HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD038 VIDEO: ĐI TÌM - Thơ Thuần Trí Tịnh - Phổ nhạc Không Chánh Trí - VIDEO Clip & Trình bày: Yên Ly

Friday, September 18, 20208:18 PM(View: 973)

ĐI TÌM

THUẦN TRÍ TỊNH 

https://www.youtube.com/watch?v=3vu6cgRZ3uM&t=48s


Di Tim for WEB

 

Bao năm  tôi đã đi tìm

Tìm ngón tay chỉ hướng nào có Trăng

Lòng thành đạt được ước nguyền

Tôi gặp được Người trong chuyến hành hương

 

Sáng ngời phong thái từ bi

An nhiên tự tại một vì Thiền Sư

Niềm vui không nói nên lời

Như chim lạc đàn thấy lại tổ xưa

 

Như kẻ không nhà gặp mái tình thương

Theo Thầy từ đó đến nay

Pháp Phật thực hành, Luận Tổ dụng công

Phương thức Thầy dạy ghi vào trong tâm.

 

Cái Biết Không Lời, nền tảng Tánh Không

Thầy như ngọn đuốc đêm đen

Thầy là ánh sáng hải đăng

Tựa ngón tay chỉ mặt trăng để con tìm hướng tự đi,

Ơn Thầy khó thể đáp dền.

 

_________________________________________________
ĐI TÌM 
Thơ: Thuần Trí Tịnh - Phổ nhạc: Không Chánh Trí - Video Clip & Trình bày: Yên LyReader's Comment
Sunday, September 27, 202010:48 PM
Guest
Như Tâm rất Tâm đắt bài nhạc "Đi Tìm".
Cô Yên Ly hát rất hay... bài nhạc rất có ý nghĩa.🙏
❤️
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172