HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD010- Thơ Tuệ Vinh: THIỀN Hít Thở - Không Nói

  Thursday, July 23, 20201:08 PM(View: 549)

  THIỀN: HÍT THỞ - KHÔNG NÓI

  KHONG NÓI
  Pháp môn HÍT THỞ ngàn xưa
  Phật dạy thiền định truyền thừa đến nay
  Đệ tử tu học hằng ngày
  Dụng công tinh tấn, đạt ngay Ta Thà.
  Đời nay lắm chuyện sinh ra
  Khoa hoc tân tiến, cái Ta lớn nhiều
  Sống đời trăm chuyện lắm điều
  Sao Tâm an tịnh, để tiêu não phiền.
  Cho nên nhân thế khổ điên
  Trầm luân khó thoát, triền miên ưu sầu
  Tổ Thầy sáng đạo một câu
  KHÔNG NÓI chiêu thức, nhiệm mầu làm sao!
  Dù cho Tâm lắm lao chao
  Định hình bộ não, thẳng vào ngưng ngay
  Tâm phàm chuyển thánh rất mau
  Tánh Giác bật khởi, đạo mầu liễu thông.

  Tuệ Vinh.
  Ngày 18/03/2019.


  KHONG NÓI
  THIỀN KHÔNG NÓI

  Trước khi ngồi xuống tỉnh tâm
  Ta nên thao tác để hâm nóng người
  Khí công vận động từ từ
  Tứ chi cơ bắp, năm mười phút thôi.
  Vài phút hít thở xong rồi
  Thân tâm buông lỏng để ngồi rổng không
  Tọa thiền kiết, bán1 dụng công
  Ba gang từ rốn, mắt trông trước mình.
  Lưng thẳng đầu chớ rung rinh
  Dáng trông tựa giống y hình Thích Ca
  Ngài đang tỉnh tọa liên tòa
  Hai tay giao chạm thật là thảnh thơi.
  Quyết tâm phát nguyện trọn đời
  Công phu cho được mỗi thời thăng hoa
  Buông thả tất cả việc nhà
  Sở làm, tình cảm của ta với người.
  Thậm chí những chuyện riêng tư
  Ẩn sâu tiềm thức từ từ để yên
  Bắt đầu buông lỏng não viền
  Trán tai mắt mũi mọi miền của thân.
  Qua vai xuống tận đến chân
  Thư giản cơ bắp, tâm cần xả căng
  Nhẹ nhàng lưỡi gá dưới răng
  Chận đứng não bộ lăng xăng phát lời.
  Thủ tục cũng để ý nơi
  Phòng ốc tu học thoáng hơi, an toàn
  Tâm linh nơi chốn đàng hoàng
  Gieo duyên tạo cảnh, lại càng dễ tu.
  Hằng ngày thực tâp ba thời
  Sáng, trưa, chiều tối, Định khơi tâm lành
  Mỗi mười lăm phút trôi nhanh
  Nhưng luôn tinh tấn tu hành lợi tha.
  Cao mỡ huyết áp lánh xa
  Hồi đáp sinh học vượt qua tai nàn
  Tất cả căn bịnh liên can
  Thân tâm rối loạn tiêu tan tức thì.
  Tâm tánh càng được nhu mì
  Tham sân bớt giảm, trí thì sáng ra
  Gia đình, xã hội hài hòa
  Sống đời hạnh phúc, tuổi đa, phúc đầy.
   
  Tuệ Vinh
  Ngày 8/6/2019.
   1 Thế ngồi kiết già, bán già tùy sức khỏe cho phép và khả năng tu học; nếu không thể tọa thiền thì có thể ngồi trên ghế sao cho thân tâm thỏa mái
   
   
   
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,256,055