HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lớp Thiền Căn Bản Tại Houston

19 Tháng Tám 20197:21 CH(Xem: 1428)
Khai Thông Về Thiền

Tâm Đời - Tâm Đạo - Tâm Linh

Hai Sắc Thái Biết

Bài Kinh Vương Tử Bồ Đề

Đại Kinh Xóm Ngựa

Đại Kinh Xóm Ngựa (Tiếp)

Đúc Kết 2 Bài Kinh Vương Tử Bồ Đề Và Đại Kinh Xóm Ngựa

Đúc Kết Quán - Chỉ - Định - Huệ

Thực Tập Thở

Không Định Danh - Không Dán Nhãn

Kinh Đoạn Tận Ái

Kinh Đoạn Tận Ái (Tiếp)

Lý Thuyết Về Thở

Tổng Kết Khóa Căn Bản Tại Houston 2019
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,076,485