HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc.

Thursday, December 12, 20197:48 PM(View: 6379)
Từ Chú Tâm Đến Trống Rỗng


Khái Quát Tánh Không


Những Bước Thực Tập Tánh Nghe Và Tánh Xúc Chạm


Những Bước Thực Tập Tánh Thấy


Cái Như Vậy


Tiến Trình Sáng Đạo Của Đức Phật


Bình Đẳng Tánh Và Qui Luật Xung Đột


Làm Sao Chuyển Hóa Tâm


Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 1


Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 2


Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 3


Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 4


Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 5


Kinh Niệm Xứ Phần 1


Kinh Niệm Xứ Phần 2


Tổng Kết Khóa Bát Nhã


Reader's Comment
Tuesday, March 24, 20206:23 PM
Guest
Con xin tri ân công đức của Ni sư Triệt Như, vì duyên hội ngộ con được nghe cô giảng, con đang thực hành theo cách Cô hướng dẫn ạ, con kính chúc cô sức khỏe, làm lợi lạc cho chúng sinh ạ!
Sunday, January 5, 202010:42 PM
Guest
bai giang that tuyet voi cam on su co Triet Nhu . con duong di cua duc phat da duoc co giang giai can ke , chi con thuc hanh thoi , chuc co nhieu suc khoe de tiep tuc con duong hanh phap
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2021(View: 9825)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Wednesday, October 28, 2020(View: 11555)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 12355)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 19703)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 13811)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 12531)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 12744)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 11047)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
69,256