HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TOP CATEGORIES

Các Bài Đọc Thêm Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 1

06 Tháng Năm 20207:53 CH(Xem: 150)

Click vào để xem
HT Thích Thông Triệt:
Các BÀI ĐỌC THÊM Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 1

https://tanhkhong.org/images/file/Rqf2LEPx1wgQALtX/all-baidocthem-khoabntrungcap1-version1.pdf

Bài Đọc Thêm số 1 BÁT NHÃ

Bài Đọc Thêm số 2 NHẬN THỨC

Bài Đọc Thêm số 3 CHÂN LÝ QUI ƯỚC

Bài Đọc Thêm số 4 NHƯ THỰC

Bài Đọc Thêm số 5 THUẬT NGỮ NIỆM

Tài liệu học tập bao gồm 83 trang (8x11) Đạo tràng Nam Cali trình bày, chỉnh sửa, bổ túc các hình minh họa
Ban tu học các đạo tràng có thể in phát hành nội bộ trong khóa học

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,048,057