HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD022- Như Chiếu: Tăng Bảo

Monday, August 17, 20207:54 PM(View: 1358)

TĂNG BẢO

 

blank

 

 

“Tam Bảo” là một danh từ thường được nhắc đến trong đạo Phật. “Tam” là ba, “Bảo” là quý báu. Tam Bảo được hiểu là ba ngôi quý báu: Phật bảo, Pháp bảoTăng bảo.

 

Tại sao Chư Tăng là một trong ba ngôi báu? 

 

Những người rời bỏ đời sống gia đình để dành trọn cuộc đời thực hành theo giáo pháp của đức Phật, hướng đến sự giải thoát, sự giác ngộ, được gọi là chư tăng. Trong sự tu tập của tự mình, chư tăng còn nêu gương sáng về việc làm đúng theo lời Phật dạy và truyền dạy những điều đó cho nhiều người khác. Vì các Ngài là người thay mặt cho chư Phật, có nhiệm vụ hướng dẫn chúng sanh thoát khỏi mê lầm, tu hành để giác ngộ. Vì vậy, các ngài được tôn xưng là “ngôi báu thứ ba”, hay là Tăng bảo.

 

Chư tăng là những người xuất gia tu hành với chí nguyện “Trên cầu thành Phật, dưới nguyện độ chúng sinh”. Chư tăng cao quý bởi vì các lý do sau:

 

blank

 

- Chư tăng bỏ được những thứ mà người thế gian thương nhớ muốn gần gũi: họ phải cắt ái ly gia, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em. Ai đã có gia đình thì phải bỏ vợ/ chồng, bỏ con cái, thì mới đi xuất gia được. 

 

- Chư tăng bỏ được những thứ mà người thế gian ham thích muốn gom vào: bỏ nhà cửa, tài sản, bỏ công danh, sự nghiệp ở đời. 

 

- Chư tăng bỏ được những thứ mà người thế gian chăm chút: diện mạo này, mái tóc này, quần là áo lược này.

 

blank

 

- Chư tăng nhẫn nhịn được những điều mà người thế gian khó nhẫn nhịn: ai nói ta một lời nặng nhe, ta phải nói lại hai lời mới hả dạ. Người biết chút đỉnh Phật pháp thì ngoài mặt tuy nhịn, nhưng trong tâm vẫn thầm rủa xả. Người xuất gia là người trên con đường thực hành để có được "Tâm như đất".

 

- Chư tăng làm được những điều mà người thế gian rất khó làm: khi vào chùa, người xuất gia phải thức khuya, dậy sớm, ăn cơm chay tương chao, vừa đủ no, rồi phải tụng kinh, học kệ, thực hành giới luật.

 

- Chư tăng thọ nhiều giới luật mà người thế gian chưa thọ và giữ được: Phật tử tại gia thì chỉ giữ 5 giới. Nhưng khi đi xuất gia mà làm Sa di là phải thọ 10 giới. Rồi đến Tỳ-kheo phải thọ 250 giới, Tỳ-kheo Ni phải thọ 348 giới. Và người xuất gia phải giữ gìn giới luật hết sức nghiêm túc”.

 

Chỉ điểm qua những điều trên, chúng ta cũng thấy rằng chư tăng là những người đáng kính phục, vì họ làm được rất nhiều điều mà chúng ta không làm được.

 

Chính nhờ các chư tăng tiếp nối, truyền thừasoi sáng đạo lý nhiệm màu của Đức Phậtchúng ta mới có cơ hội biết đến giáo lý để thực hành

 

 blank

 

Chúng ta cần phải đặt niềm tin nơi Chánh Tăng và kính trọng Tăng đoàn, xem họ là tấm gương mẫu mực để chúng ta noi theo. Có như thế mới giúp ta tu tập đúng đắn để chuyển hóa nghiệp. Cụ thể:

 

- Ta có thể chia sẻ với các tăng ni những thắc mắc về giáo pháp, những trở ngại trong việc thực hành, những việc trọng đại trong cuộc sống, nhằm xin lời tư vấn giúp ta sáng suốt hơn trong cuộc đờitiến bộ trên con đường tâm linh 

 

- Ta cần phải cung kính cúng dường các chư tăng, vì như Đức Phật đã dạy "Chánh Tăng là ruộng phước điền để chúng sanh có duyên gieo trồng phước đức với Tam bảo, góp phần hộ trì Tam bảo, giúp chư tăngđiều kiện tu học, làm Phật sự".

 

Nếu một vị Tăng không giữ giới thì ta có phải kính trọng hay không?

 

Tăng Bảo là danh từ để chỉ TẬP THỂ tất cả những thánh tăngphàm tăng, chứ không phải ám chỉ các vị tăng riêng lẽ, cho dù đó là các vị thánh tăng. Có nghĩa rằng người Phật tử không bắt buộc phải đặt niềm tin và sự kính ngưỡng của mình đối với những vị tăng mà mình nghĩ là không xứng đáng nhận lãnh những điều đó. Trong khi đối với Tăng Bảo thì Đức Phật dạy người Phật tử phải kính trọng, tin tưởngcúng dường, bởi vì nếu khôngTăng Bảo thì Phật giáo sẽ không thể được duy trì và phát triển theo thời gian.

 

 

blank

 

Đức Phật dạy các vị xuất gia phải giữ giới, phải tu hành đúng chánh pháp. v.v. không chỉ vì lợi ích cho đường tu của bản thân mình mà còn vì lợi ích cho những người cư sĩ tu tại gia. Tại sao lợi ích cho những người tu tại gia? 

 

Đó là vì, Đức Phật dạy, khi được thân cận gần gũi một vị xuất gia tu hànhđạo hạnh (giữ giới, tinh tấn hành thiền, từ bi, kham nhẫn. v.v.) thì người cư sĩ, nếu chưa có đạo tâm, đạo tâm sẽ được sinh khởi; nếu đã sẵn có đạo tâm, đạo tâm sẽ được tăng trưởng

 

Còn nếu thân cận, gần gũi một vị xuất gia không có những đạo hạnh nói trên thì có thể điều đó sẽ có những tác động ngược lại trên người cư sĩTuy nhiên, hàng Phật tử chúng ta cũng đừng quên một điều, đó là: một vị phàm tăng, vì còn là phàm, nên còn chưa được hoàn hảo, còn phạm lầm lỗi. Và rằng, các vị thánh tăng thì cũng từ phàm tăng mà ra cả, nghĩa là đã phải dày công tu tập mới trở nên hoàn hảo được.

 

Là người Phật tử, chúng ta tuyệt đối không nên thị phi, nhận xét, bêu rếu, khinh thường, phỉ báng các vị tăng, cho dù vị này tu như thế nào, làm gì đi nữa, thì đó là nghiệp của họ. Còn chúng ta mà làm những việc trên, chính là tự tạo khẩu nghiệp nặng nề.

 

blank

 

Đức Phật dạy rằng "Nghiệp ai nấy mang. Luật Nhân quả không bao giờ sai chạy", thì hãy để cho mọi sự tự vận hành. Cuộc đời này ngắn lắm, ta phải cố gắng tu mau kẻo trễ. Đừng bận tâm quá nhiều về những gì ngoài sự kiểm soát của mình.

 

Một vị Tăng/Ni được thỉnh mời đến giảng pháp tại một ngôi chùa. Vị trụ trì chùa này từng có tai tiếng không tốt. Thế tôi có nên đến chùa nghe pháp hay không?

 

Chúng ta tu tập là tu cho chính chúng ta, chứ không phải tu vì một ai khác. Vì thế, nếu hiểu rằng nghe giảng pháp là 1 trong 10 điều (thập thiện) Đức Phật dạy người cư sĩ cần phải làm thì chúng ta cần cố gắng làm. Chúng ta đến chùa, đến thiền viện là để nghe các tăng ni giảng pháp, chứ không vì thích hay không thích một cá nhân nào riêng lẻ. 

 

Nghe giảng pháp là một nhu cầu của người Phật tử, vì thế cho nên ở đâu có Tăng Ni giảng thì chúng ta tìm đến để nghe, chứ không phải vì không kính trọng người đứng ra tổ chức (ví dụ thầy trụ trì chùa) buổi giảng phápchúng ta từ chối không đến nghe. Vị thầy trụ trì đó tu không đúng là việc của thầy chứ không phải việc của chúng ta.

 

blank

 

Việc của chúng tacố gắng nghe và thực hành Chánh pháp. Gặp và được nghe pháp từ một vị Chánh tăng là một duyên lành và là điều hết sức khó, vì thế nếu chỉ vì lý do trên (không kính trọng vị trụ trì chùa) mà ta không đi nghe pháp, thì là một thiệt thòi cho ta mà thôi.

 

Người con Phật, đã quy y Tam bảo, cần phải hiểu rõ ý nghĩa của ba ngôi thiêng liêngquý báu này. Để từ đó, ta biết phải làm gì, tu tập như thế nào để thăng tiến trên con đường tâm linh. Cụ thể, chúng ta cần phải:

 

blank

 

 

- Có niềm tin sâu sắc với Đức Phật, với Chánh pháp và với Chúng tăng

 

- Thực hành đúng những gì Đức Phật, Chánh Pháp và Chánh tăng dạy chúng ta

 

blank

 

- Thực hành Chánh niệm để Sống với cái Biết "Bây giờ và Ở đây" thì khi tiếp xúc với đối tượng, ta sẽ không còn tâm phân biệt, không còn dính mắc, không còn khởi niệm tốt/xấu, đúng/sai, thánh/phàm, mà chỉ còn một dòng Biết không lời vững chắc

 

- Tích cực nghe pháp khi có duyên lành gặp được các Chánh Tăng/ Ni.

 

- Tin sâu vào Nhân quả và hãy để luật Nhân quả tự vận hành

 

blank

 

Thân người khó được. Phật pháp khó nghe. Chánh tăng khó gặp.

 

Vì thế đừng nên uổng phí kiếp người này.

 

Hãy sống và tu tập cho chính bản thân mình!

 

Như Chiếu

 

(Đúc kết Thảo luận Đạo tràng Montreal)

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Tuesday, May 23, 20232:09 PM(View: 238)
Kỹ thuật Không Nói trở thành một công thức thực nghiệm vì dựa vào kết quả tự chứng của Thầy Thiền chủ, của Tăng Ni và các Thiền sinh. Tác dụng tối hậu của Ba-la-mật là “phương tiện chuyên chở người qua biển sinh tử đến Niết bàn, đạt được giải thoát tối hậu”. Như vậy, nếu khéo léo thực hành các Ba-la-mật qua Kỹ thuật Không Nói, người tu có khả năng đến bờ bên kia ngay trong một kiếp hay nhiều kiếp.
Tuesday, May 23, 20239:30 AM(View: 104)
Cám ơn những bó hoa xinh đẹp đã trao tặng đến các em như là một món quà tinh thần. Nhờ có Vô Thường mà các bông hoa có thể hồi sinh, đem lại những đoá hoa đầy hương thơm đầy màu sắc ấy ngõ hầu làm đẹp cho đời cho dù trước đó nó đã phải chịu đựng những tháng ngày lạnh lẽo của mùa đông.
Sunday, May 21, 20238:57 PM(View: 82)
Không đâu linh hiển bằng đây: Bên trong não bộ, thân này của ta. Đó là tấm thân ta-bà. Cũng là cát bụi, cũng là thịt xương!
Tuesday, May 16, 20234:30 PM(View: 91)
Hãy nhìn thẳng vào bức tranh tôi, Chân ngã! Tự thấy chân dung... đó mới chính là Chân. Thực hành mà không có tôi hành... mới là hành Thực. Cái nhìn thấy người vẽ tranh là Thực. Chân ngã vốn Thực và Chân, chẵng cần tin.
Monday, May 15, 20238:43 AM(View: 128)
Thân cát bụi trở về cát bụi. Hết duyên rồi, tàn rụi còn chi. Nội Tạng ! xin hãy hiến đi! Cứu người sống lại, còn chi thân mình!
Thursday, May 11, 202312:09 AM(View: 284)
Cầu cho tất cả chúng sanh. Sống đời an lạc, bạn lành đồng tu. Thân tâm thoát khỏi ngục tù. Chánh pháp Phật dạy ngàn thu vững bền.
Saturday, May 6, 20237:19 PM(View: 217)
Diệu kỳ cái thú Độc Cư. Trầm trong cõi tịnh, như như, bình bình. Một mình, một cõi, nín thinh. Nín thinh đến lúc lộ hình Tâm Đăng...
Wednesday, May 3, 202310:43 AM(View: 153)
Khởi tâm thiện bố thí một phần cơ thể trong khi mình đang còn sống và nhắc lại tâm thiện lành này trong lúc lâm chung là cận tử nghiệp thiện, thúc đẩy việc tái sinh vào các cỏi phước báu ở đời sau.
Monday, May 1, 20238:11 AM(View: 146)
Bơ vơ như những nhánh cây. Mùa thu lá chết, rơi ngay, lìa cành. Nhánh cây trơ trọi một mình. Vẽ nên cảnh một bức hình bơ vơ !
Sunday, April 30, 20239:34 PM(View: 106)
Già ơi! Già hởi già ơi! Sống vui cho trọn tuổi đời đáng yêu. Già ơi! Xin chào mi! Già ơi! Xin chào mi! Già ơi! Xin chào mi!
Monday, April 24, 20236:24 PM(View: 222)
Dẫu rằng vọng tưởng thấp cao Chân tâm tĩnh lặng trước sau "như là" Thấy đời trọn vẹn "như là" Không thêm, không bớt mới là tu tâm
Tuesday, April 18, 202311:29 AM(View: 301)
VÔ THƯỜNG chợt đến ai biết được. Hôm qua cười nói nay liệt tê. Duyên nghiệp đeo mang giàu nghèo KHỔ. Chấp NGÃ muôn đời vẫn cứ mê.
Sunday, April 16, 20231:29 PM(View: 167)
Tôi đang hưởng thú cô đơn. Giữa phố thị, mà như sơn cước miền. Đó là cô đơn Tâm Thiền. Chính tôi tự tạo một miền cô đơn!
Sunday, April 16, 20231:24 PM(View: 119)
Trường Sơn là dảy núi thiêng. Quanh năm, suốt tháng mây viền đầu non. Suối tuông róc rách reo dòn. Ào ào thác đổ, soi mòn rêu xanh.
Sunday, April 16, 202312:08 PM(View: 209)
Đừng tìm hạnh phúc trong vật chất. Đừng tìm hạnh phúc nơi người thương. Vì mình sẽ mất trong một thoáng. Ta quay về nương tựa trong Ta.
Sunday, April 9, 20235:05 PM(View: 190)
Cuộc đời tựa áng mây trôi. Buồn thương chi lắm man man ưu sầu. Thôi thì đất rộng trời cao. Thong dong tự tại an vui tháng ngày!
Sunday, April 9, 20232:42 PM(View: 183)
Tích rằng : Mua lại bao nhiêu ? Kỳ Đà Thái Tử nói điều giỡn chơi ! Đem vàng trải hết khắp nơi Ta sẽ bán lại tức thời một khi Ngài Cấp Cô Độc tức thì Đem vàng trải khắp, một ly không chừa.
Sunday, April 2, 20237:31 AM(View: 184)
Đố ai thấy được thằng TÔI. Trong Tâm ta đó, nó ngồi ở đâu? Thằng TÔI có không: sắc, màu? Có hình, có dáng, có cao, có lùn?
Wednesday, March 29, 20239:36 AM(View: 300)
Một lần đã đứng vững trước cái chết, tôi cám ơn Thiền Tánh Không đã giúp cho tôi vượt qua cái tâm sợ hãi, xin tri ân Thầy Thiền chủ đã tìm ra phương pháp tu tập thực hành rất cụ thể, tri ân Ni sư Triệt Như đã mang pháp đến cho chúng con, cũng cám ơn cô Như Chiếu rất nhiệt tình với cả nhóm và cám ơn các anh chị trong đạo tràng luôn gắn bó với tôi. Điều cuối cùng tôi xin nói là "Mỗi người chúng ta cần phải cố gắng tu tập ngay, trước khi quá muộn".
Sunday, March 26, 20237:17 PM(View: 249)
Dù có đi đâu Thầy vẫn bên con. Lúc đang ngồi Thiền con ở bên Thầy. Tỉnh Thức con đem vào cuộc sống. Thực hành theo mỗi bước chân đi.
Sunday, March 26, 20237:04 PM(View: 306)
Quán mở cửa sớm tinh sương. Nhà sư hành cước lỡ đường vào ăn. Bà già chủ quán hỏi rằng: Ba thời tâm điểm, Thầy ăn thời nào?
Wednesday, March 22, 20233:22 PM(View: 286)
Đây Kỳ Viên tịnh xá. Là Vườn ngài cấp cô độc. Nắng trời cao đẹp quá. Cúng dường chư Phật và chư tăng.
Sunday, March 19, 202312:41 PM(View: 355)
Lão mang “TÁM TÁM” trên lưng. Xin cho Lão được “tự mừng tuổi “ nghe. Lão hứa, Lão sẽ nín khe. Chỉ đọc nho nhỏ cho nghe bài này.
Sunday, March 12, 202311:52 AM(View: 362)
Sớm nào tôi cũng Điểm Tâm. Một viên Tĩnh Tọa, ướp sâm Không lời. Thêm sâm Không Ý, tuyệt vời. Giúp cho Não Bộ một trời tịnh yên.
Saturday, March 11, 20238:15 PM(View: 277)
Dã tràng em ơi, mơ gì trên biển? Trong cát vàng xây hạnh phúc bình yên. Em đâu biết sóng rì rào, êm dịu. Vẫn cuốn trôi đi hạnh phúc tròn đầy.
Wednesday, March 8, 20239:21 PM(View: 422)
Thì ra là vậy, nếu tôi không cười, cái tiếng cười quen thuộc của đứa con gái vốn đã “ghi vào” vùng nhận thức từ bao năm qua, chưa hẳn mẹ đã nhận ra tôi... Chính tiếng cười quen thuộc đó đã gợi lên hình ảnh đứa con thân yêu.
Wednesday, March 8, 202310:09 AM(View: 311)
Phật ở trong tâm của mọi người. Vẫn luôn chiếu sáng, vẫn rạng ngời. Vô minh che khuất, nên ô nhiễm. Phật đành mai một. Mãi luân hồi !
Sunday, March 5, 20239:04 PM(View: 506)
Thân cát bụi trả về cát bụi. Thần thức đi theo nghiệp trả vay. Hãy tu mau cho nghiệp bớt dầy. Ngày ra đi, lòng đầy thanh thản!
Thursday, March 2, 20231:18 PM(View: 548)
Chị Diệu Lai đã đi về cõi không có đến, không có đi, không có sanh, không có diệt, chỉ còn để lại trong tôi lòng ngưỡng mộ một người đã âm thầm đóng góp rất nhiều cho Đạo tràng và ra đi thanh thản, an lạc của một người tu Thiền.
Wednesday, March 1, 20238:13 AM(View: 215)
Nguyện cầu chiến tranh chấm dứt, trả lại thái bình ấm no, lòng người bớt tham lam, sân hận, si mê và biết sống đoàn kết, hài hòa, tương trợ, thương yêu nhau.
Sunday, February 26, 20233:46 PM(View: 204)
Men này, có chất Không Lời. Khi men đã thấm, cái “Tôi” cũng tàn. Men này là của Phật ban. Đến nay đã hơn hai ngàn rưởi năm.
Saturday, February 25, 20233:26 PM(View: 235)
Anh sẽ đưa em về xứ lạ. Em bàng hoàng chẳng biết nơi đâu. Vì nơi đây chẳng mang tên tuổi. Nhưng quả thật còn quá nhiệm mầu.
Wednesday, February 22, 202311:15 AM(View: 330)
Cho và Nhận là vòng tròn Nhân Quả. Thế gian này đâu chỉ riêng ta. Lẽ nào vay mà không có trả. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
Monday, February 20, 202310:40 PM(View: 246)
Monday, February 20, 20237:50 PM(View: 200)
Tuesday, February 14, 20232:41 PM(View: 342)
Vô Thường luôn ở bên ta, Vô Thường thắm thiết như là bạn thân. Vô Thường nhắc nhở ân cần, Sát na sinh diệt xin đừng lãng quên !
Saturday, February 11, 20233:31 PM(View: 271)
Ta thiền cùng trăng về. Bây giờ và ở đây. An trụ trong không lời, Tuyệt vời từng phút giây.
Wednesday, February 8, 202311:06 AM(View: 431)
Nay mượn lời thô thiển để diễn bày,- Như dùng que củi khô để vẽ lại cánh rừng xanh.- Chỉ là chủ quan của góc nhìn cá nhân.- Xin một lần nữa, chia sẻ cùng bạn đồng hành.
Monday, February 6, 20238:12 PM(View: 231)
Ý biết pháp trần là có chân tâm Quán tiền trán, cái biết không lời Niệm đến rồi đi, không phê bình Biết như vậy là có chân tâm
Sunday, February 5, 20236:18 PM(View: 211)
Tôi đã lầm, gieo mầm Vọng Tưởng Còn cho rằng, vui sướng Tâm này Tôi đã lầm, gieo mầm Nói Thầm Còn cho rằng, Tâm đầy phúc lạc
Wednesday, February 1, 20237:38 AM(View: 305)
Bài Kinh "Một sự dính mắc may mắn" đã giúp con biết sống trong hiện tại và nhờ đó bớt đau khổ phiền não. Con đến với lớp Căn bản này là một "May mắn hiếm có" vì đây là một cột mốc quan trọng đã giúp thay đổi cuộc đời con.
Tuesday, January 31, 20237:50 PM(View: 306)
Tôi may mắn có được 1 cuộc đời ổn định về vật chất, gia đạo hài hoà, không ba chìm bảy nổi so với những người bạn của mình, nhưng ngay từ lúc còn bé tôi đã có một cảm nhận rất mơ hồ về sự phù du cuả cuộc đời khi thấy những đám ma đi qua nhà mình, hay chứng kiến sự vui buồn, sướng khổ cuả những người chung quanh mình thay đổi nhanh như gió....
Tuesday, January 31, 20239:41 AM(View: 243)
Con xin thành kính Tạ Ơn Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt đã đem hai từ “Không Nói” đến cho các thiền sinh, trong đó có con. Con xin ghi ơn Ni sư Triệt Như đã dắt tay đưa con vào mảnh đất thiền xanh mướt
Monday, January 30, 20236:55 PM(View: 482)
PRECUNEUS và KÝ ỨC: Một nén hương kính Thầy - Minh Tuyền
Sunday, January 29, 20235:42 PM(View: 203)
Người ơi, hãy vổ tay ca Bài ca không Nhớ, bài ca Quên đời Bài ca sắc diện sáng ngời Thong dong, tự tại một trời thênh tha
Sunday, January 29, 20231:49 PM(View: 321)
Nhạc Thiền: CHI RỒI CŨNG QUA - Nhạc: Võ Tá Hân Thơ- Thích Nhất Hạnh & Thích Tánh Tuệ -Trình bày: Như Hà- Tâm Chiếu
Wednesday, January 25, 20234:50 PM(View: 247)
NHỚ là chất “Dính” vô cùng, Muốn tẩy cho hết, phải dùng thuốc QUÊN, NHỚ là loại thích lênh đênh, Lềnh đềnh trong Não, thang thênh trong đầu.,
Tuesday, January 24, 20234:37 PM(View: 308)
Và rồi, sẽ thấy tánh không Chân như ở chỗ tánh không đây mà ... Biết cái hiện tại, đang là ... Cố công tìm kiếm không ra được gì,
Tuesday, January 24, 20232:27 PM(View: 320)
Tâm đời thường lang thang Quá khứ như mây ngàn Giăng ngang trên đầu núi Hết hợp rồi đến tan.
Tuesday, January 17, 20235:21 PM(View: 235)
Mười sáu năm trọn vẹn theo Thầy, theo Ni sư, tôi bắt đầu vào giai đoạn mới thực tập phần tiếp theo trên con đường tâm linh và cũng sẽ bắt đầu bằng cái Biết vào đầu xuân năm nay - Năm 2023, năm Con Mèo Quý. Thầy ơi! Xuân Biết!
Tuesday, January 17, 20238:13 AM(View: 207)
Đầu năm viết ĐÓA MAI VÀNG Như lời chúc TẾT ĐẠO TRÀNG khắp nơi Chúc hết thiền sinh, khắp trời Tròn năm tin tấn, mặt ngời sáng trong !!! Dù pháo Xuân nổ đùng đùng Mà Tâm vẫn tĩnh, ung dung tọa Thiền
Sunday, January 15, 20233:34 PM(View: 271)
Giữa Hư Không con người ta không có gì để nắm bắt, cũng không có gì để bám víu hay để trụ vào. Hư Không. Nó là Nó. Tự nó là vậy. Và muốn biết cuộc sống giữa Hư Không như thế nào, mỗi chúng ta phải tự trải nghiệm thì mới thật sự hiểu được.
Wednesday, January 11, 20231:42 PM(View: 360)
Xin cầu chúc nụ cười tươi nở Năm mới về phước cỡ đủ vừa Dư ăn dư mặc còn thừa Từ tâm bố thí người chưa đủ đầy.
Tuesday, January 10, 202312:42 PM(View: 231)
Năm cũ có thiên tai, ngheò khổ đến thế nào, con người vẫn hy vọng năm mới sẽ hạnh phúc no ấm hơn. Bởi thế mùa Xuân đồng nghĩa với Hy vọng, Tình yêu và Hạnh phúc. Tôi yêu mùa Xuân vì mùa Xuân mang lại cho tôi tất cả những thứ ấy, mà bạc tiền hay danh vọng không bán được cho tôi.
Tuesday, January 10, 20239:14 AM(View: 305)
Phật pháp rộng lớn sâu thâm Thấy ra khuyết điểm cái Tâm của mình Bấy giờ, nào biết phân minh Trải qua nghịch nạn thất kinh cả đời
Tuesday, January 3, 20233:18 PM(View: 285)
Đối với người Phật Tử hết lòng tu giải thoát, điều thiết yếu căn bản là cần thiết lập một nhận định rõ ràng về mục đích, phương pháp, và thước đo của người tu theo Đạo Phật.
Monday, January 2, 20238:20 AM(View: 236)
Bài thơ viết ngày đầu năm “TẾT TÂY”, kính tặng tròn năm bạn bè Bao nhiêu phiền lụy “cho de” Niềm vui thì giữ, khỏe re tâm mình !!!
Monday, January 2, 20238:17 AM(View: 369)
Khi Đông qua, lại đón XUÂN về Cầu Phúc Lộc tròn đủ phủ phê Quý Mão 23, đời an lạc Xã hội thanh bình, người hết mê.
Sunday, January 1, 20237:57 AM(View: 254)
Thursday, December 29, 20228:29 AM(View: 468)
KÍNH CHÚC: Chư tôn đức Tăng ni Tánh Không Quý Huynh đệ khắp các Đạo tràng Tánh Không Quý tác giả trên Diễn Đàn Cùng Nhau Tu học: NĂM MỚI 2023 Thân Tâm thường An Lạc
Wednesday, December 28, 202211:22 AM(View: 259)
Chào năm cũ, hân hoan mừng Xuân mới Tự dặn lòng sống tỉnh thức mỗi ngày Sống trọn vẹn trong phút giây hiện tại Đón mùa Xuân tươi thắm những nhành mai
Tuesday, December 27, 202210:37 PM(View: 265)
Ngoái nhìn lại trong Thiền Đường Tỷ, Huynh, Muội thân thương vô cùng Ngày Lễ Thầy đều cùng chung Cố dẹp mọi chuyện, để cùng về đây
Tuesday, December 27, 20226:07 PM(View: 344)
BÀI HỌC QUÉT LÁ - Thơ: Diệu Nhân (ĐT Tánh Không Saccamento) - Lời Cổ Nhạc và Trình bày: Tâm Minh (Marc Giang) (ĐT Tánh Không Toulouse, France) -. Cổ nhạc Nam Bộ - điệu Trăng Thu Dạ Khúc
Monday, December 19, 20228:56 PM(View: 298)
Rất nhiều nghiên cứu khoa học bệnh lý đã nói rõ nếu trong thức ăn có nhiều rau, trái cây thì sẽ làm giảm được những bệnh kinh niên kể cả những bệnh tim mạch và ung thư.
Monday, December 19, 20229:26 AM(View: 228)
Monday, December 19, 20228:53 AM(View: 269)
Đê đầu vọng bái Ân Sư Tử Sinh chia cách kể từ hôm nay Ơn Thầy mang nặng đôi vai Luôn luôn nhớ mãi, ngày ngày chẳng quên !”
Tuesday, December 13, 20226:50 AM(View: 276)
Tuesday, December 13, 20226:30 AM(View: 528)
Monday, December 12, 202212:57 PM(View: 330)
Sunday, December 11, 20226:26 AM(View: 281)
TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ:
Tuesday, December 6, 20226:24 PM(View: 418)
Lý thuyết Ba Bộ Óc của ông MacLean là một trong những lý thuyết quan trọng nhất trong ngành khoa học não bộ với những hệ quả sâu sắc hướng dẫn chúng ta nghiên cứu thêm để biết được thế nào là sự hoạt động lý tưởng của bộ óc và của con người....
Tuesday, December 6, 20228:51 AM(View: 269)
Giờ biết trầm luân hay giải thoát Đều do tu tập sáu căn này, Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân và Ý Không dính sáu trần mới thật hay.
Monday, December 5, 20227:56 AM(View: 282)
Khách qua đò, cùng “Già” quỳ xuống Chắp tay hướng, về phía xa xa Đồng ép cạn đôi dòng dư lệ Nhỏ xuống thành thơ, khóc tiễn Ông !!!
Tuesday, November 29, 202211:52 AM(View: 259)
Huynh đệ ơi ! Xin tất cả Tống Biệt hết những cặn bã quá dơ Trong Não, lũy kiếp đến giờ Tống tất cả, cho hết dơ bạn nhá !!!
Monday, November 28, 20227:24 AM(View: 291)
Học lại lớp Căn bản lần thứ hai, con mới nhận ra rằng có những điều mình cứ ngỡ rằng đã biết, nhưng khi nghe lại vẫn thấm thía và ý nghĩa vô cùng. Giờ con mới hiểu vì sao Cô đã nghe Thầy giảng về Thiền Căn bản 26 lần không chán.
Thursday, November 24, 20227:27 AM(View: 459)
Wednesday, November 23, 20228:35 PM(View: 389)
Sunday, November 20, 20221:36 AM(View: 386)
Gà Lôi ! tội nghiệp dường bao ! Nghiệp chi mà phải sanh vào Gà Lôi ? Cúi xin cầu nguyện đất trời Làm sao xui khiến người đời thôi ăn !!!
Monday, November 14, 20224:27 PM(View: 299)
Trần gian là biển khổ Không bám-víu si-mê! Hình tướng đều vô ngã Không chấp lời khen chê..! Vô thường nơi cõi tạm Chẳng có gì trường tồn Không đam-mê vật-chất! Sống thanh-tịnh tốt hơn.,,
Thursday, November 10, 202210:37 AM(View: 425)
Thế kỷ thứ 6 - Thiền phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi Thế kỷ thứ 9 - Thiền phái Vô Ngôn Thông
Wednesday, November 9, 202210:30 AM(View: 313)
Thân này thật quá mong manh Kiếp người như sợi chỉ mành treo chuông Mong sao có người tỏ tường Thấy “Cài TĨNH LẶNG”, chỉ đường đi nhanh !
Tuesday, November 8, 20221:36 PM(View: 418)
BIÊN KHÀO: Thử Tìm hiểu Thiền Tông Việt Nam Bài 1/4: PHẬT GIÁO VÀ THIỀN THỜI CỔ ĐẠI Ở VIỆT NAM H.L. Trần Văn Đạt
Friday, November 4, 202212:40 PM(View: 376)
Các bạn ơi, các bạn nào chưa từng chơi "game” Tâm Linh như tôi, hãy bước vào cuộc hành trình này nếu nhận thấy có nhu cầu thoát khổ về thân, tâm, hoặc có nhu cầu giác ngộ, tu tập để phát huy trí tuệ tâm linh hay có nhu cầu giải thoát, khi sống thì sống an nhiên tự tại và khi ra đi thì cũng tự tại mà ra đi, các bạn cần những “game” này. ...
Friday, November 4, 202212:32 PM(View: 269)
Tu thiền tâm giác ngộ Xả bỏ tham, sân, si! Biết cuộc đời giả tạm Không vướng mắc sầu bi!
Wednesday, November 2, 202210:45 AM(View: 438)
Phật pháp là gì? Là dạy cho ta không còn so sánh phân biệt giữa đây và đó, giữa ta và người, giữa yêu và ghét, đẹp và xấu, được và mất, v.v...
Tuesday, November 1, 20228:30 PM(View: 424)
Bước chân vào học lớp Thiền rồi Như thực Tâm Như và Tâm đời Có học mới thấy mình tội lỗi Có học mới biết mình Tâm đời
Monday, October 31, 20221:18 AM(View: 381)
Khi thành người VÔ DANH TIỂU TỐT Ta sẽ hốt một đống Kim Cương Trong Tâm ta, ai nào có tường “ Sự tĩnh lặng miên trường mãi mãi”
Wednesday, October 26, 20221:29 PM(View: 605)
Nhờ có Tín Căn và Tấn Căn mà sẽ có TÍN LỰC và TẤN LỰC giúp cho người tu có sức mạnh, thoát ra khỏi mọi nghi ngờ, do dự, thoát ra khỏi những cám dỗ của Dục lạc, vượt qua những giá trị mà thế gian ca ngợi để tu tập Bát Chánh Đạo nhằm đưa đến NHẤT HƯỚNG.
69,256