HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD010- Thơ Tuệ Vinh: THIỀN Hít Thở - Không Nói

Thursday, July 23, 20201:08 PM(View: 1183)

THIỀN: HÍT THỞ - KHÔNG NÓI

KHONG NÓI
Pháp môn HÍT THỞ ngàn xưa
Phật dạy thiền định truyền thừa đến nay
Đệ tử tu học hằng ngày
Dụng công tinh tấn, đạt ngay Ta Thà.
Đời nay lắm chuyện sinh ra
Khoa hoc tân tiến, cái Ta lớn nhiều
Sống đời trăm chuyện lắm điều
Sao Tâm an tịnh, để tiêu não phiền.
Cho nên nhân thế khổ điên
Trầm luân khó thoát, triền miên ưu sầu
Tổ Thầy sáng đạo một câu
KHÔNG NÓI chiêu thức, nhiệm mầu làm sao!
Dù cho Tâm lắm lao chao
Định hình bộ não, thẳng vào ngưng ngay
Tâm phàm chuyển thánh rất mau
Tánh Giác bật khởi, đạo mầu liễu thông.

Tuệ Vinh.
Ngày 18/03/2019.


KHONG NÓI
THIỀN KHÔNG NÓI

Trước khi ngồi xuống tỉnh tâm
Ta nên thao tác để hâm nóng người
Khí công vận động từ từ
Tứ chi cơ bắp, năm mười phút thôi.
Vài phút hít thở xong rồi
Thân tâm buông lỏng để ngồi rổng không
Tọa thiền kiết, bán1 dụng công
Ba gang từ rốn, mắt trông trước mình.
Lưng thẳng đầu chớ rung rinh
Dáng trông tựa giống y hình Thích Ca
Ngài đang tỉnh tọa liên tòa
Hai tay giao chạm thật là thảnh thơi.
Quyết tâm phát nguyện trọn đời
Công phu cho được mỗi thời thăng hoa
Buông thả tất cả việc nhà
Sở làm, tình cảm của ta với người.
Thậm chí những chuyện riêng tư
Ẩn sâu tiềm thức từ từ để yên
Bắt đầu buông lỏng não viền
Trán tai mắt mũi mọi miền của thân.
Qua vai xuống tận đến chân
Thư giản cơ bắp, tâm cần xả căng
Nhẹ nhàng lưỡi gá dưới răng
Chận đứng não bộ lăng xăng phát lời.
Thủ tục cũng để ý nơi
Phòng ốc tu học thoáng hơi, an toàn
Tâm linh nơi chốn đàng hoàng
Gieo duyên tạo cảnh, lại càng dễ tu.
Hằng ngày thực tâp ba thời
Sáng, trưa, chiều tối, Định khơi tâm lành
Mỗi mười lăm phút trôi nhanh
Nhưng luôn tinh tấn tu hành lợi tha.
Cao mỡ huyết áp lánh xa
Hồi đáp sinh học vượt qua tai nàn
Tất cả căn bịnh liên can
Thân tâm rối loạn tiêu tan tức thì.
Tâm tánh càng được nhu mì
Tham sân bớt giảm, trí thì sáng ra
Gia đình, xã hội hài hòa
Sống đời hạnh phúc, tuổi đa, phúc đầy.
 
Tuệ Vinh
Ngày 8/6/2019.
 1 Thế ngồi kiết già, bán già tùy sức khỏe cho phép và khả năng tu học; nếu không thể tọa thiền thì có thể ngồi trên ghế sao cho thân tâm thỏa mái
 
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
146,792