HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD026- Thơ Không Lạc: Đố Ai - Tiếng Thu Không

  Thursday, August 27, 20208:06 AM(View: 370)
  ĐỐ AI
  DD026 Đố Ai
  Đố ai biết được trời xa đất
  Bao dặm đường mưa lất phất rơi
  Nắng đi từ mặt trời thăm thẳm
  Ai biết trời cao mấy dặm đời ?

   

  Vũ trụ vô hạn, hay hữu hạn ?
  Càn khôn vận chuyễn, lực nào quay ?
  Sao trời lấp lánh đêm, ngày nghỉ
  Đố ai đếm được cho đủ đầy.

   

  Đêm ngày thay đổi, đua nhau đến
  Năm tháng lênh đênh, ai chuyễn mùa
  Thử hỏi : tử sinh ai biết được
  Đời người dài ngắn, mấy ai hay !

   

  Địa cầu ta ở, bao nhiêu tuổi
  Ai đã tạo nên từ buổi nào
  Tại sao trụ giữa bầu không khí
  Không nơi nương tựa, mà chẳng rơi !

   

  Đố ai biết, chết già mấy tuổi
  Trước khi sanh, ta lủi chốn nào !

  Không Lạc


  TIẾNG THU KHÔNG

  blank

  Chiều hôm vọng tiếng thu không

  Hồi chuông thức tỉnh, giữa lòng thế gian

  Chuông ngân, âm hưởng bạt ngàn

  Như từ cõi tịnh thênh thang vọng về

   

  Gọi người lữ khách bên lề

  Đường đời vạn nẻo, tứ bề khổ giăng

  Gọi người đã có cội căn

  Gọi người còn mãi lăng xăng chợ đời

   

  Gọi người đang giữa biễn khơi

  Còn đang bơi lội, chơi vơi giữa dòng

  Hồi chuông cảnh tỉnh thu không

  Thương đời nên đã gọi lòng thế gian

   

  Nghe chuông, lòng bỗng mang mang

  Thương người còn mãi rộn ràng ngựa xe

  Nguyện cầu chư Phật chở che

  Cứu người khỏi bức màn the cuộc đời.

  Không Lạc

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,256,015