HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0132 Thơ Tuệ Vinh: TỐT NGHIỆP KHÓA THIỀN CĂN BẢN ONLINE 2021

Monday, February 1, 202111:15 AM(View: 835)

Tốt Nghiệp Khóa Thiền Căn Bản

online 2021
DD0132 Thơ Tuệ Vinh TỐT NGHIỆP KHÓA THIỀN CĂN BẢN ONLINE 2021

 Hôm nay tốt nghiệp khóa thiền 

Căn bản trực tuyến đầu tiên tu hành 

Chọn lọc những vị tinh anh

Phước đầy duyên đủ bước nhanh về Nhà .

Thiền sinh là những đóa hoa

Hương sen tỏa ngát, vươn ra khỏi bùn 

Đời là sân khấu diễn tuồng 

Nay tỉnh, pháp Phật làm khuôn sửa mình. 

Sáu kỳ cùng với Tỷ Huynh

Cuối tuần tu học, vô minh tan liền 

Quán Chỉ Định Huệ pháp Thiền 

Tứ thời thực tập, đài liên cận kề. 

Sống đời nay tỉnh, hết mê 

Nhận Biết thấy rõ đường về không xa

Muôn kiếp đắm nhiễm trầm kha

Đại duyên tỉnh ng, thoát ra ngục tù.

Duyên lành ngộ pháp, tinh tấn tu

Tánh Không Căn Bản thoát mê mù

Tốt nghiệp khóa tu, hành trang đủ

Học thêm Bát Nhã mới toàn chu.

Tu Vinh.

Ngày 6/2/2021.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
121,494