HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD0122 Thơ Không Lạc & Thuần Trí Tịnh: VỌNG BÁI - Diệu Như diễn ngâm

  Saturday, January 16, 20216:50 PM(View: 138)

  VỌNG BÁI

  DD0122 Thơ Không Lạc & Thuần Trí Tịnh VỌNG BÁI 

  Đê đầu vọng bái Ân

  Tử Sinh chia cách kể từ hôm nay

  Ơn Thầy mang nặng đôi vai

  Luôn luôn nhớ mãi, ngày ngày chẳng quên !”

  Thầy ơi ! chúng con buồn tênh

  Nhưng mà luôn luôn không quên lời Thầy

  Nhớ Thầy ! chúng con ngày ngày

  Thực hành KHÔNG NÓI  tròn đầy trong tâm

  Thương Thầy ! chúng con âm thầm

  Thiền trong bốn tướng : Ngồi, Nằm, Đứng, Đi.

   Kính bút

  Đệ tử

  Không Lạc và Thuần Trí Tịnh

  ______________________________________________________
   
  VỌNG BÁI

  audio-icon_thumbnail
  Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện
  (CLICK vào icon tam giác để nghe)

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,227