HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0182 BÀI TƯỜNG TRÌNH HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG SYDNEY

Tuesday, April 6, 20212:53 PM(View: 707)

 

Tường Trình sinh hoạt Đạo Tràng TTK Sydney 2019-2021.
TITLE bai tuong trinh Sydney (úc châu)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa Ni Sư và Chư vị Tôn Đức trong Tăng Đoàn Thiền Tánh  Không.

Chúng con Đạo tràng Thiền Tánh Không Sydney xin báo cáo những hoạt động của Đạo Tràng trong 2 năm nhiệm kỳ 2019-2021.

Đạo Tràng Sydney, từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2019, họat động  đều đặn.  Chúng con mỗi tháng sinh hoạt 2 lần ở  2 nơi , nhà của anh Quang Lý và Cô Như Ngọc.  Chương trình sinh hoạt gồm có tập Khí công, thực tập Thiền định và ôn tập giáo lý mà Thầy Thiền Chủ và Ni Sư đã giảng dạy  do các Giáo Thọ phụ trách.  Mỗi lần sinh hoạt có khoảng trung bình 25 thiền sinh tham dự.  Tất  cả đều nhiệt tâm học tập.

Hàng năm chúng con thỉnh Ni Sư qua dạy  mỗi năm vào tháng mười, đặc biệt là Thầy dự trù sẽ qua tháng 5-2020. Thiền sinh ai cũng phấn khởi cho đến khi được tin Thầy mất , một đại tang cho tất cả Thiền sinh Thiền Tánh Không. Chúng con cũng đã làm Lễ Tưởng Niệm Thầy, số thiền sinh tham dự  khoảng 40 vị. Mọi người đều tưởng niệm công đức khai sơn lập đạo của Thầy, đồng hướng Tâm đến Ni SưTăng Đoàn sẽ hướng dẫn chúng con tu tập trong những ngày sắp tới .

Sau đó qua năm 2020  là đại dịch Corona Virus đến, tất cả hầu như hoang mang và sinh hoạt tạm thời đình hoãn . nhưng may mắn Đạo tràng có được nhân tài  IT giúp đỡ, anh chị Quang Thông - Minh Triệt đã nhanh chóng thành lập Zoom họp mặt  cho mọi người có thể sinh hoạt online, chuyển Yahoo Groups sang Google Groups để  các Thiền sinh có thể liên lạc emailđược như trước (vì Yahoo đóng cửa Yahoo groups ), và thành lập Viber Groups cho đạo tràng Sydney để tiện liên lạc qua điện thoại .

Trong suốt thời gian từ tháng 4 năm 2020 cho đến nay chúng con sinh hoạt đều đặn trên Zoom ( online ) mỗi tháng 2 lầ , mỗi lần 3 giờ, gồm có tập Khí công và ôn tập giáo lý với các đề tài và chủ đề của Thiền Căn Bản và BN1, cũng như thảo luận them về các bài giảng ngắn của Ni Sư đăng trên Trang Nhà Trung Ương .  Số thiền sinh tham gia sinh hoạt online  giảm còn trung bình khoảng 18 vị.

Chúng con xin tri ân Ni Sư đã giảng dạy Thiền cho chúng con online, thật là may mắn chúng con có được điểm tựa tâm linh trong cơn mưa bão kinh hoàng của đại dịch Corona virus.

Về tổ chức các khóa tu trong năm 2019-2021, chúng con đã tổ chức được 2 khóa tu ngắn hạn cuối tuần và một khóa tu 10 ngày. Tất cả đều có kết quả tốt đẹp.

Năm nay 2021  chúng con biết là sắp có Vaccine.  Khi mọi người  đều được chích ngừa thì hy vọng sinh hoạt của Đạo tràng sẽ trở lại tốt đẹp như trước .

Đến đây kết thúc bảng báo cáo sinh hoạt của Đạo tràng Sydney.

Chúng con xin cám ơn Ni Sư đã giúp đỡ, hướng dẫn chúng con rất nhiều trên con đường tâm linh.

Chúng con xin tri ân Ni Sư , Thầy Không Chiếu và tất vả  Chư Vị Tôn Đức trong Tăng Đoàn Thiền Tánh Không.

Ban Điều Hành Đạo Tràng TTK Sydney.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,263