HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT THÍCH THÔNG TRIỆT Audio Book: Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo của Đức Phật

Friday, September 6, 20193:07 PM(View: 2426)
Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT
Audio Book: Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo của Đức Phật

Xin click vào đường dẫn dưới đây
blankLabel_CD004CD004_BackCoverCD004_FrontPage1-4CD004__FrontPage2-3


Reader's Comment
Sunday, June 5, 20228:56 PM
Super Administrator
Xin cáo lỗi cùng quý Thầy và quý Đạo hữu. Đường dẫn đến bộ sách nói đã được nối kết lại.
Sunday, July 4, 20217:32 AM
Guest
Phật Tử Minh Nhẫn
17:30 giờ Canberra - Australia 05/07/2021. Minh Nhẫn vào trang Web Thiền TÁNH KHÔNG này tìm vẫn chưa thấy các tài liệu giảng dạy (Dạng Chữ Viết và Sách) của Sư Tổ của THIỀN TÁNH KHÔNG.
Kính Xin cập nhật nếu có thời gian.

Mô Phật
Minh Nhẫn.
Monday, September 9, 20193:53 PM
Guest
Xin chào, vào thời điểm mình xem trang này (09.09.2019 17h54), không có file audio hay chương trình để chạy audio book đã nêu trong tên của bài viết. Mình sẽ quay lại trang này vào một lúc khác. Xin cám ơn ban quản trị trang web cập nhật file audio.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, June 14, 2010(View: 3748)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 15-3-2009.
Monday, June 14, 2010(View: 16500)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
Sunday, June 12, 2022(View: 3476)
Năm 2010, Thầy Thiền chủ Thích Thông Triệt đã cho pháp hành quyển sách Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học. Thầy mượn thiết bị hay phương tiện Khoa học Tây phương để chứng minh lời dạy hay Pháp của Đức Phật, thật sự đã tác động vào đâu trên vỏ não, trong giữa não, trên hệ thần kinh tự quản, trong tuyến nội tiết. Người hành Thiền sẽ có kinh nghiệm như thế nào trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh của chính mình trong khi thực hành Thiền.
Monday, March 28, 2016(View: 15096)
Nhân ngày Truyền Thống 3 tháng 4 năm 2016 tại Tổ Đình Tánh Không, Hội Thiền Tánh Không Houston, Texas đã thực hiện và sẽ cho phát hành bộ sách nói (audio book) tên là: "Luận Giảng Vấn Đáp Về Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo Của Đức Phật".
Monday, June 14, 2010(View: 17695)
Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo
Monday, June 14, 2010(View: 17449)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.
Friday, April 30, 2010(View: 16532)
Audio Book: " Tìm HiểuỨng Dụng Thiền Phật Giáo - Tập 2, Cuốn 2" với đề tài " Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người " của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, phát hành 2005.
Wednesday, April 21, 2010(View: 14760)
69,256