HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lớp Thiền Căn Bản Tại Houston

Monday, August 19, 20197:21 PM(View: 3503)
Khai Thông Về Thiền

Tâm Đời - Tâm Đạo - Tâm Linh

Hai Sắc Thái Biết

Bài Kinh Vương Tử Bồ Đề

Đại Kinh Xóm Ngựa

Đại Kinh Xóm Ngựa (Tiếp)

Đúc Kết 2 Bài Kinh Vương Tử Bồ ĐềĐại Kinh Xóm Ngựa

Đúc Kết Quán - Chỉ - Định - Huệ

Thực Tập Thở

Không Định Danh - Không Dán Nhãn

Kinh Đoạn Tận Ái

Kinh Đoạn Tận Ái (Tiếp)

Lý Thuyết Về Thở

Tổng Kết Khóa Căn Bản Tại Houston 2019
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256