trong kinh Nikàya (hệ Nguyên Thủy), như 2 vùng Tầm Tứ trong kinh Ànapànasati, và 4 vùng liên hệ đến 4 Tánh trong Kinh Bàhiya. Mặc dù những vùng này, trong năm 2008, Thầy đã chứng minh được rồi; tuy nhiên, vì để quyển sách “Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học” mà Thầy sẽ hợp tác cùng Giáo sư Tiến sĩ Michael Erb biên soạn có thêm giá trị, nên theo đề nghị của Giáo sư Michael Erb, Thầy sang Đại học Tuebingen chụp lại các vùng đó dưới hình thức khác hơn 3 lần trước.

   v Pháp thoại. - Sau khi chụp xong hình não bộ, chiều ngày 17 thầy sẽ gặp thiền sinh đạo tràng Stuttgart. Nhân dịp này Thầy sẽ trình bày kết quả chụp hình não bộ của Thầy và giảng thời pháp: Thiền đi vào đời sống con người. Ngày 18, Thầy sẽ giảng Bát Nhã Tâm Kinh và hướng dẫn thiền sinh thực tập.

   3. SINH HOẠT ĐẠO TRÀNG PARIS

   v Giảng pháp và hướng dẫn thực tập. - 9 giờ sáng ngày 20, Thầy sẽ khai mạc khóa chuyên tu Định trong 5 ngày: từ 20 đến 24 tháng 1-2010. Số thiền sinh đã ghi danh tham dự là 40 vị.

   v Pháp thoại. – Nhân dịp này Thầy Thiền chủ trình bày kết quả chụp hình não bộ của Thầy cho tất cả thiền sinh trong Khóa 1 Chuyên tu Định.

   4. SINH HOẠT ĐẠO TRÀNG HOUSTON

    1- Khóa Căn bản 64 (7 ngày)

    v Thời gian: - Từ ngày 24 đến ngày 30- 1- 10

    v Địa điểm: tại Trung tâm Thiền Tánh Không Texas (trên lầu 2 Thương xá Việt Hoa).

    v Chuyên đề: Làm chủ sự suy nghĩ

    Chương trình hướng dẫn trong Khóa Thiền Căn Bản:

    1) Kiến thức Phật học:

    • Giải thích Ý nghĩa niệm danh hiệu Phật.
    • Sơ lược về Tiến trình tu chứng của Đức Phật.
    • Kinh Một dính mắc may mắn (Kinh Nhất dạ hiền giả).
    • Kinh Vô ngã tướng
    • Kinh Bàhiya

    2) Kiến thức Thiền học:

    • Quan niệm mới về thực hành thiền.
    • Nghi thức tọa thiền. xả thiền, và thiền hành.
    • Đại cương 4 phương tiện thực hành trong Thiền: Quán, Chỉ, Định, Huệ.
    • Ba Sắc Thái Biết

    3) Kiến thức Khoa học:

    • Sự tương tác giữa Tâm, Pháp, Não bộ, Tuyến Nội tiết đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người.
    • Hồi đáp sinh học trong Thiền.
    • Đại cương Hệ thần kinh tự quản.

    4) Kiến thức Kỹ thuật thực hành:

    • Quán (Tam Pháp ấn)
    • Chỉ (Thư giãn lưỡi)
    • Định (Thở. "Không nói” bước 1&2)
    • Huệ (Không dán nhãn đối tượng)

    4. TẤT NIÊN TẠI HOUSTON, Texas

    1) Thời gian: - Ngày chủ nhật 31 tháng 1-2010

    2) Địa điểm: - Nhà hàng Kim Sơn.

    3) Pháp thoại: - Thầy Thiền chủ sẽ thuyết trình về chủ trương “Thiền đi vào đời sống con người” và trình bày hình ảnh về “Kết quả mới nhất của chương trình chụp hình não bộ của Thầy tại Đại học Tuebingen (Đức).”

    4) Muốn biết thêm chi tiết về tiệc vui Tất Niên:

    - Xin liên lạc Ban tổ chức:

    1) Cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

    Email: bethivo2@yahoo.com

    2) Cô An Như: ĐT: 281- 568 7070

    Email: trankimvy@aol.com

    Tháng 2

    blank

    I. SINH HOẠT TẠI THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG

    1.- TẤT NIÊN tại thiền viện Tánh Không

    • Ngày thứ bảy 6 tháng 2- 2010 từ 6:00 PM- 9:00PM : Trình diễn Văn nghệ ngoài trời do Ban văn nghệ Bắc Cali và Ban văn nghệ Nam Cali phụ trách.
    • Chủ nhật 7-2-2010 từ 9:00AM- 2:00PM

    Nội dung chương trình:

    v 9:00-9:10 AM: Lễ Phật.

    v 9:10- 9:30AM Tường trình sinh hoạt của Hội trong niên khóa 2009

    v 9:30-10:30AM:-Thầy Thiền chủ trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động trong niên khóa 2010-2011. Sau đó, bằng Video và chiếu hình, Thầy sẽ trình bày tiếp về “Kết quả chụp hình não bộ mới nhất của Thầy chụp tại Đại học Tuebingen vào 2 ngày 16 và 17 tháng 1 vừa qua.”

    v 10:30-10:40: -Thầy Thiền chủ trả lời thắc mắc của thiền sinh, sau khi nghe thuyết trình.

    v 10:40-11:40: - Lễ quy y cho thiền sinh các Đạo tràng (xin ghi danh từ bây giờ). Lễ Bái sư .

    v 11:40- 12:00PM: - Hái Lộc

    v 12:00:- Thọ trai

    2- Mùng 1 Tết - 14- 2- 2010 tại Thiền Viện:

    v 10:00AM: Lễ Phật- Tụng Bát nhã Tâm Kinh

    Toàn thể Tăng Nithiền sinh cư sĩ chúc mừng thượng thọ Thầy Thiền Chủ.

    v Pháp thoại:- Thầy Thiền Chủ thông báo về Hội Nghị Quốc Tế về Não Bộ, năm 2010 sẽ mở ra tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 11 tháng 6 năm 2010. Phái đoàn của Đại học Tuebingin, Đức quốc, do ông Erb cầm đầu, sẽ tham dự Hội nghị và ông sẽ trình bày về kết quả chụp hình hoạt động não bộ của Thầy, sau 4 năm nghiên cứu.

    II- Hành Hương Ấn Độ- Nepal lần thứ V

    Thầy Thiền chủ sẽ huớng dẫn thiền sinh các Đạo tràng trong và ngoài nước Mỹ hành hương lần thứ 5 từ ngày 22 -2 đến ngày 13- 3.

    Tháng 3

    blank

    Đoàn hành hương Ấn Độ trở về ngày 14- 3- 2010

    ĐẠO TRÀNG SAN JOSE

    Khóa Bát nhã 20 lớp trung cấp 1

    Ngày học: thứ bảy: 20 & 27, chủ nhật 21 & 28, từ: 9:00AM – 12:00PM & 2:00PM- 5:00PM

    Ngày: 22- 23- 24- 25- 26: từ 6:00PM- 9:00PM.

    Chương trình học tương tự các đạo tràng khác.

    Tháng 4

    blank

    ĐẠO TRÀNG SYDNEY- ÚC

    1. Giảng cho đại chúng
    • Thời gian: - Ngày thứ bảy 3- 4- 2010
    • Chủ đề: “Thiền và sức khỏe con người.”
    1. Khóa Thiền Căn bản 65 : (7 ngày)

    Từ ngày 4- 5- 6-7- 8- 9- 10

    Chuyên đề: Làm chủ sự suy nghĩ

    1. Khóa Bát nhã 21 lớp Trung cấp 1 (7 ngày)

    Từ ngày 11- 4 đến 17- 4- 09

    Ban tổ chức: cô Minh Đạo: ĐT: 02 97 02 17 95

    Email: tamkhongk@hotmail.com

    Minh Thường: ĐT: 04 00 22 59 59

    Email: minhthuongucchau@yahoo.com.au

    Tháng 5

    blank

    ĐẠO TRÀNG STUTTGART

    v Khóa Căn bản cho người Đức (4 ngày): từ ngày 5 đến 8 tháng 5

    v Khóa Nhập thất chuyên tu Định (10 ngày): từ ngày 10 đến 19- 5- 2010

    Chuyên đề: thực hành 4 tiến trình định

    1) Định có tầm không tứ (3 ngày).

    2) Định không tầm không tứ (3 ngày)

    3) Định chánh niệm tỉnh giác = 2 hành không động. (2 ngày)

    4) Chân như định. (2 ngày).

    Các bạn từ các Đạo tràng khác đều có thể ghi danh tham dự.

    v Kiến thức Căn bản về sự tương tác của 3 cơ chế trong Não bộ (2 ngày: từ 20 đến 21-5 2010.

    • Chức năng các định khu Vỏ não đối với các sắc thái Tâm trong đạo Phật.
    • Vai trò Hệ thống viền não trong việc biểu lộ các sắc thái Tâm và trí tuệ tâm linh con người.
    • Hệ thống Tuyến Nội tiết.

    v Thầy Thiền chủ chủ tọa Lễ Phật Đản.

    Ngày 22- 5 -20, tại AWO, Đạo tràng Tánh Không Đức cùng các Hội Thiền của nhiều tông phái khác trong Đạo Phật cùng đứng ra tổ chức lễ Phật

    Ban tổ chức: anh Quang Chiếu: ĐT: 1-49 70 31 67 17 90

    Email: tanh_khong.stuttgart@web.de

    Tháng 6

    blank

    I. TOULOUSE

    1. Khóa Thin 2 Ngày (5 và 6 tháng 6) cho người Pháp và Việt tại Toulouse .
    • Ban tổ chức: Cô Minh Anh

    ĐT: 33 5 61 44 33 46

    Email: hnhanh@hotmail.com

    ĐẠO TRÀNG PARIS
     1. 1. Khóa Căn bản 66 (7 ngày)

     Từ 7 đến 12 tháng 6

     Chuyên đề: Làm chủ sự suy nghĩ

     Chương trình tương tự các đạo tràng khác.

     1. 2. Khóa Bát nhã 22 lớp Trung cấp 1 (7 ngày)

     Từ 13 đến 18 tháng 6

     1. 3. Khóa ngắn hạn : cho người Pháp tại Paris

     Ngày 19 và 20 tháng 6

     1. 4. Khóa Bát nhã lớp Trung cấp 4 (9 ngày)

     Từ 21 đến 29 tháng 6 .

     Chương trình: gồm các chuyên đề:

     • Khai triển: Tiến trình thành đạo của Đức Phật
     • Chủ trương của Tổ Bồ đề Đạt ma
     • Vô tâm trong Thiền
     • Phật tánh- Tánh giác
     • Tổ sư Thiền
     • Tinh túy trong đạo Phật
     • Củng cố Chân như định

     Ban tổ chức: cô Minh Y

     Email: vtranhong@free.fr

     Tháng 7

     blank

     I- THỤY SĨ – LAUSANNE

     Khóa tu học ngắn hạn 2 ngày – 1 & 2 tháng 7

     Ban tổ chức: cô Bùi Mai Hương <mbui@romandie.com>

     II- SACRAMENTO

     1. Khóa Thiền Căn bản 67

      Từ ngày 5 đến 16

      Chuyên đề: - Làm chủ sự suy nghĩ

      Chương trình hướng dẫn trong Khóa Thiền Căn Bản:

      1) Kiến thức Phật học:

      • Giải thích Ý nghĩa niệm danh hiệu Phật.
      • Sơ lược về Tiến trình tu chứng của Đức Phật.
      • Kinh Một dính mắc may mắn (Kinh Nhất dạ hiền giả).
      • Kinh Vô ngã tướng
      • Kinh Bàhiya

      2) Kiến thức Thiền học:

      • Quan niệm mới về thực hành thiền.
      • Nghi thức tọa thiền, xả thiền và thiền hành.
      • Đại cương 4 phương tiện thực hành trong Thiền: Quán, Chỉ, Định, Huệ.
      • Ba Sắc Thái Biết

      3) Kiến thức Khoa học:

      • Sự tương tác giữa Tâm, Pháp, Não bộ, Tuyến Nội tiết đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người.
      • Hồi đáp sinh học trong Thiền.
      • Đại cương Hệ thần kinh tự quản.

      4) Kiến thức Kỹ thuật thực hành:

      • Quán (Tam Pháp ấn)
      • Chỉ (Thư giãn lưỡi)
      • Định (Thở. "Không nói” bước 1&2)
      • Huệ (Không dán nhãn đối tượng)

      2-Khóa Bát nhã 23 lớp Trung cấp 1

      Từ ngày 17 đến ngày 25

      Thời khóa học: Thứ bảy & chủ nhật: 9:00 AM- 12:00PM và 2:00PM- 5:00PM

      Thứ 2, 3, 4, 5, 6 : 6:00PM- 9:00PM

      Ban tổ chức:

      Ông Chí Hải: 530- 758 7410

      Email:<chuongvphan@yahoo.com>

      II. ĐẠO TRÀNG HOUSTON

      1. Khóa Thiền cho tuổi trẻ (2 ngày)

      Từ ngày 30 đến ngày 31- 7- 2010

      Chuyên đề: Vài phương thức thực hành Thiền đơn giản để giảm stress…

      Ban tổ chức: cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

      Email: bethivo2@yahoo.com

      Cô An Như: ĐT: 281- 568 7070

      Email: trankimvy@aol.com

      Tháng 8

      blank

      ĐẠO TRÀNG HOUSTON

      1. Khóa Căn Bản 68 (7 ngày)

      Từ ngày 1-8 đến ngày 7-8

      Chuyên đề: Làm chủ sự suy nghĩ

      Chương trình hướng dẫn trong Khóa Thiền Căn Bản:

      5) Kiến thức Phật học:

      • Giải thích Ý nghĩa niệm danh hiệu Phật.
      • Sơ lược về Tiến trình tu chứng của Đức Phật.
      • Kinh Một dính mắc may mắn (Kinh Nhất dạ hiền giả).
      • Kinh Vô ngã tướng
      • Kinh Bàhiya

      6) Kiến thức Thiền học:

      • Quan niệm mới về thực hành thiền.
      • Nghi thức tọa thiền, xả thiền và thiền hành.
      • Đại cương 4 phương tiện thực hành trong Thiền: Quán, Chỉ, Định, Huệ.
      • Ba Sắc Thái Biết

      7) Kiến thức Khoa học:

      • Sự tương tác giữa Tâm, Pháp, Não bộ, Tuyến Nội tiết đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người.
      • Hồi đáp sinh học trong Thiền.
      • Đại cương Hệ thần kinh tự quản.

      8) Kiến thức Kỹ thuật thực hành:

      • Quán (Tam Pháp ấn)
      • Chỉ (Thư giãn lưỡi)
      • Định (Thở. "Không nói” bước 1&2)
      • Huệ (Không dán nhãn đối tượng, Chú ý trống rỗng)

      1. 2. Khóa Bát nhã 24 lớp Trung cấp 1 (7 ngày)

      Từ ngày 8- 8 đến ngày 14 – 8- 2010

      1. 3. Lên Đài truyền hình ngày 27 hay 28- 8- 2010

      Thầy Thiền chủ và Tiến sĩ Erb.

      4. Ra Mắt Sách: “Thiền dưới ánh sáng khoa học”

      Chủ nhật 29- 8- 2010

      Ban tổ chức: cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

      Email: bethivo2@yahoo.com

      Cô An Như: ĐT: 281- 568 7070

      Email: trankimvy@aol.com

      Ông Giác Tấn: 281- 948 2060

      Email: <danhtruongk23@yahoo.com>

      Tháng 9

      blank

      1. Ra mắt sách tại NAM CALI

      Chiều thứ bảy 4-9- 2010 (sẽ thông báo chi tiết sau)

      1. Ra mắt sách tại SAN JOSE

      Chiều chủ nhật 5-9- 2010

      3. ĐẠO TRÀNG TORONTO

      v Chủ nhật 12-9: Giảng cho Đại chúng

      v Chủ đề: “Thiền và sức khỏe con người.”

      Lớp tăng cường Bát nhã (7 ngày)

      Từ ngày 13- 9 đến 19- 9- 2010

      • Thực hành Chân Như Định qua 4 giai đoạn.
      • Tánh giác và Phật tánh.
      • Bổ túc những chủ đề chưa học

      Khóa Căn bản 69 (7 ngày)

      Từ 20-9 đến 26-9-2010

      Chuyên đề: - Làm chủ sự suy nghĩ

      Chương trình hướng dẫn trong Khóa Thiền Căn Bản:

      1) Kiến thức Phật học:

      • Giải thích Ý nghĩa niệm danh hiệu Phật.
      • Sơ lược về Tiến trình tu chứng của Đức Phật.
      • Kinh Một dính mắc may mắn (Kinh Nhất dạ hiền giả).
      • Kinh Vô ngã tướng.
      • Kinh Bàhiya.

      2) Kiến thức Thiền học:

      • Quan niệm mới về thực hành thiền.
      • Nghi thức tọa thiền, xả thiền, và thiền hành.
      • Đại cương 4 phương tiện thực hành trong Thiền: Quán, Chỉ, Định, Huệ.
      • Ba Sắc Thái Biết

      3) Kiến thức Khoa học:

      • Sự tương tác giữa Tâm, Pháp, Não bộ, Tuyến Nội tiết đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người.
      • Hồi đáp sinh học trong Thiền.
      • Đại cương Hệ thần kinh tự quản.

      4) Kiến thức Kỹ thuật thực hành:

      • Quán (Tam Pháp ấn)
      • Chỉ (Thư giãn lưỡi)
      • Định (Thở. "Không nói” bước 1&2)
      • Huệ (Không dán nhãn đối tượng)
       • Ban tổ chức: cô Minh Hải: ĐT: 905- 764 6765

      Email: grene_thumb35@yahoo.com

      Tháng 10

      blank

      Thông báo có thay đổi ngày học (cập nhật 18/7/2010)

      Thiền viện Tánh Không

       

      Khóa An Cư 3 tháng: 10, 11, 12 dành cho Tăng Ni

       

      1- Lớp trung cấp 3 Bát Nhã

      Theo thỉnh cầu của thiền sinh đã hoàn tất lớp trung cấp 2 Bát Nhã, Hội Thiền Tánh Không trung ương sẽ tổ chức lớp trung cấp 3 Bát Nhã.

      Thời gian: từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10- 2010 (8 ngày)

      Địa điểm: Thiền viện

      Thành phần khuyến khích tham gia: tất cả thiền sinh đã hoàn tất lớp trung cấp 2 Bát Nhã của 3 đạo tràng: Houston, San Jose và Nam Cali.

      Lý do: Thầy Thiền Chủ không có nhiều thời gian để hướng dẫn tại 3 nơi khác nhau. Chúng tôi không thể tổ chức lớp trung cấp 3 trở lại trong năm 2011, vì Thầy Thiền Chủ dành nhiều thời gian hơn để viết sách, từ năm 2011 trở về sau.

      Như kế hoạch đã công bố từ đầu năm 2009 và đầu năm 2010, từ năm 2011, những khóa tu học do Thầy Thiền Chủ hướng dẫn sẽ giới hạn, nếu có cùng nhu cầu, thì chúng tôi sẽ gom lại và sẽ tổ chức tại 2 nơi: Nam Cali hay Houston mà thôi . Tất cả thiền sinh thực sự có nhu cầu tâm linh sẽ thu xếp để tham gia khi có tổ chức khóa thich hợp với nhu cầu của minh.

      Hạn chót ghi danh: 15 thang 8. Nếu tạm trú tại thiền viện xin cho biết trước để tiện thu xếp .

      Lệ phí ủng hộ: 240 $

      Xin liên lạc:

      Trưởng ban tu học Hội: cô Kim Chung <kimchung_nguyen11@yahoo.com>

      Trưởng ban tu học đạo tràng Nam Cali: cô Huệ Tuyền<thuvanduong@sbcglobal.net>

       

      2- Khóa II nhập thất chuyên tu Thiền Định (10 ngày)

      tại 1 địa điểm khác tùy số thiền sinh tham gia. Sẽ có thông báo sau.

      Thời gian: Từ thứ sáu 15 đến Chủ nhật 24- 10- 2010

      Thời hạn chót ghi danh: 30 tháng 7

      Chuyên đề Định. 4 giai đoạn thực hành:

      • Định có tầm không tứ
      • Định không tầm không tứ
      • Định chánh niệm tỉnh giác
      • Thể nhập chân như.

      3- Khóa III Tâm lý học Phật giáo, lớp Cao cấp 5 (15 ngày) tại Thiền viện.

      Thời gian: Từ ngày thứ ba 26 tháng 10 đến thứ ba 9 tháng 11- 2010

      Thời hạn chót ghi danh: 1- 10- 2010

      Chi phí ủng hộ: 400$

      Ban tổ chức:

      * Cô Kim Chung, Email: kimchung_nguyen11@yahoo.com
      * Anh Tuệ Ngộ, Email: willieduong30475@verizon.net

      Tháng 11

      blank

      ĐẠO TRÀNG NAM CALI

      Khóa Bát nhã 25, lớp Trung cấp 1 (7 ngày)

      Từ thứ hai 15 đến chủ nhật 21 tháng 11- 2010)

      hay khóa căn bản 7 ngày ( hay 4 kỳ cuối tuần) sẽ thông báo sau .

      Ban tổ chức:

      Trưởng ban tu học Hội: cô Kim Chung: <kimchung_nguyen11@yahoo.com>

      Trưởng ban tu học đạo tràng: cô Thu Vân <thuvanduong@sbcglobal.net>

      Tháng 12

      blank

      Khóa giáo thọ 2 ngày: thứ bảy 4 và chủ nhật 5 từ 9:00AM- 5:00PM

      Mãn An cư vào cuối tháng 12.

      Send comment
      Off
      Telex
      VNI
      Your Name
      Your email address
      Sunday, September 12, 2021(View: 2409)
      CÁO BẠCH: Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG CHIẾU Thế danh TRẦN VĂN TỰ Đã thuận thế vô thường xả bỏ huyễn thân vào lúc: 7:28 tối ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại thành phố Sacramento, California, Hoa Kỳ
      Wednesday, June 16, 2021(View: 1065)
      45 ngày sau: Ngày 12/6/2021 nhà Thầu bắt đầu khởi công Xây dựng lại Thiền Đường, Theo dự định giấy phép sẽ có trong 2 tuần và xây dựng hoàn tất trong 4 tuần.
      Monday, May 31, 2021(View: 1097)
      HÌNH ẢNH Lễ PHẬT ĐẢN 2021 tại Tổ Đình Tánh Không ngày 29 tháng 5, 2021
      Thursday, May 27, 2021(View: 993)
      Nhớ Thầy, nhớ Thiền Đường nhìn lại HÌNH ẢNH Lễ PHẬT ĐẢN 2016 - 2019
      Friday, April 30, 2021(View: 1462)
      Lúc 1:30 sáng ngày 30 tháng 4, 2021 một tai nạn hỏa hoạn khởi phát ra tại 1 cơ sở thương mại sát cạnh Thiền Đường Tánh Không Nam Cali, đã cháy lan Thiền Đường...
      Wednesday, May 5, 2021(View: 1377)
      Tường trình chi tiết HIỆN TRANG THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG NGAY SAU CƠN HỎA HOẠN 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4, 2021
      Wednesday, May 5, 2021(View: 916)
      Hằng Như xin kính lời Phân Ưu cùng tang quyến và kính nguyện cầu giác linh Tỳ-Kheo-Ni Thích-Nữ-Phúc-Trí được sanh về cõi an lành, sớm gặp Phật Pháp, thuận duyên hội ngộ Thầy Thiền Chủ, tiếp tục con đường tu học tâm linh giải thoát giác ngộ.
      Wednesday, May 5, 2021(View: 829)
      Con xin chân thành cầu nguyện cho Sư Cô ra đi thanh thản nhẹ nhàng về nơi an tịnh của mười phương chư Phật.
      Wednesday, May 5, 2021(View: 811)
      Hôm nay nhân ngày lễ tưởng niệm sư cô, con xin được trở về quá khứ, ôn lại chút kỷ niệm, và cũng xin được thành tâm kính lễ sư cô 2 lạy trước di ảnh sư cô.
      Wednesday, May 5, 2021(View: 723)
      Hiền Đức xin chân thành phân ưu đến Thầy Tuệ Chân cùng toàn thể gia đình hai họ, cầu chúc Sư Cô vẹn toàn viên mãn tâm nguyện Bồ Đề.
      Tuesday, May 4, 2021(View: 852)
      Lễ Cầu Siêu và Tưởng Niệm Sư Cô Thích Nữ Phúc Trí tổ chức tại TỔ ĐÌNH Thiền Viện TÁNH KHÔNG Với sự chủ trì của Ni sư Thích Nữ Triệt Như - Chủ lễ Thầy Thích Không Đăng
      Tuesday, May 4, 2021(View: 653)
      Thu hình và thực hiện bởi Hội Thiền Tánh Không San Jose và Hội Thiền Tánh không Sacramento
      Wednesday, April 28, 2021(View: 1384)
      Sư cô THÍCH NỮ PHÚC TRÍ Sanh ngày 21 tháng 5 năm 1939 tại Việt Nam Đã thuận thế vô thường xả bỏ huyễn thân ngày 25 tháng 4 năm 2021 tại Florida Hoa Kỳ
      Thursday, April 22, 2021(View: 805)
      Một ƯỚC MƠ KHÁC CỦA THẦY đã thành sự thật: Có sự chung sức của quý anh chị Ban Dịch Thuật tại Đức Quốc dòng pháp Thiền Tánh Không nay có phương tiện lan tỏa ở Đức, ở những nơi nói tiếng Đức với gần 220 triệu người,
      Thursday, March 18, 2021(View: 1035)
      Xin hãy CHUNG SỨC CÙNG NHAU: Chung sức dịch sang tiếng bản địa của mình, Chung sức chia sẻ LINK các bài hay mà mình đã tuyển chọn Con Đường Mới này nếu được tất cả chúng ta cùng chung sức thì dòng Pháp TÁNH KHÔNG sẽ luân tiếp mãi...
      Wednesday, February 24, 2021(View: 1274)
      CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali lúc 9 giờ sáng ngày Thứ Bảy 20 tháng 2, 2021 và cùng lúc trên mạng ZOOM 1./ Cho Thân mẫu anh Tuệ Vinh mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 2./ Cho chị của anh Tuệ Thông và 3 cháu cùng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 3./ Cho cháu của chị Huệ Đăng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 4./ Cho Thiền sinh Nguyễn Lan Anh là chị bạn dì của chị Nguyên Như, mất ngày 09 tháng 02- 5./ Cho Người em bạn dì của Ni sư Triệt Như ngày 16 tháng 2, 2021
      Tuesday, February 23, 2021(View: 1114)
      HÌNH ẢNH buổi CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU ngày 20 tháng 2, 2021 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
      Wednesday, February 17, 2021(View: 1360)
      CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU TỔ CHỨC Lễ CẦU SIÊU 1./ Cho Thân mẩu anh Tuệ Vinh là cụ bà Vương Thị Mân mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 2./Cho chị của anh Tuệ Thông là bà Lê Như Loan và 3 cháu Olivia Nguyễn, Edison Nguyễn, Colette Nguyễn cùng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 3./ Cho cháu của chị Huệ Đăng là Ông Cao Văn Liệt pháp danh Tâm Đức Thành mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 4./ Cho Thiền sinh Nguyễn Lan Anh - Pd: Tâm Minh Cảnh là chị họ của chị Nguyên Như, mất ngày 09 tháng 02- 2021 Tại thành phố Orange California 5./ Cho Người em bạn dì của Ni sư Triệt Như là bà Châu Ngọc Diệp từ trần ngày 16 tháng 2, 2021 tại Houston, Texas
      Tuesday, February 16, 2021(View: 975)
      Tuesday, February 2, 2021(View: 1076)
      Kính bạch Thầy Không Chiếu, kính bạch Ni Sư Triệt Như, quý Sư Cô, cùng các thiền sinh và quý thân nhân của Thầy Không Huyễn, đặc biệt thiền sinh Diệu Đức là thị giả của Thầy Không Huyễn;
      Tuesday, February 2, 2021(View: 1019)
      Ngày đầu tiên đến Đạo Tràng Thiền sinh trong chiếc xe lăn, lưng còng Lớp Căn Bản Thiền học xong Về nhà thực tập hết lòng, quyết tâm
      Friday, January 29, 2021(View: 1371)
      tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG Tăng đoàn TƯỞNG NIỆM VÀ CẦU SIÊU Thầy Thích Không Huyễn lúc 3 pm chủ nhật 31 tháng 1, 2021 Với sự chủ trì của Ni sư Thích Nữ Triệt Như Chủ lễ Thầy Thích Không Đăng
      Thursday, December 31, 2020(View: 911)
      Thân gởi tới tất cả các đạo tràng lời chúc tốt đẹp nhất: chúng ta đầy đủ sức khỏe, tâm bình an, tự học có kết quả tốt trong suốt năm mới, và năm nào cũng là năm mới, ngày nào cũng là ngày mới an lành hơn, tinh tẩn hơn. Toàn gia đình đều thuận hòa hạnh phúc.
      Friday, June 12, 2020(View: 2142)
      Hội Thiền Tánh Không nam Cali vừa được Tiểu Bang California chính thức cấp phép là 1 tổ chức bất vụ lợi với danh xưng SUNYATA FOUNDATIONS
      Wednesday, January 8, 2020(View: 2586)
      Toàn thể môn đồ pháp quyến Thiền Tánh Không đê đầu đảnh lễ và tri ân.
      Wednesday, January 1, 2020(View: 3561)
      Thứ bảy 28 tháng 12, 2019 - 10am Lễ TƯỞNG NIỆM Hòa Thượng Ân Sư Thượng THÔNG Hạ TRIỆT tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali do Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC TỊNH Chủ Trì Lễ Phật
      Sunday, December 29, 2019(View: 2776)
      Hội Phật Giáo Mỹ Châu chùa Hoa Nghiêm së cử hành tưởng niệm Giác Linh cố Hoà Thượng vào ngày Chủ Nhật ngày 5-1-2020 lúc 10g30 sáng tại Chùa.
      Monday, August 19, 2019(View: 3668)
      Các bài giảng được phổ biến trong năm 2019 của Ni Sư Triệt Như.
      Wednesday, April 17, 2019(View: 3346)
      HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG trân trọng báo tin buồn Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG NHƯ viên tịch vào lúc 8:30 sáng ngày chủ nhật 14-4-2019.
      Wednesday, April 17, 2019(View: 3924)
      Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG NHƯ Pháp danh MINH LÝ Thế danh DƯƠNG HIẾU NGHỈA Sanh ngày 20 tháng 9 năm 1925 Tại Sa Đéc, Việt Nam Đã thâu thần thị tịch vào lúc 8:30 sáng, ngày Chủ Nhật 14-4-2019 (Nhằm ngày 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi) Tại Washington State, Hoa Kỳ Trụ thế: 94 năm Hạ Lạp 15 năm
      Sunday, January 7, 2018(View: 7767)
      Các bài giảng được phổ biến trong năm 2018 của Ni Sư Triệt Như.
      Tuesday, June 20, 2017(View: 7597)
      Các bài giảng được phổ biến trong năm 2017 của Ni Sư Triệt Như.
      Thursday, April 6, 2017(View: 6577)
      Hình Ảnh Thiền sinh Tánh Không họp mặt Ngày Truyền Thống 2017
      Sunday, November 13, 2016(View: 5531)
      Danh Sách Huấn Luyện Viên Thiền Định Cấp 3 tạiTổ Đình từ 1/10/2016 đến 30/10/2016
      Tuesday, October 11, 2016(View: 6578)
      Các bài giảng được phổ biến trong năm 2016 của Ni Sư Triệt Như.
      Friday, September 23, 2016(View: 6323)
      Ngày 12 tháng 9, 2016 vừa qua, Thầy Thiền Chủ đã làm lễ bế giảng khóa Huấn luyện viên Thiền định Cấp 2 (chủ đề: Chánh Niệm Tỉnh Giác Định) tổ chức từ ngày 3 tháng 9 đến 12 tháng 9, 2016 tại Tổ đình Thiền Viện Tánh Không Riverside
      Wednesday, August 17, 2016(View: 5980)
      DANH SÁCH THIỀN SINH TỐT NGHIỆP Khóa 1 Huấn luyện viên Thiền Định Cấp 1: Không Tầm Không Tứ Định. Từ ngày thứ bảy 6 đến ngày thứ hai 15 tháng 8 năm 2016.
      Thursday, June 23, 2016(View: 8645)
      Sau khi Phật nhập diệt, hơn 18 Bộ phái Phật giáo lần lượt hình thành trên đất Ấn. Nền Tâm Lý Học Phật Giáo (TLHPG) từ đó được chư Tổ triển khai trong các Luận Thư của các ngài.
      Tuesday, June 14, 2016(View: 7463)
      Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã bắt đầu từ Thứ Bảy 4 tháng 6 năm 2016. Học 7 ngày liên tiếp: từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 6 năm 2016 tại Nam California.
      Saturday, May 7, 2016(View: 7823)
      Lễ Phật Đản Phật lịch 2560 năm nay lần đầu tiên sẽ được tổ chức: tại Thiền đường Tánh Không, vào ngày Chủ Nhật 8 tháng 5, 2016 - Từ 9am đến 12pm
      Saturday, April 9, 2016(View: 10025)
      Lớp Thiền Căn Bản bắt đầu từ Thứ Bảy 19 tháng 3 năm 2016. Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20 và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4 năm 2016 tại Nam California.
      Monday, March 28, 2016(View: 11288)
      Nhân ngày Truyền Thống 3 tháng 4 năm 2016 tại Tổ Đình Tánh Không, Hội Thiền Tánh Không Houston, Texas đã thực hiện và sẽ cho phát hành bộ sách nói (audio book) tên là: "Luận Giảng Vấn Đáp Về Tiến Trình Tu Chứng Và Thành Đạo Của Đức Phật".
      Thursday, March 12, 2015(View: 16215)
      Lớp Thiền Căn Bản 115 từ 18 đến 24 tháng 4 năm 2015 tại Nam California.
      Saturday, February 28, 2015(View: 7647)
      Monday, December 15, 2014(View: 15271)
      Xin gởi đến quý Bác và quý Anh Chị những sinh hoạt và hình ảnh ngày công quả tại Thiền Viện cùng những lời giảng của Thầy ngày Chủ Nhật 7 tháng 12 vừa qua.
      Monday, December 1, 2014(View: 4109)
      Khóa Bát Nhã lớp Trung cấp 2: từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 12 Khóa Thiền Căn Bản: từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 12
      Monday, December 1, 2014(View: 11767)
      Địa điểm: A & A Tasty Restaurant, 6601 Florin Rd, Sacramento, CA 95828 Thời gian: Vào lúc 1:00 giờ chiều Ngày Chủ nhật, 14 tháng 12 năm 2014
      Tuesday, November 25, 2014(View: 15871)
      Thật là một ngày vui trọn-vẹn, hoàn-toàn. Tôi ra về , tâm-hồn tràn ngập niềm vui với ý-nghĩ :" Từ nay "Tánh-Không " lại thêm một ngày truyền-thống dễ-thương nữa : “Ngày Tạ-ơn thầy"
      Tuesday, August 26, 2014(View: 10683)
      VIDEO trình chiếu toàn bộ Buổi Thuyết Trình và Giới Thiệu 2 quyển sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali ngày 10 tháng 8, 2014 do Đài Truyền Hình Người Việt Quốc Gia thực hiện.
      Saturday, August 16, 2014(View: 16812)
      Lớp Bát Nhã Trung Cấp 3 trong tháng 10 năm 2014 tại Nam California. Gồm 10 ngày bắt đầu từ 3 đến 12 tháng 10 năm 2014.
      Thursday, August 14, 2014(View: 12153)
      Photos by Huệ Nhã_Hình ảnh Buổi Thuyết trình và Giới thiệu hai sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tai Nam Cali ngày 10 tháng 8, 2014
      Sunday, March 23, 2014(View: 24436)
      Phật tánh và Precuneus. Bài giảng trong lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã năm 2011.
      Wednesday, November 6, 2013(View: 34331)
      Lớp Bát Nhã Trung Cấp II trong tháng 11 năm 2013, gồm 8 ngày cuối tuần miễn phí, bắt đầu từ 9 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2013 tại Đạo Tràng Nam California.
      Monday, July 22, 2013(View: 28147)
      Thông báo về Ban Điều Hành mới của Đạo Tràng Nam Cali niên khóa 2013 -2015.
      Friday, July 5, 2013(View: 33562)
      DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH Tham dự các khóa tu học tháng 10, 2013 tại Thiền Viện Update Aug 27, 2013 TU HẠNH XUẤT GIA: Từ 01 đến 31 tháng 10, 2103 GIÁO THỌ: Từ 04 đến 13 tháng 10, 2013 BÁT NHÃ 4: Từ 18 đến 27 tháng 10, 2013
      Thursday, July 4, 2013(View: 34824)
      Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt và Tăng Đoàn Thiền Tánh Không Trung Ương. tại: American Bodhi Center - 37979 FM 2979, Hempstead, Texas 77445 từ: Từ Thứ Năm, ngày 5 tháng 9 năm 2013 - đến Chủ Nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2013 Chuyên đề: Thực hành kỹ thuật “Không Nói” qua 4 bước và được chia làm 4 nhóm thực hành
      Friday, May 31, 2013(View: 34079)
      Khóa tu học Đặc biệt tại Thiền Viện từ 28/6 đến 30 tháng6/2013: Chủ đề CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHÀ do thầy Thiền Chủ hướng dẩn
      Monday, May 13, 2013(View: 39538)
      Các Bài Audio mới đăng.
      Tuesday, April 30, 2013(View: 30877)
      Tiễn Biệt Bác Tuệ Khánh Đào Khánh Thọ.
      Sunday, April 14, 2013(View: 38523)
      Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 6 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 22 tháng 6 tại Đạo Tràng Nam California.
      Wednesday, January 23, 2013(View: 41223)
      Lớp Thiền Căn Bản 94 trong tháng 3 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 30 tháng 3 tại Đạo Tràng Nam California.
      Monday, December 10, 2012(View: 79239)
      Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
      Monday, December 10, 2012(View: 65803)
      Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
      Wednesday, November 21, 2012(View: 49440)
      Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
      Tuesday, October 23, 2012(View: 42432)
      DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH Tham dự các khóa tu học Giảng Kinh Nguyên Thủy, Tâm Lý Học PG, Khí công, Câp Nhật Feb 6, 2013
      Tuesday, August 21, 2012(View: 48751)
      Chương Trình Mới Tại Thiền Viện Trong Năm 2013 (cập nhật 19 tháng 11, 2012).
      Tuesday, August 21, 2012(View: 50461)
      Chương Trình Mới Tại Thiền Viện Trong Năm 2013 (cập nhật 19 tháng 11, 2012).
      Tuesday, June 19, 2012(View: 59605)
      Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 4 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
      Monday, April 2, 2012(View: 54046)
      Danh Sách Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 20 tháng 4 năm 2012.
      Monday, March 26, 2012(View: 53704)
      Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012. Bắt đầu từ Chủ Nhật 22 đến thứ Bảy 28 tháng 4 tại Đạo Tràng Nam California.
      Thursday, February 16, 2012(View: 58265)
      Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 79, bắt đầu từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
      Thursday, February 9, 2012(View: 53130)
      Danh Sách Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 10 tháng 2 năm 2012.
      Friday, January 20, 2012(View: 53655)
      Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 11 tháng 2 tại Đạo Tràng Nam California.
      Thursday, January 5, 2012(View: 60244)
      Các sách cũ đã phát hành và ngưng tái bản có thể đọc online hay download: 1. Đồ Thị Dẫn Giải Thiền Tập 1 2. Đồ Thị Dẫn Giải Thiền Tập 2 3. Vào Cửa Không
      Saturday, December 3, 2011(View: 57029)
      Thư Mời: Đêm Văn Nghệ Hoa Đăng và Lễ Tất Niên tại Thiền Viện. Đêm thứ bảy 31 tháng 12 năm 2011 và sáng chủ nhật 1 tháng 1 năm 2012.
      Sunday, October 2, 2011(View: 61924)
      Tại Thiền Viện Tánh Không 18525 Frantz Road – Perris , CA 92570 Vào ngày Thứ Bảy 15 tháng 10, 2011 5pm – 6pm: Buổi Cơm chay thân mật - 6:pm – 10-pm: Đêm văn nghệ tiển Thầy Nhập Thất
      Thursday, September 1, 2011(View: 52947)
      DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH tham dự 3 khóa tu học tháng 10- 2011 tại Thiền viện: KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 4 , KHÓA GIÁO THỌ III lớp 2, KHÓA KHÍ CÔNG ĐẶC BIỆT
      Thursday, September 1, 2011(View: 53823)
      Trước khi bắt đầu chuyến nhập thất 1 năm, Thầy Thiền Chủ sẽ trực tiếp hướng dẫn 3 khóa tu học trong tháng 10- 2011 tại Thiền viện: KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 4 , KHÓA GIÁO THỌ III lớp 2, KHÓA KHÍ CÔNG ĐẶC BIỆT
      Monday, August 22, 2011(View: 63341)
      Đạo tràng Nam Cali mới nhận về một số tọa cụ và bồ đoàn đã đặt làm riêng cho Hội Thiền Tánh Không với huy hiệu của Hội.
      Friday, August 5, 2011(View: 66682)
      Danh sách của Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011. Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2011.
      Monday, July 25, 2011(View: 67370)
      Thông Báo 3: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
      Thursday, July 7, 2011(View: 69044)
      Thông Báo về Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
      Sunday, September 12, 20219:21 AM(View: 2409)
      CÁO BẠCH: Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG CHIẾU Thế danh TRẦN VĂN TỰ Đã thuận thế vô thường xả bỏ huyễn thân vào lúc: 7:28 tối ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại thành phố Sacramento, California, Hoa Kỳ
      Wednesday, June 16, 20218:48 PM(View: 1065)
      45 ngày sau: Ngày 12/6/2021 nhà Thầu bắt đầu khởi công Xây dựng lại Thiền Đường, Theo dự định giấy phép sẽ có trong 2 tuần và xây dựng hoàn tất trong 4 tuần.
      Monday, May 31, 20216:37 PM(View: 1097)
      HÌNH ẢNH Lễ PHẬT ĐẢN 2021 tại Tổ Đình Tánh Không ngày 29 tháng 5, 2021
      Thursday, May 27, 20219:56 AM(View: 993)
      Nhớ Thầy, nhớ Thiền Đường nhìn lại HÌNH ẢNH Lễ PHẬT ĐẢN 2016 - 2019
      Friday, April 30, 20217:49 PM(View: 1462)
      Lúc 1:30 sáng ngày 30 tháng 4, 2021 một tai nạn hỏa hoạn khởi phát ra tại 1 cơ sở thương mại sát cạnh Thiền Đường Tánh Không Nam Cali, đã cháy lan Thiền Đường...
      Wednesday, May 5, 20218:54 PM(View: 1377)
      Tường trình chi tiết HIỆN TRANG THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG NGAY SAU CƠN HỎA HOẠN 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4, 2021
      Wednesday, May 5, 20213:16 PM(View: 916)
      Hằng Như xin kính lời Phân Ưu cùng tang quyến và kính nguyện cầu giác linh Tỳ-Kheo-Ni Thích-Nữ-Phúc-Trí được sanh về cõi an lành, sớm gặp Phật Pháp, thuận duyên hội ngộ Thầy Thiền Chủ, tiếp tục con đường tu học tâm linh giải thoát giác ngộ.
      Wednesday, May 5, 202111:09 AM(View: 829)
      Con xin chân thành cầu nguyện cho Sư Cô ra đi thanh thản nhẹ nhàng về nơi an tịnh của mười phương chư Phật.
      Wednesday, May 5, 202111:07 AM(View: 811)
      Hôm nay nhân ngày lễ tưởng niệm sư cô, con xin được trở về quá khứ, ôn lại chút kỷ niệm, và cũng xin được thành tâm kính lễ sư cô 2 lạy trước di ảnh sư cô.
      Wednesday, May 5, 202111:04 AM(View: 723)
      Hiền Đức xin chân thành phân ưu đến Thầy Tuệ Chân cùng toàn thể gia đình hai họ, cầu chúc Sư Cô vẹn toàn viên mãn tâm nguyện Bồ Đề.
      Thursday, September 23, 202111:44 AM(View: 27)
      Khóa bát nhã, lớp trung cấp 2 online không có lớp ngày 25 tháng 9, 2021 Zoom meeting kỳ 3 sẽ được dời lại vào ngày 9 tháng 10, 2021
      Wednesday, August 11, 20214:12 PM(View: 914)
      NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ bảy 28 tháng 8, 2021 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 20 tháng 11- 2021
      Wednesday, August 4, 20216:30 PM(View: 688)
      1- Bầu Ban Điều hành đạo tràng- 2- Khóa An Cư nhập Xuân của Tăng Đoàn Tánh Không- 3- Ngày Truyền Thống năm 2022 lễ Xuất Gia, lễ Xuất gia gieo duyên và lễ Quy y - 4- khóa Hội Thảo: 3 ngày -5- Một khóa đặc biệt: dành cho các bạn giáo thọ, huấn luyện viên - 6- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Tổ Đình - 7- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Thụy Sỹ - 8- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Úc Châu -9- Đạo tràng Saigon VN - 10- Tiếp tục tổ chức các khóa Bát Nhã qua Zoom:
      Wednesday, March 3, 20218:14 AM(View: 2028)
      PHƯƠNG CÁCH CÚNG DƯỜNG Ni sư, các khóa tu học hoặc Xây Dựng lại Thiền Đường A. Đối với những Thiền sinh ở TRONG Hoa Kỳ có 3 cách: B. Đối với những Thiền sinh ở các quốc gia NGOÀI Hoa Kỳ:
      Wednesday, March 3, 20218:15 AM(View: 5023)
      Khai giảng ngày thứ bảy 1 tháng 5, 2021 và kéo dài 6 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) mỗi Thứ Bảy tuần lể đầu tiên và tuần lể thứ 3 của tháng. Ngày Bế giảng 17 tháng 7- 2021.
      Wednesday, May 19, 20218:17 AM(View: 1124)
      Đại Lễ Phật Đản Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 29 tháng 5, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
      Wednesday, March 17, 20217:11 PM(View: 1578)
      THÔNG BÁO NGÀY TRUYỀN THỐNG 4- 4- 2021 Hội Thiền Tánh Không Trung Ương sẽ tổ chức ngày LỄ TRUYỀN THỐNG năm nay. Ngày : chủ nhật: 4 tháng 4- 2021 Thời gian: 9:00AM- 12:00PM (giờ Cali) Địa điểm: Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không
      Thursday, February 11, 20217:20 AM(View: 852)
      Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
      Thursday, February 11, 20216:28 AM(View: 674)
      Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
      1,410,527