HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD071 Thơ Không Lạc: THƯ GIÃN LƯỠI - QUAY VỀ

Sunday, November 8, 20208:19 AM(View: 1011)

THƯ GIÃN LƯỠI

DD071 Thu Gian Luoi 

Tôi ơi ! cái lưỡi không xương

Trăm đường “lắc léo”, đã tường tận chưa ?

Trong cơ thể ta, xin thưa :

Môi, Răng, Lưỡi, Họng, đều đưa ra lời !

 

Cùng dây Thanh Âm tuyệt vời

Tạo quán tính NÓI, tặng đời thế gian

Bây giờ làm sao cản ngăn ?

Hãy “ Thư Giãn Lưỡi ”, giảm dần âm thanh.

 

Lưỡi ơi! hãy thư giãn nhanh

Để cho nước bọt xuất sanh thật nhiều

Nước bọt đúng thật là liều

Là liều Linh Dược, chính liều thuốc Tiên

 

Thư giãn lưỡi, tác động liền

Vào Đối Giao Cảm, Chất liền tiết ra

Huyết áp cùng mỡ, đường hạ

Khiến thân máu thịt điều hòa Thân Tâm

 

Người ơi ! trong cõi trăm năm

Thân ta như chiếc thuyền nằm trên sông

Thuyền phải chắc chắn, cứng , còng

Vượt sóng, lướt gió mới mong qua bờ

 

Người ơi ! đừng có chần chờ

Thực hành sẽ được bất ngờ: khỏe thân

Thân này hãy cố quí trân

Giữ gìn kỹ lưỡng, vạn lần đừng ngơi.

 

                                           Không Lạc

+++++++++++++ QUAY VỀ

 

Mấy mươi năm, vui đời quên đạo

Mấy mươi năm, nghiệp tạo chất chồng

Cõi vô thường, sắc sắc không không

Chẳng biết, nên bềnh bồng bể khổ

 

Ngày Mẹ mất, lòng ta trực ngộ

Thấy cõi đời, là hố khổ đau

Có rồi không, như giấc chiêm bao

Như mây khói, khác nào hư ảnh

 

Quỳ lễ Mẹ, ta nghe sao quạnh !

Nghe câu kinh, đảnh lễ Phật Trời

Chợt hiểu rằng, bể khổ là nơi

Cõi trần thế, bến mê hư ảo

 

Tỉnh cơn mê, quay về với đạo

Mấy mươi năm, lạc đạo cư trần

Công phu khuya, mỗi buổi quý trân

Cùng hiền nội, nương vào cõi Phật.

 

                                                   Không Lạc

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
121,488