HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0193 Thơ KHÔNG LẠC : NGƯỜI THỢ VẼ

Saturday, April 17, 20212:55 PM(View: 632)

NGƯỜI THỢ VẼ

DD0193 Thơ KHÔNG LẠC  NGƯỜI THỢ VẼ 

Lúc sanh ra, ta là Thợ Vẽ

Kể từ khi “đỏ đẻ” đòi ăn

Rồi lớn lên, vẽ cái lăng xăng

Tiếp tục vẽ, lăng nhăng vẽ mãi

 

Ta, Thợ Vẽ không cần dùng vải

Không dùng tay, phải, trái, bút lông !

Bởi vì ta vẽ trong khoảng không

Vẽ những cái mà lòng tham đắm

 

Nét vẽ ta, bây giờ tài lắm !

Chẳng khác gì, như máy chụp hình

Muôn màu sắc, sống động lung linh

Vì bức vẽ do lòng tưởng tượng !

 

Những họa phẩm chất đầy trong xưởng

Tàng thức, là Tưởng Tượng kho

Trong những lúc buồn, vui, lắng lo...

Lấy ra xem, đó là vọng tưởng !

 

Bao tiền kiếp, ta là Thợ Vẽ

Nên bây giờ nét vẽ tinh vi

Ta đã vẽ trong bốn oai nghi

Vẽ trong trong lúc nằm, ngồi, đi, đứng !
                           
K
hông Lạc

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,297