HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD025 Nhạc KHÔNG GIÁC &TÂM NHƯ: NGỒI THIỀN -AUDIO Ban Hợp Ca DT Houston trình bày

  Wednesday, August 26, 20203:12 PM(View: 531)

   

  NGỒI THIỀN
  DD24 NgoiThien
   

  Ngồi thiền như ngồi chơi

  Trong tâm chẳng mong cầu

  Trong đầu không tiếng nói

  Chỉ còn niệm biết thôi

   

  Ngồi thiền như ngồi chơi

  Lăng xăng dứt sạch rồi

  Não phiền thôi quấy rối

  Mặt mày thêm sáng tươi

   

  Bạn ơi! Hãy vào đây ngồi chơi

  Không tập trung cố gắng

  Không tưởng tượng xa vời

  Không mông lung tự kỷ

  Không khen mình chê người.

   

  Ngồi thiền như ngồi chơi

  Cứ như thế qua ngày

  Như người đang đun nước

  Đun hoài nước phải sôi

   
   KHÔNG GIÁC & TÂM NHƯ
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,236,011