HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD199 Nguyễn Tường Bách - VIDEO: "SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO TẠI CHÂU Á"

Monday, April 26, 202110:14 AM(View: 1221)


"SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO TẠI CHÂU Á"

Trình bày: Nguyễn Tường Bách

CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN YOUTUBE:
Click vào LINK: https://youtu.be/B4ts0ZSod1I

 HAY

CLICK VÀO GIỮA HÌNH ĐỂ XEM VIDEO

DD199 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO TẠI CHÂU Á 


Tài liệu hổ trợ bài thuyết trình trực tuyến

PDF file ==>: PGCA-April24

JPEG file: Click vào hình để xem lớn hơn
PGCA-April24-1PGCA-April24-2PGCA-April24-3PGCA-April24-4PGCA-April24-5PGCA-April24-6PGCA-April24-7PGCA-April24-8PGCA-April24-9PGCA-April24-11PGCA-April24-10PGCA-April24-12PGCA-April24-13PGCA-April24-14PGCA-April24-15PGCA-April24-16PGCA-April24-17PGCA-April24-18PGCA-April24-19PGCA-April24-20PGCA-April24-21PGCA-April24-22PGCA-April24-23PGCA-April24-24PGCA-April24-25PGCA-April24-26PGCA-April24-27PGCA-April24-28PGCA-April24-29
PGCA-April24-30PGCA-April24-31PGCA-April24-32PGCA-April24-33PGCA-April24-34PGCA-April24-35PGCA-April24-36PGCA-April24-37PGCA-April24-38PGCA-April24-39PGCA-April24-40PGCA-April24-41
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,297