HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0192 Như Chiếu: Đã Đến Lúc

Wednesday, April 14, 202111:05 AM(View: 689)

ĐÃ ĐẾN LÚC
blank

Đã đến lúc cho đi không nhận lại
Bao nụ cười ánh mắt tình thương
Để cảm nhận niềm an vui tự tại
Nơi trần gian như sống ở thiên đường
 
Đã đến lúc buông ra không nhặt lai
Bao vui buồn yêu ghét sầu thương
Buông luôn cả tấm thân tứ đại
Mới hiểu ra ý nghĩa Vô thường

blank
 Đã đến lúc rọi soi tâm mình lại
Sao đâu rồi bao ý niệm lăng xăng?
Ôi Chân Tâm ta cứ tìm kiếm mãi
Mới nhận ra Tánh Giác vẫn thường hằng.

Như Chiếu 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,297