HỘI NHẬP

Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc.

12 Tháng Mười Hai 20197:48 CH(Xem: 933)
Từ Chú Tâm Đến Trống Rỗng
Khái Quát Tánh Không
Những Bước Thực Tập Tánh Nghe Và Tánh Xúc Chạm
Những Bước Thực Tập Tánh Thấy
Cái Như Vậy
Tiến Trình Sáng Đạo Của Đức Phật
Bình Đẳng Tánh Và Qui Luật Xung Đột
Làm Sao Chuyển Hóa Tâm
Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 1
Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 2
Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 3
Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 4
Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 5
Kinh Niệm Xứ Phần 1
Kinh Niệm Xứ Phần 2
Tổng Kết Khóa Bát Nhã
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn