HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD074 AUDIO: VƯỢT THOÁT Nhạc & Lời : DIỆU NHƯ - Hoà âm- Guitar: QUỐC THU, Tiếng hát DIỆU NHƯ,

Tuesday, November 10, 20202:09 PM(View: 1045)

VƯỢT THOÁT

DD074 VƯỢT THOÁT 
Như những cánh chim bay về cội nguồn

Khắp mọi miền mừng rỡ đón mùa Xuân
Bấy lâu nay tha phương làm cùng tử
vô minh che lấp hết lối về
 
Lòng từ mẫn đấng cha lành nhắc nhở
Đuốc chơn thiền, chuyển hóa nỗi oan khiên
 
Bao nghiệp chướng thảy đều rơi rụng
Ngọc báu trân châu hiển hiện phơi bày
 
Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế
Gaté gaté paragaté parasamgaté Bodhi svaha
Vượt thoát, vượt thoát cõi luân hồi
Ngay tại bây giờ và ở đây
 
Như những cánh chim bay về cội nguồn
Khắp mọi miền mừng rỡ đón mùa Xuân
Tiếng chim ca reo vang lừng khắp chốn
Lòng hân hoan tỉnh thức biết lối về
 
pháp lữ lòng thường luôn chánh niệm
Khuyến tấn cùng nhau, vượt sóng qua bờ
Thuyền Bát Nhã vững tay chèo lái
Nào xá chi bão tố ba đào
 
Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế
Gaté gaté paragaté parasamgaté Bodhi svaha
Vượt thoát, vượt thoát cõi luân hồi
Ngay tại bây giờ và ở đây

Diệu Như
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
121,496