HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0195 BÀI TƯỜNG TRÌNH ĐẠO TRÀNG TÁNH KHÔNG TOULOUSE Pháp

Tuesday, April 20, 20213:05 PM(View: 714)
title-bai-tuong-trinh-dt-Toulouse

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa Ni Sư,
Kính thưa chư Tôn đức Tăng Ni, cùng tất cả anh chị em thiền sinh Tánh Không,

Con là Minh Anh đại diện Hội Thiền TK Toulouse Pháp.

Trước hết con xin giới thiệu Hội Thiền TK Toulouse.Để có thể hoạt động chính thức chúng con đã xin thành lập hội năm 2009. Ban điều hành hội hiện giờ gồm có:

-tổng thơ ký : anh Marc Giang.

-thủ quỷ : cô Anne Marie Nguyễn Trung Huy.

-hội trưởng : Minh Anh.

 

Về sinh hoạt hội trong năm 2020

Hội có 2 nhóm thiền sinh Pháp và Việt sinh hoạt riêng:

  .Nhóm thiền sinh VN chỉ gồm có 5,7 người họp đều đăn từ 7 năm hằng tuần vào chiều thứ 7 tại nhà con. Chương trình gồm có nhắc lại Phật pháp,thực hành thiền chung, tập khí công, thiền trà thân mật.

 .Nhóm thiền sinh Pháp họp hàng tháng tại một địa điểm thuê đuọc rất tốt.Mấy năm trước người tham dự khá đông ,ba bốn chục người có khi lên đến 50 vì lúc đó anh Quang Như còn phòng mạch đông bệnh nhân nên thuòng xuyên giới thiệu người mới.Bây giờ thì số người tham dự còn khoảng trên dưới 20 người,chương trình chỉ có thực hành thiền chung,nghe chuông,thư giản lưởi,thiền hành,thở và tập khí công.

Từ khi có dịch covid 19 thì tất cả sinh hoạt đều ngưng lại từ tháng 3/2019,kể cả khoá nhập thất 5 ngày với Ni sư dự định vào tháng 5/2019.

Chúng con có tổ chức họp mặt trên zoom 1 lần vào cuối năm 2019 và tháng 3/2020 nhưng chỉ có vài 3 người tham dự nên con không tiếp tục.

May mắn có lớp Thiền Căn bản online do Ni sư dạy,hai đạo tràng Paris,Toulouse kết hợp thành lập nhóm francophone,với ban dịch thuật gồm chị Huệ Thông,anh Tuệ Tĩnh ở Paris và anh Marc ở Toulouse.Các anh chị dịch trực tiếp lời dạy của Ni sư để thiền sinh Pháp theo dỏi trên zoom.

Anh Marc phụ trách luôn phần kỹ thuật thực hiện zoom cho nhóm tiếng Pháp.

Có khoảng trên 30 người ghi tên học,nhưng vì giờ học quá khuya (11g đêm đến 1g sáng) nên lần lần chỉ còn có mặt vài người .Tuy nhiên vài ngày sau anh Tuệ Tĩnh đã làm lại vidéo hoàn chỉnh và gởi cho tất cả thiền sinh nói tiếng Pháp để mọi người vẫn có bài để học.

Con dự định sẽ xin phép Ni sư để đăng các bài dịch tiếng Pháp và các vidéo lớp Căn bản online trên trang web của Hội thiền TK Toulouse và con sẽ thông báo cho các thiền sinh Pháp biết.

Trước khi dứt lời con xin thành kính cám ơn Ni sư,cám ơn BĐH website trung ương và Pháp cùng tất cả các anh chị trong ban phiên dịch .Các thiền sinh Pháp ngỏ lời cám ơn và khen ngợi các anh chị đã phiên dịch trực tiếp,song song với lời giảng của Ni sư,vừa phải nhanh,chính xáctrí nhớ...một việc làm rất khó ! Minh Anh xin tán thán công đức các anh chị.

Con kính chúc Ni sư,quý Tăng Ni. và tất cả quí vị hiện diện luôn có sức khoẻ tốt,thân tâm an lạc.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,261