HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD026- Thơ Không Lạc: Đố Ai - Tiếng Thu Không

Thursday, August 27, 20208:06 AM(View: 939)
ĐỐ AI
DD026 Đố Ai
Đố ai biết được trời xa đất
Bao dặm đường mưa lất phất rơi
Nắng đi từ mặt trời thăm thẳm
Ai biết trời cao mấy dặm đời ?

 

Vũ trụ vô hạn, hay hữu hạn ?
Càn khôn vận chuyễn, lực nào quay ?
Sao trời lấp lánh đêm, ngày nghỉ
Đố ai đếm được cho đủ đầy.

 

Đêm ngày thay đổi, đua nhau đến
Năm tháng lênh đênh, ai chuyễn mùa
Thử hỏi : tử sinh ai biết được
Đời người dài ngắn, mấy ai hay !

 

Địa cầu ta ở, bao nhiêu tuổi
Ai đã tạo nên từ buổi nào
Tại sao trụ giữa bầu không khí
Không nơi nương tựa, mà chẳng rơi !

 

Đố ai biết, chết già mấy tuổi
Trước khi sanh, ta lủi chốn nào !

Không Lạc


TIẾNG THU KHÔNG

blank

Chiều hôm vọng tiếng thu không

Hồi chuông thức tỉnh, giữa lòng thế gian

Chuông ngân, âm hưởng bạt ngàn

Như từ cõi tịnh thênh thang vọng về

 

Gọi người lữ khách bên lề

Đường đời vạn nẻo, tứ bề khổ giăng

Gọi người đã có cội căn

Gọi người còn mãi lăng xăng chợ đời

 

Gọi người đang giữa biễn khơi

Còn đang bơi lội, chơi vơi giữa dòng

Hồi chuông cảnh tỉnh thu không

Thương đời nên đã gọi lòng thế gian

 

Nghe chuông, lòng bỗng mang mang

Thương người còn mãi rộn ràng ngựa xe

Nguyện cầu chư Phật chở che

Cứu người khỏi bức màn the cuộc đời.

Không Lạc

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,397