HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD049 AUDIO: TẠ ƠN THẦY Nhạc & Lời : DIỆU NHƯ - Guitar: QUỐC THU, tiếng hát: DIỆU NHƯ

Saturday, October 10, 20203:33 PM(View: 944)


TẠ ƠN THẦY
DD049 TaOnThay
Thầy đã về nơi đây

Tỏa ánh sáng tràn đầy

Quét đi bao tăm tối

Từ muôn kiếp bủa vây

Thầy thắp lên ngọn đuốc

Ngọn đuốc của Chơn Thiền

Từ BiTrí Tuệ

Qua ta thà Chân Như

Tình Thầy thật bao dung

Như suối chảy ngụt ngàn

Chúng con nguyện tinh tấn

Theo dấu bước chân người

Đuốc chơn thiền Bát Nhã

Soi sáng khắp trần gian

Cho muôn loài bớt khổ

Bây giờ và ở đây

Tạ ơn Thầy không quên

Truyền  Phật Pháp nhiệm mầu

Dẫu trong cõi ta bà

Nhưng tâm thật bình yên

Tâm Ta thà là đây

Tâm không trong tâm không

Bi Huệ đồng phát sanh

Vượt thoát khỏi Luân Hồi

Diệu Như


 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172