HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 2, 2020 - Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền viện Tánh Không Nam Cali

Saturday, July 27, 20198:02 PM(View: 1417)

THÁNG 2

Với sự chấp thuận của Thầy Thiền Chủ, khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền viện Tánh Không Nam Cali với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như :

Từ ngày thứ sáu 1 tới ngày thứ bảy 29 tháng 2- 2020.

Lễ Xuất gia gieo duyên: dự định tổ chức ngày chủ nhật 9-2-2020 tại Tổ Đình Nam Cali lúc 10:00 am.

 1. Cô Trần thị Thùy Trâm (Berlin- Đức)
 2. Cô Như Kim (San Jose)
 3. Cô Minh Như (San Jose) xuất gia gieo duyên
 4. Tuệ Sơn (San Jose) xuất gia gieo duyên
 5. Huệ Châu (San Jose) xuất gia gieo duyên
 6. Như Huyền (Toronto) xuất gia gieo duyên
 7. Tâm Phúc (San Jose) xuất gia gieo duyên
 8. Huệ Vân (Toronto) xuất gia gieo duyên

Lễ quy y: dự định tổ chức buổi chiều ngày chủ nhật 9- 2- 2020 tại Tổ Đình Nam Cali lúc 2:00 PM


Nội dung:

+ Học giới luật (dành riêng cho tăng ni)

+ Kinh Nikàya liên hệ trực tiếp tới trau dồi nhân cách và trí tuệ.

+ Thực hành chánh niệm trong đời sống hằng ngày tại Tổ Đình Thiền viện Tánh Không Nam Cali.

+ Ôn lại tinh hoa của Thiền .

Điều kiện:

+ Quí Tăng Ni hay các bạn thiền sinh tự túc vé may bay tới phi trường quốc tế Los Angeles hay phi trường Santa Ana, hay phi trường Ontario, ngày thứ năm 31 . Ban tổ chức sẽ rước ở phi trường.

+ Ban tổ chức cúng dường nơi ăn ở cho tất cả quí Tăng Nithiền sinh an cư. Tuy nhiên chúng ta sẽ chia nhau tất cả công việc hằng ngày

+ Thời gian ghi tên tham gia: từ tháng 7- 8 – 9 / 2019 . Cuối tháng 9 / 2019 khóa sổ.

Ghi tên tham gia:

Quí Tăng nithiền sinh nếu muốn tham gia đều có thể liên lạc :

Ban Điều Hành Trung Ương: NS Triệt Như <trietnhu@yahoo.com>

Địa chỉ Tổ Đình: 18525 Frantz road- Perris- CA.92570 USA

ĐT: 951-789 0682
Đã ghi tên tham gia:

 1. Thích Không Chiếu

 2. Thích Không Đăng
 3. Thích Không Huyễn (San Jose)
 4. Thích Không Tuệ
 5. TN Triệt Như
 6. TN Hiền Đức (San Jose)
 7. TN Thường Như (San Jose)
 8. TN Niệm Như (Chicago)
 9. TN Huệ Như (Nam Cali)
 10. TN Ý Như (Sacramento)
 11. TN Như Ngọc (Sydney)
 12. TN Như Ngạn (Sydney)
 13. TN Như Minh (Adelaide)
 14. Diệu Đức (San Jose)
 15. Cô Minh Như (San Jose)
 16. Cô Như Kim (San Jose)
 17. Cô Như Hoa (San Jose)
 18. Cô Hoàn Như (San Jose)
 19. Cô Như Huyền (Toronto)
 20. Huệ Vân (Toronto)
 21. Ông Chánh Cương (San Jose)
 22. Cô Như Liên (San Jose)
 23. Cô Thùy Trâm (Berlin- Đức)
 24. Cô Như Trầm (San Jose)
 25. Ông Tâm Phúc (San Jose)
 26. Diệu Nhân (Sacramento)

 27. Cô Huệ Y (San Jose)

 28. Cô Như Chân (San Jose)

 29. Ông Nguyễn Vĩnh Duy / Tâm Thiện (tuần 1 & 2)

 30. Cô Lê thị Bích Liên / Hoa Tâm ( tuần 1 & 2)

 31. Cô Đỗ Quỳnh Dao /Như Quỳnh (N. Carolina)

 32. Cô Kim Oanh / Diệu Phương (N. Carolina)

 33. Cô Trần Phương Thảo/ Hoa Hiếu (San Jose) từ 1 tới 10 tây

 34. Cô Như Nguyên (San Jose)

 35. Ông Nguyễn Sơn (Sacramento) từ 8 tới 11 tây.

 36. Tuệ Sơn (San Jose) từ 1 tới 10

 37. Huệ Châu (San Jose) từ 1 tới 10

 38. Cô Nguyệt Nguyễn (Sacramento)
 39. Tuệ Chiếu (Nam Cali) 
 40. Huệ Đăng (Nam Cali)

 41. Như Hoa (Nam Cali)

 42. Như Âm (Nam Cali)

 43. Đan Trâm (Nam Cali)

 44. Diệu Nghiêm (Nam Cali)

 45. Liên Duyên (Nam Cali)

 46. Chúc Như (Nam Cali) 2 ngày cuối tuần

 47. Nguyệt Mai (Nam Cali) 2 ngày cuối tuần

 48. Hương Trần (Nam Cali) 2 ngày cuối tuần

 49. Thăng Trần (Nam Cali)
 50. Diệu Nhân (Sacramento) từ 2/15 đến 2/28
 51. Đạo Tràng Nam Cali Ghi danh tham dự ngày Mãn Khóa (không ngủ lại đêm)

NAM CALI:

Trong tháng 2, NS Triệt Như sẽ dành những ngày chủ nhật để sinh hoạt với thiền sinh trong đạo tràng , nếu có thỉnh cầu.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,147,778