HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0191 BÀI TƯỜNG TRÌNH ĐẠO TRÀNG TÁNH KHÔNG HOA THỊNH ĐỐN

Tuesday, April 13, 20218:06 PM(View: 710)

BÀI TƯỜNG TRÌNH HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG HOA THỊNH ĐỐN
title-bai-tuong-trinh-dt-HOA THINH DON
Kính thưa Ni Sư Triệt Như,

Kính thưa Thầy Không Chiếu,

Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni Thiền Tánh Không,

 

Con là Thanh Long, chị Tâm Diệu Phú nhờ con thay mặt Đạo Tràng TTK Hoa Thịnh Đốn, trước hết xin vấn an Ni Sưcầu chúc Ni Sư Pháp Thể Khương An, Thân Tâm An Lạc, sau nữa tường trình sinh hoạt của Đạo Tràng.

Trong năm 2020, vì nạn dịch hoành hành khắp năm châu, nên sinh hoạt hàng tháng của Đạo Tràng Hoa Thịnh Đốn đều ngừng trệ.

May thay nhờ Ni Sư đã cho tổ chức khoá thiền Căn Bản Online, nên hầu hết thiền sinh cũ và thêm nhiều thiền sinh mới đã tham dự. Nhờ vậy các thiền sinh cũ thì ôn lại và các thiền sinh mới có dịp biết đến Thiền Tánh Không qua cách hướng dẫn rõ ràng về giáo pháp của Phật, kỹ thuật thực hành thiền qua pháp thở và kỹ thuật “Không Nói” của Thầy Thiền Chủ cũng như đối chiếu Thiền và khoa học não bộ làm nổi bật tính cách đặc thù của Thiền Tánh Không. Đặc biệt Ni Sư còn hướng dẫn Khí Công căn bản cho thiền sinh để hài hoà thân tâmtăng cường hệ miễn nhiễm giúp chống lại vi khuẩn COVID-19.

Ngoài ra các thiền sinh cũ đã mời thêm nhiều thiền sinh mới tham gia thiền Online do Cô Nhất Như hướng dẫn từ đầu năm 2020. Kết quả thật bất ngờ là nhiều thiền sinh cũ cũng như mới đã đạt nhiều tiến bộ tốt đẹp ngoài mong đợi.

Ngoài ra một số thiền sinh cũ và mới không thuận tiện giờ học của Cô Nhất Như đã được chị Như Quỳnh giới thiệu theo lớp thiền Online do anh chị Như Lưu và Hoàng Liên hướng dẫn, đã nhận ra cái Biết Không Lời của Tâm bậc thánh qua ba tánh Thấy, Nghe và Xúc chạm và có kinh nghiệm Định KTKT.

Theo đà tu tập nầy, thiền sinh Đạo Tràng Hoa Thịnh Đốn còn tiếp tục hết năm 2021 và cũng là dịp tốt để củng cố Đạo Tràng ngày thêm vững mạnh.

Con trân trọng kính trình và kính chào Ni Sư cùng quý Tăng Ni.

 

Con Nguyễn Viết Danh

pd Thanh Long

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,295