HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD057: Thơ Thuần Trí Tịnh : VỀ ĐÂU ?

Sunday, October 18, 20205:56 PM(View: 738)
VỀ ĐÂU ?
DD057 Ve dau
 
Về đâu? Hỏi sẽ về đâu?
Mênh mông bát ngát lặng yên
Bao la cao vút một màu xanh xanh
Ngồi trên bãi cát nhìn quanh
Chân trời góc biển biết đâu là nhà
Thân như cảnh đã chiều tà.
Làm sao biết được đường về chốn xưa
Tâm yên, cảnh lặng như tờ
Bỗng như tan biến về cùng hư không
Cây nghiêng theo hướng thiện duyên
Khi khô, chết ngã theo chiều đã nghiêng
Ngồi bên vách đá nhìn lên
Mênh mông bát ngát đâu đâu cũng nhà
Thân theo tuổi xuống đồi già
Bây giờ biết được đường về chốn xưa
Tâm yên như mặt nước hồ
Thong dong từng bước về cùng hư không.
 
                                Thuần Trí Tịnh
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172