HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu

Friday, March 13, 20205:42 PM(View: 2423)
Di Tích Chiến Tranh Đức - Pháp
Tâm Là Cái Biết
Những Sắc Thái Tâm
Bây Giờ Và Ở Đây
Giá Trị Của Nhận Thức
Khai Triển Nhận Thức
Chân Lý Quy Ước
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2021(View: 1809)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Wednesday, October 28, 2020(View: 4705)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 5244)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 9884)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 6653)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 5655)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 6448)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 5505)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Wednesday, November 17, 2021(View: 446)
Ni sư Triệt Như Audio: LÀM SAO THỰC HÀNH THIỀN HUỆ Sinh hoạt đạo tràng San Jose- Sacramento 14-11-2021
Wednesday, November 10, 2021(View: 410)
Ni sư Triệt Như Audio:PHẢI ĐỨNG TRÊN ĐỈNH NÚI Sinh hoạt đạo tràng Houston 7-11-2021
Tuesday, August 31, 2021(View: 597)
Ni sư Triệt Như Audio: PHẢI SỐNG VỚI TRÍ TUỆ - Sinh hoạt Tăng đoàn Úc châu 25-8-2021.
Tuesday, April 20, 2021(View: 1665)
Phân biệt thuật ngữ Phật Tánh và Tánh Giác.
Monday, September 28, 2020(View: 2494)
Phân biệt CHỈ ( SAMATHA) và ĐỊNH ( SAMADHI) - Áp dung trong thực hành Tứ Niệm Xứ
Tuesday, September 8, 2020(View: 3564)
Trình bày cốt lõi con đườngg tu của mình 1 cách
Thursday, June 18, 2020(View: 6466)
Khóa An Cư Tại Tổ Đình
Monday, June 1, 2020(View: 3807)
Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
Saturday, April 11, 2020(View: 2915)
Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
Sunday, April 5, 2020(View: 4253)
Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
Wednesday, March 25, 2020(View: 2751)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
Thursday, December 12, 2019(View: 3505)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
Monday, December 9, 2019(View: 2332)
Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
Thursday, November 21, 2019(View: 2672)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
Thursday, October 10, 2019(View: 2797)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
Thursday, September 5, 2019(View: 3129)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
Tuesday, August 20, 2019(View: 3696)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
Wednesday, January 13, 2016(View: 8253)
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016
Saturday, October 31, 2015(View: 11730)
"Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Quyển sách này đã được thu âm
Wednesday, July 31, 2013(View: 24237)
CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHĀ - Audio: nghe tiếng khánh để thực tập GIAI ĐOẠN 1- BƯỚC 1
Saturday, March 3, 2012(View: 57606)
Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: Lớp Trung Cấp Bát Nhã 35 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Saturday, March 3, 2012(View: 76832)
Nghe Âm Thanh Tiếng Chuông bước 1: khóa Thiền Căn Bản 30 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Monday, July 26, 2010(View: 61241)
Audio - Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Thiền Thất Chân Như ngày 14-01-2007
Wednesday, May 12, 2010(View: 64837)
Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008
1,462,293