HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 10, 2020 - Khóa Tĩnh tu dự định tại Tổ Đình Nam Cali và Texas.

Saturday, July 27, 20198:34 PM(View: 1235)

THÁNG 10

Khóa Tĩnh tu dự định tại Tổ Đình Nam Cali.

Từ ngày thứ năm 1 tới ngày thứ tư 28.

Nội dung và điều kiện sinh hoạt tương tự các khóa Tĩnh Tu khác.

Trong thời gian này, NS Triệt Như sẽ dành những ngày chủ nhật sinh hoạt với thiền sinh tại đạo tràng, nếu có thỉnh cầu.

Địa chỉ Tổ Đình:

18525 Frantz, Perris, CA.92570 USA

ĐT: 951-789 0682
NS Triệt Như <trietnhu@yahoo.com>

Đã ghi tên tham gia:

 1. TN Triệt Như
 2. TN Huệ Như ( Nam Cali)
 3. TN Như Ngọc (Sydney)
 4. TN Như Ngạn (Sydney)
 5. TN Thường Như (San Jose)
 6. TN Ý Như (Sacramento)
 7. Tâm Phúc (San Jose)
 8. Cô Minh Như (San Jose)
 9. Cô Hà Đoàn (Toronto)
THÔNG BÁO KHÓA CHUYÊN TU ĐỊNH 2020 TRONG THÁNG 10 
TẠI THIỀN VIỆN CHÂN NHƯ NAVASOTA – TEXAS 

Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Thiền Chủ và Ni Cô Nhất Như.

Khóa X:  AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS tháng 10 (20 ngày)

Thứ Năm ngày 8 tháng 10 đến thứ Ba ngày 27 tháng 10, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: dành riêng cho những vị đã đạt được Chánh Niệm Tỉnh Giác vững chắc

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $1000

 • Việc ghi danh sẽ được bắt đầu từ ngày thông báochấm dứt 4 tuần trước ngày khóa tu bắt đầu.
 • Quý vị thiền sinh có thể đến 1 hoặc 2 ngày trước khi khóa tu bắt đầu và ở lại 1 hoặc 2 ngày sau khi khóa tu chấm dứt. Chi phí: $15/ngày. Nếu học 2 lớp liên tục: miễn phí thời gian giữa 2 lớp học.
 • Phiếu ghi danh và học phí sẽ đóng vào ngày đầu tiên khi nhập thất

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc:

Cô Huệ Dung: huedung07@gmail.com 713-259-1068

Cô Giáng Hà: ha.khuat@yahoo.com 832-515-3487

Ni Cô Nhất Nhưthuantuettk@yahoo.com 281-818-3885

Hoặc Email: thientanhkhong@gmail.com

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,147,769