HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD061 Dương Ngọc Nữ: Ánh Đạo Vàng

  Saturday, October 24, 20202:36 PM(View: 218)

  ÁNH ĐẠO VÀNG

  blank

    

  Nhớ thuở nhỏ theo Mẹ đi lễ Phật
  Khuôn viên chùa an tịch nên thơ
  Giọng Thầy kể bao lời chân thật
   
  Chuyện hoàng cung nhớ mãi đến bây giờ ...
   
  Xa nặc (*):
  - " Trời tối nhân gian mờ mịt quá
  Giờ này Thái tử định đi đâu ? "

  Thái tử Sĩ Đạt Ta
   :
  - " Chính đời mờ mịt nên ta phải
  Đi để tìm ra ánh nhiệm mầu "

  Xa nặc (ngăn cản):
  - " Ngày mai sẽ có bao người khóc
  Ly biệt, nhớ Ngài, rất khổ đau "

  blank
  Thái tử Sĩ Đạt ta (cương quyết):
  - " Ta sẽ trở về khi thấy Đạo
  Giải thoát nhân gian khỏi thảm sầu "

  Xa nặc (xúc động)
  :
  Trăng gần lặn xuống bên đồi núi
  Vó ngựa qua bao quãng núi rừng
  Kiền Trắc (*) phi nhanh như tuấn mã
  Nhớ Ngài, sao nước mắt rưng rưng ...
                    
  blank
  Ơn Ngài soi sáng đời u tối
  Bừng nở trong Tâm đóa nhiệm mầu
  Ơn Ngài khai mở đường chỉ lối
  Ghi tạc lòng con thật thâm sâu
   
  Ơn Cô dạy con rời bể khổ
  Chỉ dẫn chúng con xa bến mù
  Nguyện cầu Chư Phật đồng gia hộ
  Đàn con Phật tử sáng đường tu

   

  Dương Ngọc Nữ

  (Đạo tràng Montreal)

  (Cảm tác sau bài giảng " Quá trình

  tu chứng và thành đạo của Đức Phật")

  ( Xa nặc: người hầu cận của Thái tử

  Kiền Trắc: con ngựa chiến của Thái tử)

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,255,984