HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD0123 Thơ Không Lạc & Thuần Trí Tịnh: THẦY MÌNH - LAO LUNG NGỘ ĐẠO

  Friday, January 22, 20217:23 PM(View: 117)

  THẦY MÌNH
  DD0123 Thơ Không Lạc - Thuần Trí Tịnh THẦY MÌNH - LAO LUNG NGỘ ĐẠO

  Tôi xin kể, cùng nhau nghe :

  Hai mươi năm trước Thầy nè, bạn ơi !

  Thầy mình thật là tuyệt vời

  Như vầng nhật nguyệt sáng ngời ngày đêm !

   

  ***

   Một dáng đi thong dong tự tại

  Một nụ cười vô ngại vô ưu

  Đó là một vị Thiền Sư

  Tánh Không hiển lộ, tướng như mây trời.

   

  Người đi đứng như lời dạy bảo

  Tiếng nói cười như chỗ độ đời

  Kinh ! Người không nói một lời

  Mà như đã nói vạn lời Tâm Kinh.

   

  Tướng Thầy mình phương phi tráng kiện

  Độc hành, độc bộ, lối đi riêng

  Khai sơn phá thạch một miền

  Tạo nên đại lộ dòng Thiền Tánh Không.

   

  Sắc diện hồng, Tánh Không hiển lộ

  Từng bước chân trên lộ thênh thang

  Cọp, beo, hùm, gấu chẳng màng

  Đưa tay vẹt sạch bức màn vô minh.

   

  Thầy tiếp tục lộ trình thẳng tắp

  Vân hành đi khắp chốn năm Châu

  Tánh Không nối những chiếc cầu

  Đạo Tràng cùng khắp đơm chồi nẩy lộc

   

  Từng lớp người đi vào lớp học

  Áo thiền sinh, khói mọc màu nhang

  Thầy tôi với chiếc áo vàng

  Khai phóng những mảnh đất hoang rừng già

   

  Có những lúc nghe Thầy kể chuyện

  Chuyện “Lao Lung”, chuyện “Hổ Nhớ Rừng “

  Chuyện “NHẬP THẤT” ở trong rừng

  Con nghe mà thấy “rưng rung” trong lòng !

   

  Nghe Thầy kể, lúc Thầy “NGỘ” Đạo

  Con cũng liền Ngộ một bài thơ :

  “LAO LUNG NGỘ ĐẠO”, ai ngờ !

  Thành kính dâng Thầy bài thơ NGỘ ĐẠO

   

  Không Lạc & Thuần Trí Tịnh
  _______________________________

   

   

  LAO LUNG NGỘ ĐẠO

   

   Thầy hành “BIẾT VỌNG KHÔNG THEO”

  Khiến thân cát bụi bèo nhèo, mà kinh !

  Cô đơn từng bước đăng trình

  Bao giờ đến chốn? Một mình một thân !

   

  Lòng con xúc cảm vô ngần

  Tấm gương kiên nhẫn, vạn lần, ai hơn ?

  Bao quanh, sâu bọ, rắn trườn

  Cọp beo, ma quỷ lượn vòng, bủa vây.

   

  Duyên lành, ĐỐN NGỘ từ đây

  Giữ Tâm thiền định, tròn đầy TÁNH KHÔNG

  Diệu kỳ thay ! một chữ KHÔNG

  Vung tay quét sạch, thù trong, giặc ngoài.

   

  Lòng từ, Thầy chẳng thấy ai

  Là Thù hay Giặc trong, ngoài hôm nay.

  Nhẹ nhàng như áng mây bay

  TÁNH KHÔNG tự tại, tháng ngày TRIỆT THÔNG.

   

  Dù thân cõi tạm, chim lồng

  Nhưng tâm thức sáng, ngoài vòng nhân duyên.

  Pháp môn  ĐỐN NGỘ thừa truyền

  Chúng sinh được sống bình yên ở đời...

   

  Thầy Cảm hứng, xuất khẩu câu thơ

   sau khi Ngộ Đạo trong “Thất Bất dĩ” :

   

  Ta đã hết rồi chuyện thế gian

  Tâm ta thanh thản như mây ngàn

  Còn chi đâu nữa mà đem nói

  Ý bặt, lời không, óc rỗng rang !

   

  “Mười bốn năm sau”, Thầy ra Thất

  Đại nhân duyên, bước khỏi quê nhà

  Thầy đi đến xứ CỜ HOA

  Bước chân khắp chốn, truyền bá TÁNH KHÔNG.

   

  Nối những chiếc cầu vòng Thầy bước

  Đoàn thiền sinh lũ lượt theo sau

  Có người phủi tóc thật mau

  Phủi Tâm thật trọn, theo sau Thầy mình.

   

   Không Lạc & Thuần Trí Tịnh
  _______________________________


   THẦY MÌNH

  audio-icon_thumbnail

   Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

  (CLICK vào icon tam giác để nghe)

   

   

   

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,201