HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD043 AUDIO: BUÔNG - Nhạc & Lới : HẠNH PHỔ (SAO MAI) Với tiếng hát GIÁNG HÀ - Guitar: HƯNG HUỲNH

Friday, September 25, 20201:45 PM(View: 1456)

BUÔNG


DD043 Buong
CHÂN NHƯ là cái chi chi?

Ra công nắm bắt tức thì đảo điên!

Chìm trong chữ nghĩa càng phiền

Sở tri chướng ngại triền miên xa NGUỒN!

 

Tìm hoài không thấy ­­đành BUÔNG!

TUỲ DUYÊN NHƯ VẬY sống nương theo dòng ...

Chẳng còn thắc mắc nhọc công,

Không chứng, chẳng đắc, không mong, chẳng cầu ...

 

Thóat nhiên... VẠN PHÁP nhiệm màu...!

CHÂN THẬT NHƯ VẬY tìm cầu đâu xa,

Tất cả chỉ tại caí Ta

Vô minh cứ ngỡ Vọng Tâm là mình!!!

 

Trở về cái BIẾT TỊNH, MINH

BUÔNG, không dính mắc chấp Người chấp Ta.

Rong chơi trong cõi TA BÀ

CHÂN NHƯ nào có xa ta bao giờ ..........

 

Chuông chùa vang vọng âm ba

BUÔNG... BUÔNG... BUÔNG.....

                                                                          Hạnh Phổ

                                                                        Đinh Dậu 2017


Buong BanNhacICON Nghe NhacSmall
 BUÔNG
Nhạc & Lời : HẠNH PHỔ (SAO MAI)
Với tiếng hát: GIÁNG HÀ Guitar: HƯNG HUỲNH
Đạo tràng Houston Thực hiện

Buông with  frame

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172