HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Các Bài Đọc Thêm Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3

18 Tháng Sáu 20203:02 CH(Xem: 244)

Click vào để xem
HT Thích Thông Triệt:
Các BÀI ĐỌC THÊM Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 3

blank https://tanhkhong.org/images/file/IDdAvNET2AgQAMZ9/all-baidocthem-khoabntrungcap3-final.pdf

Bài Đọc Thêm số 1 BA LA MẬT

Bài Đọc Thêm số 2 KHÔNG

Bài Đọc Thêm số 3 HUYỄN

Bài Đọc Thêm số 4 VÔ TÂM TRONG THIỀN

Bài Đọc Thêm số 5 THÍ DỤ THẬP ĐỊA TRONG PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN

Tài liệu học tập bao gồm 67 trang (8x11) Đạo tràng Nam Cali trình bày, chỉnh sửa, bổ túc các hình minh họa
Ban tu học các đạo tràng có thể in phát hành nội bộ trong khóa học.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,077,867