HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0157 Thơ Thuần Trí Tịnh : HẠT GIỐNG BỊ BỎ QUÊN Nhạc: Không Chánh Trí Với tiếng hát : Vi Thảo

Monday, March 8, 202111:41 AM(View: 739)

HẠT GIỐNG BỊ BỎ QUÊN

HatGiongBiBoQuen 

Hạt giống ngày xưa

Đất KHÔNG ngày đó

Hạt giống gầy gò

Nước thiếu phân khô

Hạt giống Bồ Đề, đã bị bỏ quên

Tâm lăng xăng bỏ nhà lưu lạc.

Tâm lang thang quên hết đường về.

Không trở vế chăm sóc vườn “KHÔNG”

Mấy mươi năm giang hồ lưu lạc

Mấy mươi năm đi quên trở lại

Bỗng  một ngày nhớ về chốn xưa

Tâm “LẶNG” tìm đường xưa rõ lối

Tâm trở về tươi mát vườn “KHÔNG”.

Hạt  giống xưa từ từ nẩy mộng

Gương “Tôn Sư” được Thầy dẫn dắt.

Pháp của “Ngài” tinh tấn thực hành

“Biết Không Lời” chiêu thức đầu tay

An lạc trong tầm tay

Bây giờ và ở đây

“Niết Bàn” cũng là đây

Ôi thâm diệu thay !

Thuần Trí Tịnh

_________________________________________________

HẠT GIỐNG BỊ BỎ QUÊN
Thơ: Thuần Trí Tịnh
Nhạc : Trần Tam Thơ (Không Chánh Trí)
Với tiếng hát : Vi Thảo

CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
150,609