HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như TTVN59: CON ĐƯỜNG THIỀN TA ĐI

Wednesday, August 12, 20208:24 AM(View: 4908)

Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 59

CON ĐƯỜNG THIỀN TA ĐI

59 Con Duong Thien Ta Di 2

 

Những chủ đề cô đưa ra thực tập rất là đơn giản, tầm thường, xem như trò chơi, ai cũng có thể làm được, nếu thích. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã nhận ra những ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa bên trong nó. Nếu chúng ta thực hành hoài thì kết quả tốt không ngờ. Như chủ đề 1 “một chiếc lá”, chủ đề    2 “ Biết, đi biết đi, ngồi biết ngồi”, chủ đề 3 “quan sát lại tâm”, chủ đề 4 “con đường”.

Những chủ đề này đều xem như cụ thể, mình đã có kinh nghiệm nhiều rồi qua những năm tháng tới với Thiền. Đa số đã quan sát “cái đang là” của cảnh, của tâm. Chúng ta diễn tả cảnh”như thật”, hay tâm cũng “như thật”. Cô khen chúng ta chịu khó ghi lại rõ ràng cho cô và các bạn biết tâm mình lúc quan sát cảnh hay quan sát tâm, tâm yên lặng thanh thản, vững chắc hay chưa vững chắc. Điều này không quan trọng lắm đâu. Chúng ta còn khởi suy nghĩ, thỉnh thoảng.

Tuy nhiên, điều cần biết là mình nhớ quay lại nhìn ngắm cái tâm của mình. Tập hoài, giống như mình nhắp cái thắng để chiếc xe tâm của mình thắng lại từ từ, rồi tới một lúc nó sẽ đứng dừng lại thôi. Mình chỉ cần nhận ra khi mình quay nhìn thấy tâm thì nó lập tức đứng yên. Nếu nó chưa quen đứng yên lâu, có nghĩa là mình tập chưa đủ. Và cũng có nghĩa mình còn dính mắc nhiều vào đời. Vậy mình phải bổ túc thêm Tuệ trí, hiểu thêm những chân lý: vô thường, khổ, vô ngã, duyên khởi duyên sinh v.v..

Do vậy, cô luôn hướng dẫn vừa định vừa tuệ song song.

Chúng ta cho là mình chưa có cái Biết không lời vững chắc, đó là mình nghiêng về Định. Mình cũng nên thấy tầm quan trọng của Tuệ, dù là tuệ trí có lời. Nó cũng là tuệ trí xuất thế gian, cũng giúp mình ra khỏi cuộc đời, bớt dính mắc, bớt lăng xăng.

Tuệ trí có lời là nền tảng của Định. Cũng là nền tảng của con đường tu.

Theo tiến trình “Văn- Tư- Tu”.

Theo Bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ v.v....

Theo phương thức “Quán- Chỉ- Định- Huệ”.

Theo Tứ Diệu đế, ba chuyển 12 hành tướng: thông hiểu 4 chân lý, thông hiểu chức năng, tác dụng của 4 chân lý, rồi mới thực hành 4 chân lý và biết kết quả.

Vậy tóm tắt lại, cô muốn bổ túc cho chúng ta phát triển tuệ trí qua phương thức “như thật / Yathàbhùta”, tập sống trong cái “bây giờ và ở đây”. Đôi khi mình còn suy nghĩ, nhưng tâm không có khởi lên tham, sân, si, là tốt quá rồi. Đó là chúng ta đang từ từ thanh lọc tâm, tâm trong sạch hơn, không có pháp ác, thì nó sẽ trong sáng hơn, là “hồ nước trong”, lần lần trở thành “tâm chói sáng” (thuật ngữ trong kinh dùng).

Ngoài ra, chủ đề “một chiếc lá” là một đối tượng tĩnh, chủ đề “con đường” lại là một chủ đề tương đối động. Chúng ta cũng thấy “cái đang là”. Tâm mình không chạy theo xét đoán, phê phán, là cũng đúng. Có em đã nhận ra khi xưa mình thấy khác, bây giờ mình thấy khác. “Cái đang là” của con đường buổi sáng khác, buổi chiều khác. Đó là mình còn dùng “mắt” để nhìn. Và mình còn diển tả đúng y như thật. Nhưng mình không dính mắc vào cảnh, là bước đầu ứng dụng pháp Như Thực.

Khi thực tập hoài, mình sẽ yên lặng tâm, là bắt đầu kinh nghiệm tâm dừng vững chắc trước cảnh. Mình quan sát tâm, thì thấy có cái Biết không lời, dù là nhìn một chiếc lá hay nhìn con đường. Lúc đó, là Định, mà không cần phải cố gắng, cũng không cần chủ đề. Chủ đề chỉ là Biết. Và Không Lời thì không còn đối tượng trong tâm của mình nữa. Nghĩa là mình không diễn nói gì hết về cảnh.

Như vậy là sao? Tâm trống rỗng, cảnh trống rỗng. Mình phải nhận thức rõ như vậy. Thì là Tâm Như Cảnh Như. Con đường thẳng tắp. Nhưng vẫn là Tiệm tu. Không thể đi tắt, đi ngang. Chỉ vì mình chưa phải căn cơ bậc thượng.

Các em còn có một ý rất hay. Liên hệ bài học về ngài Angulimala là đứng lại, không đi nữa, không chạy nữa. Tâm đứng dừng lại, không chạy ra đi chơi nữa, không phóng dật buông lung như kinh thường nói. Khi mình thấy có con đường phải đi, mình thường thấy con đường dài quá, biết bao giờ mới tới nơi, như ngài Thế Thân nói: “ba a tăng kỳ kiếp” mới tới. Nhưng nếu mình đứng lại, thì là mình tới nhà rồi. Tâm đứng yên, là đang ở trong nhà. Còn tìm gì ở đâu nữa? Cho nên một thiền sư xưa đã nói: “Một niệm vô sanh, đạt niết bàn”. Con đường Thiền đó- tạm nói vậy-  chứ nếu còn con đường phải đi, thì là chưa tới.

10- 8- 2020

TN

 59 Con Duong Thien Ta Di

Reader's Comment
Thursday, August 20, 20202:15 AM
Guest
Tự hoại bản thân mình để cẩu học đạo có cần thiết làm như vậy không ? Có thễ nương pháp tự học , ý kiên định hay sự mong muốn cầu đạo đến nỗi hủy sắc trước thời gian ! Một sự tham muốn vi tế !
Saturday, August 15, 20204:55 AM
Guest
NHÌN LẠI TÂM MÌNH
Một việc bất như ý.
Vừa xảy đến cho mình
Xe không có tội tình
Lại bị rạch xấu xa !
Nhìn sự thật xảy ra
Lạ thay! Tâm định tĩnh
Không một chút nổi sân
Lại thương người tạo nghiệp
Không biết quả báo chăng?
Nhớ đến Ryonen
Tự hoại sắc không tiếc
Để buông xã dục tình
Đến con đường tâm linh
Giác ngộ , Tâm giải thoát!
Cái xe ,chỉ vật chất
Cũng huyễn hóa vô thường
Nếu không biết tỉnh giác
Suốt đời luôn bị sinh
Phải nhìn lại Tâm mình
Không để chúng đồng hóa
Phiền não cứ dần lân
Biết bao giờ mới thoát !
Tạ ơn Phật, Thầy, Tổ
Đã khai thị Tâm con
Từ đây bớt dính mắc
Chướng duyên hết buộc ràng
An nhiên và tự tại
Cuộc đời , ôi thảnh thơi !
Diệu Như ( Tx)
Kinh tặng Ni Sư và các bạn Thiền sinh
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 76)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 184)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 201)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
Saturday, May 20, 20232:10 PM(View: 149)
Liebe Freunde, ein Kochrezept zubereiten ist nichts anderes als eine Kultivierungsübung. Um zu überleben, essen wir und praktizieren wir. Daher sind die Prinzipien für eine gute Küche quasi die Prinzipien für eine gute Praxis. Kurz gesagt, alles, was wir tun, ist eine Kultivierung. Der Lebensweg ist auch der Kultivierungsweg. Alles ist abhängig von unserem Geist. Wie er das Objekt wahrnimmt, ist es das Reich, in dem wir leben.
Tuesday, May 16, 20239:48 PM(View: 301)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Tuesday, May 16, 20237:21 PM(View: 231)
Người “Sống Tùy Duyên Thuận Pháp” là người có tu tập theo lời Phật dạy. Một trong những pháp người đó thực hành là giữ chánh niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hay khi làm bất cứ điều gì, cũng làm trong chánh niệm.
Thursday, May 11, 20239:41 AM(View: 407)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Wednesday, May 10, 20237:33 PM(View: 360)
Nếu thành tựu trọn vẹn pháp chánh niệm và tỉnh giác trong bốn oai nghi, các vị Tỳ kheo xứng đáng được mọi người chắp tay cung kính, được mọi người tôn trọng, cúng dường, và được xem như có rất nhiều ruộng phước trên đời.
Tuesday, May 2, 202312:58 PM(View: 405)
Mười Hai Duyên Khởi, cũng còn gọi là Mười Hai Nhân Duyên, là 12 nhân duyên liên kết nhau để hợp thành một chuỗi nhân quả (P: nidāna). 12 nhân duyên như 12 mắt xích hay 12 nguyên nhân đưa đến tình trạng Khổ của con người hay tái sinh.
Sunday, April 30, 20238:57 PM(View: 220)
Der Buddha sagte: "Der Tathagata ist nur ein Wegweiser, alleine musst du gehen." Das heißt, du kennst nun den Weg, gehst alleine hin, verlass dich auf niemanden, der richtige Weg ist deine Weisheit, die dich zu deinem ursprünglichen Geist zurückbringt. Im ursprünglichen Geist sind alle Phänomene Buddha-Dharmas, und die Welt ist ein reines und glückliches Nirwana.
Monday, April 24, 20236:07 PM(View: 351)
Trong thiền Phật giáo có nhiều nguyên lý tâm linh dẫn đến mục tiêu cứu cánh là chuyển hóa tâm, cân bằng thân-tâm, phát triển tuệ giác, và giải thoát.
Monday, April 17, 202310:01 AM(View: 556)
Thiền Tánh Không do Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Thông Triệt thiết lập, kết hợp những tinh hoa rút từ tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật Thích Ca, các truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Phát Triển, Thiền Tông và kỹ thuật Thiền, được soi sáng bởi các khám phá đương thời của khoa học não bộ và các chứng ngộ của Thầy thành một hệ thống tu thiền sâu sắc, tân thời, rõ ràng và hiệu quả.
Tuesday, April 11, 20237:56 PM(View: 529)
Vai trò của khoa học não bộ rất quan trọng. Đây là kiến thức thời đại. Chúng ta mượn khoa học não bộ để đối chiếu cách thực hành của chúng ta qua Pháp của Phật. Có như thế chúng ta mới chứng minh được giá trị Pháp của Phật đối với mọi trình độ căn cơ. Chúng ta biết vì sao chúng ta thực hành sai, vì sao chúng ta thực hành đúng.
Saturday, April 1, 20239:35 AM(View: 309)
Wir befinden uns mitten in einem wirbelnden Wasserstrudel, würden wir darin stehen bleiben, würden wir von dem absorbiert werden und wir werden ertrinken. Wenn wir uns bewegen würden, würden wir uns auch nur in diesem wirbelnden Strudel herum drehen. Aber wie können wir denn diesem Lebenskreis entkommen?
Sunday, March 26, 20237:30 PM(View: 531)
Đã không biết bao năm qua, mình khờ dại đi tìm “Qua khỏi vùng sương mù là xứ thần tiên”. Đã bao lần thấy vùng sương mù, bao lần mơ ước sẽ gặp xứ thần tiên, nào có gặp được. Tìm cầu bên ngoài, làm sao có xứ thần tiên. Cuối đời mới biết xứ thần tiên thiệt ở trong tâm của mình.
Friday, March 24, 202310:02 PM(View: 566)
Đức Phật tự nhận: “Như Lai chỉ là người chỉ đường, các ông phải tự đi”. Các ông phải tự đi có nghĩa là các ông thấy ra con đường rồi, cứ tiến bước một mình, không được ỷ lại nơi ai khác, con đường chánh pháp là trí tuệ của mình sẽ đưa chúng ta trở về bản tâm. Trong bản tâm, tất cả pháp đều là Phật pháp, và thế gian là cõi Phật thanh tịnh an vui.
Friday, March 24, 202310:18 AM(View: 355)
Tài sản mà đức Phật nói đây không phải là tiền bạc, vòng vàng, châu báu, mà là tài sản về tinh thần, như niềm tin bậc giác ngộ, đạo đức, trí tuệ là những thứ tài sản không bao giờ bị đánh cắp, chiếm đoạt, trừ phi chính người sở hữu tài sản tâm linh đó tự mình phá hủy chúng. Các tài sản quý báu đó có tên gọi là: Tín tài, Giới tài, Tàm tài, Quý tài, Văn tài, Thí tài và Tuệ tài.
Wednesday, March 22, 20234:26 PM(View: 592)
Không phải hễ ngộ là chấm dứt hết lậu hoặc! Vì vậy, tuy hạt ngọc đã có sẵn, nhưng ta phải nỗ lực dụng công. Vô ngôn chính là phương thức làm cho Phật tánh bật ra vậy.
Saturday, March 18, 20239:58 AM(View: 341)
Wir müssen in der Lage sein, zu erkennen, wann wir den Bedingungen folgen sollen und wann wir eventuell andere Bedingungen schaffen sollen, um im Einklang mit dem Universum leben zu können, denn wir sind die Schöpfer unseres Lebens, für jetzt und für die Zukunft.
Wednesday, March 15, 202311:03 PM(View: 819)
Thực tập phương thức làm chủ sự suy nghĩ, đó là cách ta trực tiếp huấn luyện tâm trở nên yên lặng hay trở nên thuần. Nó không lăng xăng dao động vì những chuyện thị phi (phải-trái) của thế gian.
Monday, March 13, 202311:02 AM(View: 364)
Những ai hủy phạm giới pháp mà lòng không biết tàm quý, không biết ăn năn, hối hận, không biết sám hối, không chịu từ bỏ tật xấu ác quay về với con đường thiện lương đạo đức, thì hiện tại dù họ đang sống trên đời, nhưng sống trong thống khổ, vì phải chịu trả giá những tội lỗi của họ gây ra...
Wednesday, March 8, 20238:24 PM(View: 558)
Hôm nay, thấy hoa thủy tiên nở rộ, hoa mai cũng e ấp đón gió mát, con biết mùa xuân sang. Đã tới mùa mừng sinh nhật Thầy. Thầy đã xuất hiện nơi cõi đời nhằm mùa xuân, Thầy đã thấy con đường, cũng một mùa xuân năm đó, rồi Thầy ra đi, một đêm cuối mùa đông.
Wednesday, March 8, 20238:17 PM(View: 910)
Chúng ta đang ở giữa biển nước xoáy, nếu chúng ta đứng lại nơi đó thì ta sẽ bị đắm chìm cuốn hút và chết đuối. Nếu chúng ta bước tới, cũng chỉ là loanh quanh trong biển nước xoáy thôi, bước tới hay bước lùi, có khác gì đâu, rồi cũng trôi giạt bồng bềnh trong biển đời, không ra khỏi. Vậy thì làm sao đây?
Sunday, March 5, 20239:03 PM(View: 358)
GEDANKE heißt in Chinesisch “mạt na”. Wahrscheinlich wurde es aus dem Wort “Manah oder Manas“ in Sanskrit übersetzt. “mạt na” (S: Manah) oder Gedanke bedeutet die Denkfähigkeit oder das Denkvermögen. In English heißt er “the capacity of thought”, “the thinking faculty”. In Pali bedeutet das Wort Mano der Geist oder der Gedanke. Im Abhidharma wird Manha gleichgesetzt mit Bewusstsein (viññāna) und Geist (citta, Bewusstseinszustand).
Sunday, March 5, 20239:01 PM(View: 325)
Ngày lành tháng tốt đối với người Phật tử là ngày đẹp trời, thuận lợi cho mình và cho mọi người tham dự, có thể xem là một trong những điều kiện góp phần vào kết quả chứ không phải là yếu tố tối quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tuesday, February 28, 20239:06 PM(View: 668)
Chúng ta phải sáng suốt biết lúc nào nên tùy duyên, lúc nào phải tạo duyên tốt, phải biết mình sống có thuận pháp không, vì chính mình là chủ tạo ra cuộc đời của mình, trong bây giờ và mai sau nữa.
Monday, February 27, 20238:19 PM(View: 627)
Việc làm bếp đâu có khác việc tu tập. Làm bếp để sống, thì tu tập cũng để sống thôi. Cho nên những nguyên tắc để làm bếp tốt cũng là những nguyên tắc để tu tập tốt. Việc gì ta làm cũng là tu tập, con đường đời cũng là con đường tu, do nơi cái tâm của mình, nó thấy ra sao. Nó thấy ra sao, đó là cảnh giới mình đang sống.
Saturday, February 25, 20232:42 PM(View: 594)
Trời đất vô tình, vạn vật vô tình, mà vạn vật biết sống hài hòa với hoàn cảnh tự nhiên. Chúng ta có trí, có tri giác, có tình cảm, vậy phải biết sống đời thiện lành, quan sát tâm mình từng giây phút, ý nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng...
Thursday, February 23, 20237:55 AM(View: 460)
Sống ở đời ai cũng mong cầu được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Các nhà tâm lý học ngày nay mô tả hạnh phúc là một trạng thái tâm lý tích cực của con người được thể hiện bởi cảm giác vui vẻ, thích thú, hài lòng trước những đầy đủ về vật chất và thoải mái về tinh thần. Nó khiến bản thân người ta cảm thấy yêu đời hơn.
Saturday, February 18, 20232:24 PM(View: 369)
Das Naturgesetz regelt alle Phänomene. Es ist gleichzeitig ihr Evolutions- und Entwicklungsgesetz. Es gründet das Universum, regelt den Ablauf des Universums, schützt und pflegt die Existenz des Universums. Die Welt ist offenbar eine wunderbare Harmonie von Idappaccayatā.
Tuesday, February 14, 20233:56 PM(View: 538)
Đọc tụng bài kinh “Bát Đại Nhân Giác” chúng ta học theo tinh thần từ bi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của chư Phật, chư Bồ tát. Kinh nhắc nhở chúng ta tám điều quan trọng cần phải học hỏi tu tập. Đó là phải luôn quán xét vạn pháp trong đó có tấm thân ngũ uẩn của con người không thực chất tính nên nó vô thường, khổ, không, vô ngã...
Monday, February 13, 202310:37 AM(View: 652)
Mạt na hay Ý có nghĩa năng lực của tư tưởng hay năng lực tư duy, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM
Sunday, February 5, 20236:14 PM(View: 642)
Tánh giác không từ đâu đến. Nó không nằm trong quy luật duyên sinh của hiện tượng. Ta không thể khám phá nó khởi ra từ đâu khi có sự xuất hiện của con người trên quả đất.
Saturday, January 28, 20237:39 AM(View: 433)
Realität ist nicht 100%ig echt aber auch nicht 100%ig illusorisch. Oder „Das Gerade jetzt“ existiert, ist „echt“ und gleichzeitig „illusorisch“. Oder In der Realität ist eine Illusion vorhanden und in der Illusion existiert eine Realität.
69,256