HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0181 BÀI TƯỜNG TRÌNH HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG ADELAIDE

Tuesday, April 6, 20212:48 PM(View: 652)


BÀI TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG ADELAIDE 2020
TITLE bai tuong trinh ADELAIDE (úc châu)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Ni Sư Triệt Như
Kính bạch thầy Không Chiếu
Kính bạch chư tôn đức tăng ni Tăng Ni Đoàn Thiền Tánh Không
Kính thưa các bạn thiền sinh khắp nơi thân mến

Con là Hoàng Thường, đạo tràng trưởng đạo tràng Adelaide, xin được tường trình sinh hoạt của đạo tràng chúng con trong năm qua nhân ngày Lễ Truyền Thống năm 2021 này.

Trước hết con xin được giới thiệu sơ lược đạo tràng Adelaide chúng con. Đạo tràng chúng con có duyên lành được Ni Sư Triệt Như tới giảng dạy khóa Căn Bản lần đầu vào năm 2014, và sau đó được Ni Sư chính thức thành lập đạo tràng vào năm 2015. Thành phố Adelaide của chúng con là một thành phố trung bình tại Úc Châu với khoảng 1 triệu dân và khoảng 20,000 người trong cộng đồng người Việt. Như vậy tầm vóc của thành phố và cộng đồng người Việt tại đây nhỏ hơn hai thủ phủ chính của Úc Châu là Sydney và Melbourne khá nhiều.

Ngay từ lúc thành lập đạo tràng chúng con đã sinh hoạt đều đặn hàng tuần vào ngày sáng chủ nhật. Chương trình sinh hoạt của chúng con gồm các phần tập khí công, thực tập thiền hànhthiền tọa, chia xẻ pháp, và thảo luận ứng dụng thiền vào đời sống.

Năm 2020. sinh hoạt của chúng con, giống như mọi sinh hoạt khác trên toàn thế giới, đã bị dịch Covid làm xáo trộn rất nhiều. Các xáo trộn này đã tạo ra một số điểm bất lợi, nhưng cũng đã tạo ra một số điểm thuận lợi, mà con sẽ trình bày sau đây.

Do đại dịch Covid, mọi họp mặt quần chúng tại địa phương chúng con đã bị cấm trong giai đoạn từ cuối tháng 3 năm 2020 cho đến giữa tháng 9 năm 2020. Do đó những buổi sinh hoạt hàng tuần của chúng con cũng bị đình chỉ trong giai đoạn này. Nhưng chúng con vẫn họp mặt hàng tuần cho tới khi bắt đầu có lệnh cấm, và đã trở lại sinh hoạt đều đặn hàng tuầni sau khi được phép hội họp trở lại.

Thêm vào đó, ngay từ khi có lệnh cấm hội họp, chúng con đã bắt đầu thử nghiệm dùng phương pháp online để tiếp tục sinh hoạt. Chúng con đã quyết định chọn ứng dụng Zoom và đã tổ chức sinh hoạt qua Zoom từ tháng 4 năm 2020. Các sinh hoạt này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, tức là vẫn tiếp tục sau khi chúng con được cho phép hội họp đối mặt trở lại.

Một điểm mà chúng con khám phá với phương pháp online là phương pháp này rất tiện lợi cho việc thực hành thiền chung với nhau trong một nhóm. Ứng dụng zoom rất dễ dùng, ngay cả cho các bác lớn tuổi cũng có thể dùng dễ dàng, và các thiền sinh họp mặt online có thể thoải mái ở nhà mình mà không phải tốn thì giờ di chuyển. Với phương pháp online, chúng con đã có thể tổ chức thực tập thiền chung hàng ngày, trong khi trước đó thì thật sự làchúng con không sao tổ chức thường xuyên như vậy được. Chúng con quan sát là các bạn thiền sinh đã có mặt rất thường xuyên trong các buổi thực tập hàng ngày mà chúng con tổ chức. Đây là một chỉ dấu là phương pháp online đã mang lại lợi ích cho thiền sinh. Chúng con cũng được biết là do thực tập chung hàng ngày nên nhiều thiền sinh đã đạt được kết quả tốt. Đây là một điểm thuận lợi chính mà con xin được nêu ra.

Một điểm bất thuận lợi mà con xin ghi nhận, đó là từ lúc chúng con sinh hoạt hàng tuần trở lại, thì số thiền sinh tham dự chỉ khoảng một nửa so với số thiền sinh vẫn thường đến đạo tràng trước khi có dịch Covid. Chúng con nghĩ là sự kiện này có hai lý do. Một lý do là dù chính phủ địa phương chúng con đã cho phép hội họp trở lại, nhưng có một số thiền sinh vẫn e dè không tham dự, đặc biệt là các thiền sinhthân nhân lớn tuổi trong nhà, vì các vị này không muốn lỡ đem vi khuẩn về gây bệnh cho thân nhân. Nhưng cũng có lý do nữa là vì vẫn còn có các nhóm thực tập online đang hoạt động nên có một số thiền sinh đã cảm thấy ít có nhu cầu hay thì giờ đến sinh hoạt đạo tràng.

Sau đây, con xin được rút tỉa một số nhận xét để góp ý với Ni Sư, ban điều hành trung ương và các đạo tràng khắp nơi.

Con nghĩ là qua kỳ đại dịch Covid vừa rồi, phương pháp họp mặt online đã trở nên rất thông dụng và được đa số mọi người chấp nhận, ngay cả những người lớn tuổi không quen dùng phương tiện kỹ thuật tân tiến. Do đó con nghĩ đây là một cơ duyên tốt có thể giúp việc phổ biến chánh pháp rộng rãi, và đặc biệt là giúp thiền sinh dễ thành lập nhóm online để tu tập chung, tỷ dụ như họp mặt hàng ngày để sách tấn nhau tu tập. Chúng con nghĩ là khi mọi sinh hoạt được bình thường trở lại thì phương pháp hội họp online sẽ vẫn tiếp tục được sử dụng vì nhiều người đã quen dùng, và do đó chúng ta nên nghĩ ra một cách để sử dụng phương pháp online một cách thích hợp, tỷ dụ như làm sao dung hòa các hội họp đối mặt và các hội họp online.

Điểm thứ hai mà con xin được nêu ra là với phương pháp hội họp online, lằn ranh giữa các địa phương bị mờ di. Tỷ dụ là trong các nhóm online của chúng con có một vài vị từ các nơi khác như Melbourne, Sydney, hay ngay cả Việt Nam được bạn bè mời vào sinh hoạt chung với chúng con. Hiện tượng này rất dễ xảy ra, nhưng nếu không được quy định khéo léo, thì có thể là mầm mống gây nên bất hòa giữa các đạo tràng. Một thí dụ là con nghĩ là những nhóm online hiện đang hoạt động đã là một nguyên do khiến số người tới sinh hoạt hàng tuần tại đạo tràng chúng con xuống thấp hơn hồi trước khi có đại dịch Covid. Con nghĩ là phương pháp online dù sao cũng sẽ được thiền sinh tiếp tục sử dụng vì quá tiện dụng và lại miễn phí hay rất ít tốn kém, do đó con chỉ xin đề nghị là nên có một số quy luật giản dị để tránh mầm mống bất hòa.

Con xin chấm dứt ở đây và con xin kính chào Ni Sư Triệt Như, thầy Không Chiếu, chư tôn đức tăng ni Tăng Ni Đoàn Thiền Tánh Không và tất cả các bạn thiền sinh thân mến.

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,297