HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0123 Thơ Không Lạc & Thuần Trí Tịnh: THẦY MÌNH - LAO LUNG NGỘ ĐẠO

Friday, January 22, 20217:23 PM(View: 624)

THẦY MÌNH
DD0123 Thơ Không Lạc - Thuần Trí Tịnh THẦY MÌNH - LAO LUNG NGỘ ĐẠO

Tôi xin kể, cùng nhau nghe :

Hai mươi năm trước Thầy nè, bạn ơi !

Thầy mình thật là tuyệt vời

Như vầng nhật nguyệt sáng ngời ngày đêm !

 

***

 Một dáng đi thong dong tự tại

Một nụ cười vô ngại vô ưu

Đó là một vị Thiền Sư

Tánh Không hiển lộ, tướng như mây trời.

 

Người đi đứng như lời dạy bảo

Tiếng nói cười như chỗ độ đời

Kinh ! Người không nói một lời

Mà như đã nói vạn lời Tâm Kinh.

 

Tướng Thầy mình phương phi tráng kiện

Độc hành, độc bộ, lối đi riêng

Khai sơn phá thạch một miền

Tạo nên đại lộ dòng Thiền Tánh Không.

 

Sắc diện hồng, Tánh Không hiển lộ

Từng bước chân trên lộ thênh thang

Cọp, beo, hùm, gấu chẳng màng

Đưa tay vẹt sạch bức màn vô minh.

 

Thầy tiếp tục lộ trình thẳng tắp

Vân hành đi khắp chốn năm Châu

Tánh Không nối những chiếc cầu

Đạo Tràng cùng khắp đơm chồi nẩy lộc

 

Từng lớp người đi vào lớp học

Áo thiền sinh, khói mọc màu nhang

Thầy tôi với chiếc áo vàng

Khai phóng những mảnh đất hoang rừng già

 

Có những lúc nghe Thầy kể chuyện

Chuyện “Lao Lung”, chuyện “Hổ Nhớ Rừng “

Chuyện “NHẬP THẤT” ở trong rừng

Con nghe mà thấy “rưng rung” trong lòng !

 

Nghe Thầy kể, lúc Thầy “NGỘ” Đạo

Con cũng liền Ngộ một bài thơ :

“LAO LUNG NGỘ ĐẠO”, ai ngờ !

Thành kính dâng Thầy bài thơ NGỘ ĐẠO

 

Không Lạc & Thuần Trí Tịnh
_______________________________

 

 

LAO LUNG NGỘ ĐẠO

 

 Thầy hành “BIẾT VỌNG KHÔNG THEO”

Khiến thân cát bụi bèo nhèo, mà kinh !

Cô đơn từng bước đăng trình

Bao giờ đến chốn? Một mình một thân !

 

Lòng con xúc cảm vô ngần

Tấm gương kiên nhẫn, vạn lần, ai hơn ?

Bao quanh, sâu bọ, rắn trườn

Cọp beo, ma quỷ lượn vòng, bủa vây.

 

Duyên lành, ĐỐN NGỘ từ đây

Giữ Tâm thiền định, tròn đầy TÁNH KHÔNG

Diệu kỳ thay ! một chữ KHÔNG

Vung tay quét sạch, thù trong, giặc ngoài.

 

Lòng từ, Thầy chẳng thấy ai

Là Thù hay Giặc trong, ngoài hôm nay.

Nhẹ nhàng như áng mây bay

TÁNH KHÔNG tự tại, tháng ngày TRIỆT THÔNG.

 

Dù thân cõi tạm, chim lồng

Nhưng tâm thức sáng, ngoài vòng nhân duyên.

Pháp môn  ĐỐN NGỘ thừa truyền

Chúng sinh được sống bình yên ở đời...

 

Thầy Cảm hứng, xuất khẩu câu thơ

 sau khi Ngộ Đạo trong “Thất Bất dĩ” :

 

Ta đã hết rồi chuyện thế gian

Tâm ta thanh thản như mây ngàn

Còn chi đâu nữa mà đem nói

Ý bặt, lời không, óc rỗng rang !

 

“Mười bốn năm sau”, Thầy ra Thất

Đại nhân duyên, bước khỏi quê nhà

Thầy đi đến xứ CỜ HOA

Bước chân khắp chốn, truyền bá TÁNH KHÔNG.

 

Nối những chiếc cầu vòng Thầy bước

Đoàn thiền sinh lũ lượt theo sau

Có người phủi tóc thật mau

Phủi Tâm thật trọn, theo sau Thầy mình.

 

 Không Lạc & Thuần Trí Tịnh
_______________________________


 THẦY MÌNH

audio-icon_thumbnail

 Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
99,917