HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Thích Không Chiếu: TÌM HIỂU VỀ TỤC ĐẾ - CHÂN ĐẾ

Tuesday, February 2, 20219:24 AM(View: 2229)

TÌM HIỂU VỀ TỤC ĐẾ - CHÂN ĐẾ


Chan Dung Thay Khong Chieu TÌM HIỂU VỀ TỤC ĐẾ - CHÂN ĐẾ


Phật pháp luôn có hai mặt: Tục ĐếChân Đế.

Tục Đế là những gì nói, lý giải, hiểu được, gọi là chân lý qui ước như văn tự, ngôn ngữ, sắc tướng, âm thanh…

Chân Đế thuộc phạm vi siêu lý luận (không thể nghĩ bàn), thuộc chân lý tối hậu, chỉ có thể tu tập để hội nhập như Không Định, Chân Như.

Văn, Tư: nghe đọc và suy gẫm về giáo lý, thuộc tục đế.

Văn, Tư: nghe đọc mà ngộ, thuộc chân đế.

Tu: có ta, có pháp, thuộc tục đế.

Tu: mà thể nhập, tự chứng, tự ngộ, là chân đế.

Ví như: nói cái bánh, làm bằng bột, đường, cách làm bánh ra sao, là tục đế.

Bỏ cái bánh vào miệng, không nói một lời, vẫn biết rõ mùi vị của bánh; cái biết rõ ràng mà không lời đó, thuộc chân đế.

Ứng dụng vào thực tế như:

  • Trong pháp môn niệm Phật, có người niệm, có hồng danh Phật để niệm, là tục đế. Niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, không còn người niệm, pháp niệm, là chân đế.
  • Trong pháp môn trì chú, có người trì, và có câu chú để trì, là tục đế. Trì chú đến chỗ thể nhập chơn ngôn, người trì và pháp trì đều không, là chân đế.
  • Trong pháp môn thiền định, có người toạ thiền, có pháp dụng công, là tục đế. Khi nào tâm ngôn dứt, tánh giác hiển lộ, không còn người biết, chỉ còn cái biết không lời, là Định, là chân đế.


Tánh giác là cái biết thường hằng, lặng lẽ của mọi người. Nó là cái biết không lời (đây là lời nói thầm trong não). Trong đó không có suy nghĩ tính toán, trí năng biện luận, ý thức phân biệt của tự ngã. Tánh giác ngược lại với niệm hay vọng tưởng. Có niệm, có vọng tưởng, không có tánh giác. Dừng niệm, dứt vọng tưởng, tánh giác liền có mặt. Do vậy, người không tu tập không hiểu tánh giác là gì; hoặc có hiểu cũng không làm sao tánh giác có mặt khi người ấy chưa làm chủ được sự suy nghĩ.

Thông thường, khi nhìn thấy vật liền gọi tên vật, không dừng ở chỗ thấy biết (xúc, thọ). Gọi tên là nói thầm, là Tưởng. Thấy liền nói là thấy bằng trí năng, bằng ý thức. Tưởng luôn luôn có lời, nó dệt thành mạng lưới khái niệm: tốt, xấu, ưa, ghét… Đó là cái thấy Phải Là, Nên Là, có thành kiến, định kiến, chủ quan đi kèm. Nó thuộc phạm vi tục đế.

Người có công phu tu tập thiền định, khi thấy vật chỉ biết vật, dừng tại Thọ. Tức thấy bằng cái biết không lời của tánh thấy (một cơ chế của tánh giác). Không có Ý xen vào. Đó là thấy trạng thái Đang Là của vật. Vật thế nào, thấy y như thế đó. Đó là chánh kiến thuộc phạm vi chân đế.

Tu thiền là làm chủ được sự suy nghĩ, Tánh giác liền hiển lộ. Đó là trạng thái tâm vô niệm, tâm không, đơn tâm hay Định. Định sanh Huệ, là trí tuệ siêu vượt. Định cũng đưa đến Ngộ, là biết cái chưa biết, như người đang mê chợt tỉnh. Nếu không Huệ, không chứng ngộ, tu nhiều năm vẫn còn mê, thật uổng phí một đời.

Ngoài pháp tu Thiền Định, còn có pháp tu Thiền Huệ (Vipassanā). Đó là pháp Thấy Như Thật, Biết Như Thật, Thấy Biết Như Thật (Như Thực Tri, Như Thực Kiến, Như Thực Tri Kiến). Thấy Như Thật là thấy cái đang là, cái như vậy. Đó là thấy cái thực tướng của vật, không thêm một thuộc tính hay phẩm chất gì của vật vào đó. Thấy bằng tánh thấy, không có trí năng, ý thức, tự ngã trong đó. Thấy như thật sẽ đưa đến thể nhập thực tướng hay chân tánh của hiện tượng thế gian. Nó thuộc phạm vi chân đế.

Lại cũng có pháp tu Thiền Quán (Anupassanā), tức là ngắm nhìn liên tục một đối tượng, một vật để nhận ra chân tánh của nó là vô thường, khổ, vô ngã, không. Quán này là dùng mắt nhìn lâu, nhìn sâu thấy vật nó là vô thường, không thực chất tính, là duyên sinh… không có suy luận. Tức nhìn bằng tánh giác, bằng cái biết không lời. Quán như vậy, sẽ đưa đến hội nhập vào các qui luật chi phối hiện tượng thế gian , là vô thường, vô ngã, không. Hội nhập như vậy gọi là thấy tánh, tức ngộ chơn tánh của vạn vật. Nó thuộc về chân đế.

Nói tóm lại, tu thiền dù là Thiền Định, Thiền Huệ hay Thiền Quán, phải đạt được trạng thái vô ngôn, vô niệm, vắng bặt trí năng, suy nghĩ của tự ngã, tánh giác mới hiển lộ. Khi đó, không năng, không sở, không hai bên, mới chính là chân đế.

Còn dùng trí năng, ý thức để quán tưởng, tưởng tượng, dù là hướng tâm vào cảnh giới Tây phương cực lạc, Niết bàn hay Không, Chân như… bao lâu còn tưởng, quán, suy tư, tức còn hai bên (năng quán và sở quán) vẫn là tục đế.

Hiểu được tục đế, chân đế để thấy rõ con đường tu tập của mình đưa đến đâu. Vì sao tụng đọc Bát Nhã Tâm kinh năm này qua năm khác mà không hết phiền não, không thấy ngũ uẩn giai không.Bát Nhã có 3 thứ:

  • Tục đế Bát Nhã
  • Quán chiếu Bát Nhã
  • Thể nhập Bát Nhã.

Muốn ngũ uẩn giai không, tục đế Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã chưa đủ, phải thể nhập Bát Nhã, phải vào chân đế. Có vào được chân đế tức Chơn Không, mới phát huy Diệu Hữu. Khi ấy, không những ngũ uẩn giai không mà còn độ nhất thiết khổ ách.

Phật giáo thật vi diệu, nhưng phải hiểu đúng, làm đúng, để khỏi uổng công khổ tu.

 

KHÔNG CHIẾU

24/05/2001

( Trích trong Đặc San Số 4 , Thiền Tánh Không, Đặc San Xuân Nhâm Ngọ 2002)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, October 2, 20226:59 PM(View: 67)
Lý do chủ yếu của những nỗi thống khổ đó là do ta có cái nhìn lầm lạc (a perverted vision) về cuộc đời, về thế gian và hiện tượng thế gian; đặc biệt nhất là ta lầm lạc đối với chính ta.
Saturday, October 1, 20224:42 PM(View: 27)
Der Buddha sagte, dass die Menschen so viel Tränen vergossen haben, so dass sie einen riesigen Ozean bilden könnten. Das Gelächter von zwei Geschwistern könnten aber nur zwei Regentonnen voll ausfüllen.
Wednesday, September 28, 20229:36 AM(View: 152)
Ai có Tâm vì người ? - Người Vô Ngã ! Thế nào là người Vô Ngã? - Sống với các Tánh ! Tại sao sống với các Tánh mới có Tâm vì người ? Vì người Có Ngã Tâm lúc nào cũng vì Ngã Không thể vì người được !
Saturday, September 17, 20227:29 AM(View: 103)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle weisen Mönche voller Tugend, übernatürliche Kräfte und Weisheit besitzen. Jeder Ehrwürdige hat eine Sonderfähigkeit, obwohl sie unterschiedlich sind aber sie sammelt sich wie ein Blumengarten mit Hunderten von verschiedenen Blumen und jede Blume gibt ihren eigenen Duft ab und zeigt ihre prächtige Farbe.
Saturday, September 17, 20227:14 AM(View: 253)
Thân là phần thể xác, có hình vóc, nên người ta có thể trông thấy và va chạm. Còn tâm là phần tinh thần, tinh thần thì siêu hình không ai có thể nhìn thấy hay sờ mó được. Tuy siêu hình nhưng tâm chính là cái biết, là ý thức, là chủ thể ra lệnh cho thân làm việc theo ý muốn của nó. Tâm cũng có nhu cầu chăm sóc tắm rửa làm vệ sinh như thân thể vậy!
Tuesday, September 13, 202210:43 AM(View: 224)
Từ ta cánh nhạn bên trời, Bay qua nhập cuộc sống đời hư hao. Chiều theo cơn gió qua mau, Trăng đêm thấp thoáng lao xao chạnh lòng
Monday, September 12, 20226:11 PM(View: 246)
Thiền giúp cho cuộc sống con người được hài hòa cùng với môi trường chung quanh. Đó là những sự hài hòa giữa thân và tâm của cá nhân, hài hòa giữa cá nhân này với cá nhân kia, và hài hòa giữa cơ thể của cá nhân với thời tiết trong thiên nhiên.
Monday, September 12, 20226:00 PM(View: 162)
"Đó là không bị nhiễm bởi bất cứ ý nghĩ gì của ngã. Bố thí của cải không đủ, chừng nào mà ý nghĩ nhỏ nhất của ngã còn lại trong việc bố thí, nó sẽ hủy hoại hết việc thiện của ông. Những ý nghĩ của ngã che lấp ngay cả mục tiêu cao thượng, như tro che dấu lửa, nếu dẫm chân lên đó, bàn chân sẽ bị bỏng."
Monday, September 5, 202210:06 PM(View: 350)
Thấm thoát gần đến ngày tưởng niệm giỗ đầu của Thầy Thích Không Chiếu ... Khi bắt đầu sấp xếp giấy tờ riêng của Thây, em có thấy 1 bài thơ Thầy ghi trên giấy rời: `` Hải Đảo Tự Thân `` Xem đi, xem lại nhớ Thầy vô cùng. Và em cũng xin gởi đến chị dù không biêt lúc xưa chị đã được xem chưa ... Thu Bình và các em ..
Saturday, September 3, 202210:40 AM(View: 150)
Einmal fragte mich jemand: Meisterin, können Sie die Struktur des Kultivierungsweges vereinfachen, damit wir ihm leichter folgen können, bevor Sie in die Ruhe gehen? Es gibt ja keinen realen Weg. Kultivierung heißt nur, den eigenen Geist zu beobachten und der Geist sind wir selbst. Wenn wir nach einem Weg suchen, heißt es, dass wir verirrt sind, da wir draußen suchen, was in uns drin ist.
Friday, September 2, 202210:43 AM(View: 220)
“Về các pháp phát sanh do nguyên nhân, nguyên nhân ấy, Như Lai đã chỉ rõ, Và cũng chỉ dạy cách chấm dứt, đó là giáo huấn của vị Đại Sa Môn”
Monday, August 29, 202211:03 AM(View: 292)
My young friends once told me heartfeltly: “Lady Master, before your retirement, please standardize the method from its beginning to its end so we can easily follow it.” To be frank, there is not a distinct road. The spiritual cultivation is just how to see your mind. We ourselves are in our own mind. Is there any other way? Launching our mind beyond our physical body to look for something outside is to get lost.
Saturday, August 27, 20222:08 PM(View: 204)
84.000 Dharma-Türen bedeuten auch keine Dharma-Türe. Wieso? Egal wo wir sind, wir können das Haus betreten, wann und wo wir wollen, da es unser eigenes Haus ist. Wir befinden uns bereits in diesem Haus. Nur haben wir es nicht wahrgenommen, weshalb haben wir es überall gesucht. Wenn wir aber ein einfaches und natürliches Leben führen würden, würden wir schon in unserem eigenen Haus wohnen.
Wednesday, August 24, 20228:04 AM(View: 535)
VIDEO Ni sư Triệt Như hướng dẫn KHÓA TU ĐẶC BIỆT Tổng kết ngày 13 tháng 8 năm 2022 tại HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG ONTARIO CANADA
Wednesday, August 24, 20227:55 AM(View: 274)
Ngay lúc đó, đức Phật công bố rằng ông đã nhận được pháp nhãn (the eye of Dhamma). Phật buột miệng tán thán ngài Kiều Trần Như. Phật nói: “Kiều Trần Như, ông đã ngộ”. “Kiều Trần Như, ông đã ngộ”. (“aññāsi vata bho Kondañño,” “aññāsi vata bho Kondañño.”)
Saturday, August 20, 20221:28 PM(View: 252)
„Was kommen wird, muss sterben“. Wahrscheinlich haben wir diese Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Wir werden dann traurig oder ängstlich sein, wenn wir krank sind. Liebe Freunde, ist die Krankheit doch nicht eine Illusion der Sprache?
Monday, August 15, 20226:56 AM(View: 634)
Ni sư Thích nữ Triệt Như hướng dẩn KHÓA TU ĐẶC BIỆT - Phần 1 tại HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG ONTARIO CANADA Ni Sư Triệt Như giới thiệu nội dung và mục đích của khóa tu. Bài tập về thiền hành với chủ đề: Biết sự xúc chạm khi đi - Cái biết đặt dưới bàn chân
Saturday, August 13, 20224:40 PM(View: 458)
Theo quan niệm nhà Phật thì con người tự ràng buộc mình trong nỗi khổ đau do chính mình gây ra. Muốn thoát khổ thì cũng phải chính mình tháo gỡ sợi dây ràng buộc đó chứ không Thần Phật nào cứu rỗi, ban ơn, giáng họa cho mình được.
Wednesday, August 10, 20227:09 AM(View: 680)
Sự thật muôn đời: hễ cái gì có sinh ra, thì phải có lúc chấm dứt, biến mất, hoại diệt. Nhưng dường như chúng ta chưa chấp nhận sự thật này. Nên chúng ta buồn khổ vì bệnh. Các bạn ơi, như vậy bệnh có phải chỉ là ảo giác ngôn ngữ?
Saturday, August 6, 20229:52 AM(View: 418)
84 K Dharma approaches mean there is none of them. How come? Any way is the entrance to the house that has been there and for each of us. We are inside our home and always at home. But we do not trust this truth. Then, we manage to look for this and that everywhere. Do live ingenuously, and very naturally. Do not add anything. With that, we are at home and inside our house.
Monday, August 1, 20225:11 PM(View: 363)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan.
Wednesday, July 27, 202211:15 AM(View: 713)
Các em có lần tâm tình: cô ơi, trước khi cô nghỉ ngơi, cô hệ thống lại con đường từ đầu tới cuối cho tụi con theo đó mà đi. Thiệt ra có con đường nào đâu. Tu là thấy ra cái tâm của chính mình thôi. Chính mình đang ở trong cái tâm của mình. Con đường nào khác nữa? Là đã phóng ra ngoài, tìm cầu cái gì bên ngoài là đi lạc rồi.
Wednesday, July 27, 20226:49 AM(View: 423)
Nếu nắm vững một trong ba cách “Như Thực - Yathābhūta” ta có khả năng mở ra những mấu chốt trong phương pháp tu Huệ của hệ Phát Triển và Thiền Tông.
Tuesday, July 26, 202210:53 PM(View: 460)
Tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Đức Phật có nhiều phương thức, nhiều pháp môn hướng dẫn đệ tử tu tập để đạt quả vị giải thoát tối hậu, nhưng với pháp môn nào người tu tập cũng phải thực hành nhuần nhuyễn Tam Vô Lậu Học: Giới-Định-Tuệ. Vì Tam Vô Lậu Học có công năng đưa hành giả qua bờ giác ngộ thoát khỏi vòng tục lụy luân hồi sinh tử./.
Wednesday, July 20, 20225:14 PM(View: 667)
Làm sao sống hài hòa với thế gian? Các bạn ơi, đâu có gì bí hiểm. Thấy “cái đang là”. Đó, cái đáp án, đơn giản quá, mà sao áp dụng khó quá phải không? Chỉ cần biết “cái đang là” thôi là tâm trong sáng tức khắc. Khi ta nghĩ tới “cái phải là”, lập tức ta rơi vào biển khổ cuộc đời, ta bị trói buộc, hay ta đang trói buộc người khác.
Monday, July 18, 20225:13 PM(View: 355)
Tổ đã mở màn một kỷ nguyên mới về Thiền bằng bốn câu kệ bất hủ: Bất lập văn tự; Giáo ngoại biệt truyền; Trực chỉ nhơn tâm; Kiến tánh thành Phật. (Xem Giải thích thuật ngữ ở cuối bài)*
Thursday, July 14, 20228:13 AM(View: 654)
84 ngàn pháp môn có nghĩa là không có pháp môn. Vì sao vậy? Đi cách nào cũng vào nhà, vì nhà là sẵn có, là của riêng mình. Ta đang ở trong nhà, luôn luôn đang ở trong nhà. Chỉ là mình không tin sự thật này, nên mình bôn ba tìm kiếm đâu đâu. Hãy sống hồn nhiên, thật tự nhiên, không cần thêm gì hết, là mình đang ở trong nhà của mình.
Wednesday, July 13, 20225:37 PM(View: 498)
Người tu Phước vô lậu và Phước hữu lậu đều có những hành vi thiện lành giống nhau, nhưng tâm tư của mỗi hành giả lúc thực hiện thì khác nhau. Cùng một hành động, mà một đằng hướng đến tái sinh hưởng phước hữu lậu vật chất ở tương lai. Một đằng là công đức tu hành, làm lợi ích chúng sanh bằng tâm quảng đại. Khi cần thì làm. Làm xong thì thôi, không dính mắc gì cả.
Saturday, July 9, 20225:48 AM(View: 385)
Chân như là tướng chân thực hay chân tướng bất biến của mọi hiện tượng. Nó là nguyên tắc làm cho hiện tượng giới ở trong trạng thái như như bất động. Chỉ bằng trí huệ Bát nhã mới hình dung được ý nghĩa chân như như thế nào.
Tuesday, July 5, 20226:00 AM(View: 458)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan. Nhưng khi đạt được sự lãnh hội hiện tượng thế gian là Như Huyễn, tâm ba thời không còn hiện hữu. Chủ quan và khách quan vắng mặt. Đây là trạng thái của trí huệ Bát Nhã.
Wednesday, June 29, 202212:30 PM(View: 773)
Tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lực và Tuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.
Wednesday, June 22, 20221:22 PM(View: 785)
Hôm nay học lại gương sáng của người xưa, gương sáng vẫn muôn đời là gương sáng. Ánh sáng chỉ sáng cho những ai nhìn thấy. Ánh sáng của trí tuệ muôn đời vẫn thầm lặng chiếu soi trần gian, như ánh trăng kia thầm lặng sáng trong đêm dài cuộc đời.
Sunday, June 19, 202211:17 AM(View: 491)
Tánh Không (Śūnyatā) được gọi là bất khả đắc (không thể được: anupalabdha) hay bất khả tư (acintya: không thể suy nghĩ). Nó không phải là một khái niệm thông thường như trong bất cứ phạm trù nào của luận lý học trong triết học. Nó đồng nghĩa với Chân Như. Vì thế muốn giáp mặt nó, người thực hành phải kinh nghiệm nhận thức không lời.
Wednesday, June 15, 20227:25 AM(View: 680)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 20225:56 PM(View: 918)
Ngài Anuruddha, đã gieo căn lành từ nhiều đời trong quá khứ, đời này sinh ra trong gia đình, dòng họ giàu sang, lại cùng thời với đức Phật, anh em chú bác với đức Phật, xuất gia rất sớm, không vướng bận vợ con, đầy đủ thuận duyên, trở thành một vị thánh đệ tử, quan sát cả ngàn thế giới mà chỉ như người đứng trên lầu cao nhìn xuống thế gian.
Tuesday, June 14, 20225:26 PM(View: 770)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
Monday, June 13, 20229:46 AM(View: 492)
... Đức Phật: “Chỉ qua thể tánh của chúng chứ các pháp đó không là cái gì cả. Tánh của chúng là không tánh (no-nature), và không tánh của chúng là tánh của chúng. Vì chư pháp chỉ có một tướng mà thôi, đó là không tướng. Vì lý do này chư pháp có đặc tính của không được biết đầy đủ bởi Như Lai. Vì pháp không có hai tánh, chỉ có một. Một là tánh của chư pháp. Và tánh của chư pháp là không tánh, và không tánh của chư pháp là tánh của chúng. Như thế, tất cả điểm dính mắc đó đều bị buông thả."
Tuesday, June 7, 202210:23 AM(View: 840)
Người biết sống một mình là người luôn an trú trong chánh niệm. Tuy nhiên đối với đa số con người, xa lánh nơi ồn ào náo nhiệt là duyên thuận lợi hơn trong bước đầu tu tập.
Sunday, June 5, 20225:21 PM(View: 434)
Khi mạng lưới khái niệm càng được dệt, tâm linh hay chân tâm càng bị “chôn dấu”. Tiến trình tâm linh hay Phật tánh chỉ có thể phát sáng khi khái niệm hóa bị chấm dứt. Người nhiều vô minh thì thích tạo ra những mạng lưới khái niệm hóa dày đặc. Vì thế họ càng xa niết bàn, càng xa giác ngộ. Trái lại, họ gần phiền não và đau khổ.
Saturday, June 4, 202211:21 AM(View: 879)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
123,385