HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0188 Thơ KHÔNG LẠC : BỒ ĐỀ ĐẠT MA

Tuesday, April 13, 202110:38 AM(View: 748)

BỒ ĐỀ ĐẠT MA

 

 

Đạt Ma đệ nhứt Tổ Sư Thiền

Du hành Đông Độ bởi cơ duyên

Giáo ngoại biệt truyền, Tâm chỉ thẳng

Kiến Tánh, chân Tâm hiển lộ liền.

 

Nghìn năm Ngài vẫn ở quanh đây

Đông Tây, Nam, Bắc, đêm lẫn  ngày

Cổ kim, nhật nguyệt soi lòng sáng

Mở đường tu, học những lời hay.

 

Người xưa quảy dép ngắm mây bay

Lướt trên mặt biển nhánh lau gầy

Cho dù Thiên Trúc, hay Đông Độ

Thấy khổ, nạn đời, chẳng khoanh tay !

                                   Không Lạc

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,289