HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TOP CATEGORIES

Các Bài Đọc Thêm Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 2

08 Tháng Năm 202010:17 CH(Xem: 115)

Click vào để xem
HT Thích Thông Triệt:
Các BÀI ĐỌC THÊM Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 2

https://tanhkhong.org/images/file/Y7F5aWX_1wgQAGRm/all-baidocthem-khoabntrungcap2-final3.pdf


Bài Đọc Thêm số 1 TỨ DIỆU ĐẾ

Bài Đọc Thêm số 2 BÁT CHÁNH ĐẠO

Bài Đọc Thêm số 3 PHẨM CHUYỂN PHÁP LUÂN

Bài Đọc Thêm số 4 CHÂN NHƯ TRONG PHẬT GIÁO PHÁT TRIỄN VÀ THIỀN TÔNG

Bài Đọc Thêm số 5 CHÂN NHƯ TRONG KINH DUY MA CẬT

Bài Đọc Thêm số 6 CHÂN NHƯ TRONG ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN

Tài liệu học tập bao gồm 66 trang (8x11) Đạo tràng Nam Cali trình bày, chỉnh sửa, bổ túc các hình minh họa
Ban tu học các đạo tràng có thể in phát hành nội bộ trong khóa học

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,048,083