HỘI NHẬP

Tháng 11 - Khóa Bát nhã đặc biệt và khóa nhập thất tại Melbourne và Canberra.

23 Tháng Tám 20192:23 CH(Xem: 45)

THÁNG 11

                                                                                                         

MELBOURNE

Khóa Bát nhã đặc biệt và khóa nhập thất:

Từ ngày thứ bảy 31 tháng 10 tới thứ bảy 14 tháng 11

Ban tổ chức

Trưởng Đạo tràng: Diệu Nguyện :<tranhpham43@bigpond.com>

Phó Đạo tràng: Minh Thanh <vanhongcau@yahoo.com.au>

CANBERRA:

Khóa Bát nhã đặc biệt :

Từ ngày thứ hai 16 tới ngày chủ nhật 22 (7 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng Canberra:

Thích Quang Dũng <quangdungttk@gmail.com>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn